פרשת כי תצא

גודל טקסט

אריה מינקובשיחת מוצ"ש לפרשת כי תצא התשפ"ג
שיחתו השבועית של הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א בשידור חי מבית המדרש של ישיבת בית אל.

ויקישיבה - פרשת כי תצא

פרשת כי תצא היא הפרשה השישית בספר דברים. שמה של הפרשה מקורו מהפסוק הראשון בה "כי תצא למלחמה על אויבך וכו'".
לפי מוני המצוות, פרשת כי תצא היא הפרשה שבה יש מספר המצוות הרב ביותר מבין כל פרשיות התורה. עוד...
x
 • שכר מצוות - בהאי עלמא ליכא
  למה נצרך דין אשת יפת תואר? מכל מקום צריך להעלות את מה שאפשר. לא כתוב מה שכר המצוות אך השכר ניתן על ההשתדלות וההשקעה שמופיעה את אור ה' בעולם. שאיפתנו זה להגיע לרמה של אהבת ה' טבעית.
 • CC-SA-BY-israeltourism.jpg
  אהבת ארץ ישראל של ה"בן איש חי" זיע"א
  ישמור האדם פיו ולשונו לבל יוציא מפיו שום דיבור לא טוב, לגנות אפילו אמה אחת מארץ ישראל, הן מצד האוויר, הן מצד קור וחום..לקריאה>
 • מהותו של האמון
  בן סורר ומורה - פרשה חינוכית, היחס לדברי התורה שנראים לא רלוונטיים בימינו , האמוּן - יסוד המשפחה וקיומו של העולם.
 • grasses-140539_1280.jpg
  גג העולם
  מעקה לגג אינו רק מצוה בטיחותית אלא התוכן העמוק של גאולת העולם-רחב על הגג, שאול על הגג, דוד על הגג, משיח על הגג
 • העמק דבר פרשת כי תצא
  המשנה במסכת חולין לומדת שמצוות שילוח הקן הנה דווקא אם אדם מצא קן ציפור עם ביצים ואין מצווה לטרוח ולחפש, אבל אם הזדמן חייב אפילו לטרוח ולעלות לאילן. הנצי"ב מבאר שישנה מחלוקת בין הבריתות, וכן בפסיקת ההלכה בין הרי"ף לרא"ש האם יש מצווה לחפש את מצוות שילוח הקן או שזו מצווה רק אם הזדמנה. באורו של הנצי"ב לטעם המצווה מדוע צריך לשלח את האם? שאלת הנצי"ב מדוע במצוות כיבוד הורים התורה נקטה קודם למען יאריכון ימיך ואח"כ למען יטב לך לעומת מצוות שילוח הקן ששם נקטה התורה בהיפך? תשובתו וחידושו של הנצי"ב שבכיבוד הורים מדובר על שכר גשמי ואילו בשילוח הקן מדובר על שכר רוחני והשינוי הנ"ל הוא הסמך לדרשת חז"ל במסכת קידושין שמדובר על עולם הנשמות ועלם התחיה. באורו של הנצי"ב לסיבת השינוי בין מצוות כיבוד הורים ששם מובטח שכר גשמי ואילו בשילוח הקן מובטח שכר רוחני.
 • שָׁמוֹט כָּל בַּעַל מַשֵּׁה יָדוֹ אֲשֶׁר יַשֶּׁה בְּרֵעֵהוּ
  אף שמצוות שמיטת כספים בימינו היא מדרבנן, איסור מניעת נתינת צדקה או הלוואה מחשש שהשמיטה תשמיט את החובות הוא מהתורה גם בימינו. ואין לחשוש מהפסד בגלל שמיטת כספים שהרי הבטיחה התורה "כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך".
 • רמב"ן על פרשת כי תצא - חלק ב'
  האם המצוות מועילות לקב"ה? מהו סוד שילוח הקן? מהי משמעות המילה "ממזר"?
 • רמב"ן על פרשת כי תצא - חלק א'
  מהן המצוות המחודשת בעניין בכור? מהו חטאו של בן סורר מורה? האם המצוות הן גזרות או שיש להן טעם? מהו טעמה של מצוות שילוח הקן?
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;