פרשת וזאת הברכה

גודל טקסט

אתר ישיבהפרשה כפשוטה - וזאת הברכה
ביאור הפרשה על פי פשט הפסוקים ודברי רש"י ושאר פרשנים, עם הרב איתמר ליברמן.
x
 • העמק דבר פרשת וזאת הברכה - חלק ב'
  שני סוגי תומכי לומדי תורה, אחד שמרגיש זכות לעצמו להחזיק לומדי תורה, ואחד שמחזיק בפועל כדי שלא תפסיק התורה בעולם אך לא רואה לעצמו שום זכות ומעלה בכך וההבדל שבינהם. באורו של הנצי"ב לפסוקים שבתהילים (מזמור ח)"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם", שיונקים ועוללים הנם משל לשני סוגי לומדי תורה האחד שלומד בלי שום דאגות כלל כבבית הוריו, והשני לומד ע"י כך שאחרים מפרנסים אותו. כח התורה מגן על עמ"י מפני שני סוגי אויבים האחד שחושבים עלינו רע בלב, והשני שמחפשים עלילות כיצד לפגוע בעמ"י. שני סוגי הנהגת הקב"ה בעוה"ז: אחד בדרך הטבע, ואחד למעלה מן הטבע. ובני אדם הדבקים ברבש"ע הקב"ה מתנהג עמם למעלה מן הטבע. בימי יהושע הקב"ה התנהג עם בנ"י בהשגחה שהנה למעלה מן הטבע אע"פ שלא היו במדרגה, כדי להצילם וכבוש לפניהם את א"י, וכן בכל דור אם יש צורך בנס אזי רבש"ע מנהיג את עמ"י למעלה מן הטבע אע"פ שאינם ראויים לכך.
 • העמק דבר פרשת וזאת הברכה - חלק א'
  ברכת משה רבנו הנה הברכה הכי גדולה מכל הברכות שהתברכו בנ"י. מהי הסיבה שהתורה ראתה לנכון לציין שברכת משה היתה קודם פטירתו. בשעת מתן תורה בנ"י קבלו את מידת גמ"ח ומידת העבודה שהיתה לפני"כ אצל בני עשיו וישמעאל. מעלה נוספת שזכו אליה בנ"י בשעת קבלת התורה היא שמאז נתינת התורה כח העולם מתברך בשביל בנ"י. ע"י כח הפלפול יוצאים דברי הלכה נוספים. שני דברים שבהם תכלית בנ"י שונה מתכלית הגויים.א: הגויים רק הפרושים משיגים את האלוקים, ואילו בנ"י כולם גם ההמון הפשוט משיג את רבש"ע. ב: הצפי מהגויים הנו רק לדעת שהקב"ה מנהיג את העוה"ז, ואילו בנ"י ע"פ מעשיהם מתברך העולם בין לטוב ובין למוטב. חביבות ישראל מתגלה ע"י חלק הפלפול שניתן לבנ"י. חידושו של הנצי"ב בביאורו את הגמרא שגוי שעוסק בתורה חייב מיתה, היינו דווקא אם עוסק בחלק הפלפול אבל אם סתם לומד פסוקים אינו חיב מיתה. כח העיון של ת"ח מגיע לכול עמ"י. גם מחזיקי התורה זוכים בחלק שווה כלומדי התורה.
 • משחק השבת.png
  משחק לפרשת וזאת הברכה!
  זה הזמן לקרוא לילדים, להצטרף לסבב השלישי של לימוד חוויתי של פרשת השבוע עם 3 משחקים שונים! הצטרפו אלינו!
 • shutterstock_52527451.jpg
  מות משה ושמחת תורה
  התורה מסתיימת בנימה עצובה, עם מותו של משה רבנו - אך בכל זאת ביום שאנחנו קוראים את פרשת 'וזאת הברכה' אנו שמחים מאוד. מה ההסבר לזה?
 • פרשה כפשוטה - פרשת וזאת הברכה
  ביאור הפרשה על פי פשט הפסוקים ודברי רש"י ושאר פרשנים, עם הרב איתמר ליברמן.
 • דתי אש
  לא פשרנות דתית אלא אש התורה והדקדוק במצוות היא אשר תביא את הראיה העמוקה ואור החסד הנדרשים לאחדות והתפתחות
 • לצעוק אל ה'
  תורה ומלכות , יחד שבטי ישראל , משה רבנו בזכות ישראל , עם ישראל כמלאכי השרת , אחדות ישראל רמוזה בקריאת שמע , המלכות תלויה באחדות , ירבעם בן נבט משבט אפרים , למרות הכל "הבן יקיר לי אפרים" , יום הכיפורים - מקוה טהרה.
< 21 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;