הרב יהודה לייב הלוי אשלג

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
הרב אשלג

הרב יהודה לייב הלוי אשלג היה מגדולי המקובלים ומפרשי הקבלה בדור הקודם. בעל פירוש "הסולם" על ספר הזוהר. מייסד "חסידות אשלג" והאדמו"ר הראשון שלה.

תולדות חייו[edit]

נולד בוורשה בשנת תרמ"ה. עוד מנעוריו התפרסם כלמדן, ובסביבות גיל 19 הוסמך להוראה. כיהן כמורה הוראה בורשה במשך כ-16 שנה. למד חסידות מפי רבי מאיר שלום רבינוביץ', האדמו"ר מקלושין-פוריסוב, בעל נהר שלום, שאף מסר לידיו את הדרכת התלמידים הצעירים.

למד הרבה קבלה, עד שנהיה לאחד הידענים הגדולים בתחום זה. לפי עדותו, רבו בקבלה היה סוחר צדיק נסתר ש"היה מפורסם בכל העיר כסוחר נאמן אבל בחכמת הקבלה לא הכיר בו שום בן אדם עד היום הזה"(דרוש מקור). הוא מכנה אותו "מורי הקדוש" מבלי לגלות את זהותו(דרוש מקור). רבו נפטר בי' בניסן תרע"ט(דרוש מקור).

בשנת תרפ"ב עלה לארץ ישראל, והתיישב בירושלים. הוא הסתיר את היותו רב בפולין והתגורר בחדר קטן בעיר העתיקה, מול הכותל המערבי. כאשר נודע עברו הרבני ונתגלתה גדלותו, נשלח להיות רב שכונת גבעת שאול. התמסר להפצת הקבלה, נתן שיעורים והרצאות, ואף הקים ישיבה בשם "עיטורי רבנים" ללימודי הקבלה. כמו כן, יסד חצר חסידית שנקראה על שמו "חסידות אשלג", וכיהן כאדמו"ר.

קיבל הסכמות לספריו וסמיכה לרבנות ודיינות מאת כל גדולי הדור של אותה תקופה וביניהם הראי"ה קוק, הרב יוסף חיים זוננפלד והרב יעקב משה חרל"פ. הרב קוק אף אמר על הרב אשלג שהוא "אוצר קדוש"{הסכמה לביאוריו פנים מאירות ופנים מסבירות על כתבי האר"י}. כשהרב אשלג סיים את חיבורו הדגול-פירוש הסולם על הזוהר ב1953-ערך סעודת חגיגית במלון הרצליה בצפת ולאחר שיר קצר של התעוררות הודיע הרב אשלג-"בשולחן הזה הרגנו את סטלין" ואכן נודע לאחר מכן שסטלין מת באותו יום.

לרב אשלג היה ידע עצום ובלתי נתפס לא רק ביהדות כי אם בהנדסה, מתמטיקה, משפטים, רפואה, גיאוגרפיה, בלשנות, כלכלה, משטר ועוד עשרות מקצועות וחכמות(דרוש מקור). וכול מי שנהג לדבר אִתו בנושאים אלו נדהם לגלות את הבקיאות של הרב בהם(דרוש מקור).

זכה בפרס הרב קוק לספרות תורנית לשנת תשי"ג.

נפטר בתל אביב ביום הכיפורים תשט"ו, ונקבר בהר המנוחות בירושלים.

מצבת בעל הסולם בהר המנוחות בירושלים
הכיתוב שעל יד מצבתו

השקפותיו[edit]

נטה לדרך הסוציאליזם, וראה בהשקפותיהם של מייסדי השיטה השקפות קרובות מאד לאלו של הקבלה אם כי הוא הדגיש שיש לחנך לסוציאליזם דתי(דרוש מקור). הרב אשלג אף אמר ששיטת הכלכלה הקפיטליסטית עתידה להצליח ושיטת הסוציאליזם של ברית המועצות עתידה להיכשל(דרוש מקור). הוא נתן לכך הסבר רציונלי-כלכלי(דרוש מקור) והסבר רוחני-קבלי‏[1](דרוש מקור), שיסודו שכל עוד אין לאדם מטרה תורנית-דתית של עזרה לזולת (מחמת מצות ואהבת לרעך כמוך, שהיא העיקר לפי הרב[דרושה הבהרה]) בסופו של דבר הוא עתיד להיכשל בסוציאליזם כלכלי-חברתי בלבד (גם אם הוא היה הסוציאליסט אדוק ביותר), ומטרתו - בעומק העניין - היא "מקבל על מנת לקבל", שזו המידה הכי גרועה לפי הקבלה(דרוש מקור).

ואף נפגש עם דוד בן גוריון. את המפגש תיאר דוד בן גוריון כך: "אני רציתי לדבר עם הרב על קבלה והוא רצה לדבר איתי על סוציאליזם. הרב אשלג הוא אדם מרתק"(דרוש מקור).


כשהוכרז על הקדמת מדינת ישראל אמר עוד טרם שהוכרז אמר: " אכן הרגשתי מעט יום טוב היום"(דרוש מקור). על סכין השבת שלו היה כתוב "מדינת ישראל"(דרוש מקור). אמר שארץ ישראל בדור הזה ניתנה לנו משמים כמו גם אפשרות ההשגה בספר הזהר וחכמת הקבלה, אך אע"פ שניתנו עדיין לא זכינו לקבל, ולקבל את אלה נזכה רק עם ההתקדשות בתורה ובמצוות לשמה {מאמר לסיום הזהר, מודפס בסוף ספר מתן תורה}. בהצהרת בלפור אמר לתלמידיו שזה רמז משמיים שיש לעלות מייד לארץ ישראל ללא שום דיחוי כדי לקרב את בוא הגאולה(דרוש מקור).

וכן אמר שהיישוב היהודי בארץ ישראל לעולם לא יתבטל יותר עוד בוא הגאולה השלמה(דרוש מקור). אם יש מתלמידיו הטוענים שהרב אשלג שם דגש על תיקון הפרט והכלל לפני מצוות ישוב ארץ ישראל(דרוש מקור) (אף שגם היא מצווה חשובה במעלה), מה שאולי מנגד בין תורתו לבין תורת הרב קוק.

ספריו[edit]

תלמידיו[edit]

לקריאה נוספת[edit]


הערות שוליים

  1. הרב הדגיש את ההסבר הקבלי, ומיעט לעסוק בהסבר הכלכלי, מפני שרצה לבסס את סוציאליזם לפי הקבלה, ולכן לא הובא הסבר זה בפנים הערך.