חסידות צאנז

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חסידות צאנז הוא שמה של שושלת חסידית שמקורה בעיר סאנץ (נובי סונץ') שבגליציה, השושלת נוסדה על ידי האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז. לאחר פטירתו (כ"ה בניסן ה'תרל"ו) הקימו כל אחד משבעת בניו חסידויות שונות ונפרדות. גם בדורות שלאחריהם חלו התפלגויות בתוך החסידויות של השושלת ועשרות חסידויות שונות הוקמו מהשושלת.

אדמו"רי השושלת כיהנו כרבנים ואדמו"רים בעשרות עיירות בגליציה ובמזרח-אירופה. רוב השושלות נכחדו בשואה. כמו כן שרדו צאצאים של אדמו"רי ברדיוב, גריבוב, רודניק וקשנוב, שלהם בתי מדרש.

שם החסידות "צאנז" היה שמור עד השואה לצאצאי רבי אהרן הלברשטאם, בנו של רבי חיים מצאנז, שהיה מכונה "רב הקרייז". לאחר השואה דבק השם "צאנז" בחסידות צאנז-קלויזנבורג, שהיא חסידות מן החשובות ביותר כיום. מרכזה ומקום משכנה בארץ הוא בירושלים ובנתניה, ובחוץ לארץ הוא בברוקלין - בורו פארק.

בצאנז הייתה הקפדה גדולה על תורה, וכן שלא להפוך את העיקר לטפל וההפך. האדמו"ר מצאנז-קלויזענבורג, בעל ה"שפע חיים" ו"דברי יציב", הקים את מפעל הש"ס, שבו נבחנים מאות לומדים על מאות דפי תלמוד עם פירוש רש"י ותוספות בעל-פה וחלקם מסיימים את לימוד הש"ס. כינויים כגון "צורבא דרבנן", "חבר", "מורינו" מוענקים למי שנבחן על 300, 600 ו-1000 (לערך) דפי תלמוד עם פירוש בעל-פה.

חצרות חסידיות שהשתלשלו מחסידות זו[edit]

אישים מפורסמים מחסידות זו[edit]