שיחת משתמש:יאירושי2

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שאלה[edit]

כבודו התחיל בטעם, בדיון ענייני על הטעויות בערך, דבר שהיה יכול להחכים את כולנו. חבל שהדיון חזר להיות על האדם, דבר שאיננו מעניינה של ויקישיבה, ועלול אף להעמיד אותה לתביעות משפטיות (ובצדק לדעתי).

כדאי מאד שכבודו יחכים אותנו ויציל אותנו מטעויות, ולא ימשיך בהטלת האשמות ובהשמצות.

לילה טוב! למאי נ"מ? 23:57, 14 באוגוסט 2012 (IDT)

יש מהאוסרים, שכדרכם גם מחוץ לעולם הוירטואלי, אינם בוחלים בשום דרך לכפות את דעתם על אחרים, הם לא ממש מעוניינים לדון, וראיה לדבר שכשהחלת לדון עם אותו משחיתן ומשמיצן הוא נעלם כליל, וחזר רק לאחר שבוע כדי להשמיץ. אם אתה רוצה תוכל לכתוב לו באחד מדפי המשתמש של אחד מהבובות שלו שאם ירצה לדון עניינית הוא מוזמן. אך לענ"ד אני מטיל ספק בדרך זו, שכן לצערי ומנסיוני הרב, ההתייחסות אל טרולים חייבת להיות התעלמות מוחלטת, וזכו אחינו בויקיפדיה לכתוב דף מדיניות שלם אודות הטיפול בטרולים, כשאחד מהכללים הידועים הוא התעלמות מוחלטת ושחזור מיידי ומוחלט. טישיו * שיחה 04:59, 30 ביולי 2012 (IDT)
אז תענה לטענות שלי.
לגבי עמדת הגרע"י, דבריי ונימוקיי מובאים בשיחת משתמש:טישיו, ושם המקום להמשיך בדיון זה.
לילה טוב! למאי נ"מ? 00:28, 15 באוגוסט 2012 (IDT)
הספר שלטי גיבורים לא הגיע לכל מקום, ומהר"י קצנלבוגן היה בדורו של הש"ג וחלק עליו, ולא כל מי שלא חלק הסכים, ואדרבא מלשון הש"ג רואים שחלקו עליו כדברי השו"ת סבא קדישא.
א. אם תראה לי ת"ח שחלק עליהם, וכתב שהסיבה שלא חלקו על השלט"ג היא מפני שספריו לא היו מצויים - נכניס גם את דברים בגוף הערך בלי נדר, ואולי גם נצמצם את המקום שקבלו דברי הרב וולפא. (טיעונים דומים לשלך העלה חכם טישיו ובצדק).
ב. היכן רואים מדברי השלט"ג שהיו חולקים על דבריו? מה כתב בשו"ת סבא קדישא והיכן? (זה נגיש באינטרנט?)
ברכה והצלחה! למאי נ"מ? 17:30, 16 באוגוסט 2012 (IDT)

ידידי למאי נ"מ, כבר כתבתי לך באחד המקומות שהרב וולפא וגם מח"ס חו"כ לקחו דבר זה מהגר"א פולק, שכתב באור ישראל את הדברים הבאים "גם נראה ששאר מפרשי השו"ע ששתקו לרמ"א מסכימים עמו, כמו הט"ז ושאר האחרונים שדרכם להשיג עליו במקומות שחולקים עליו".

ואגב, הענין עם שו"ת סבא קדישא אינו נכון, הוא לא כתב שחלקו על הש"ג אלא שהוא הראשון שחידש היתר זה. אליהו אמזלג

דברי הרב וולפא[edit]

במקום אחר כתבת: "...לגבי הרב וולפא... שיטתו לגבי פאה שנויה במחלוקת בחב"ד... בפרט שהללו הכניסו דברים שאין חולק שהם לא נכונים. זוהי לא 'השמצה', אלא הבעת דעה". - האם תוכל להביא דברים שכתב הרב וולפא ש"אין חולק שהם לא נכונים"?
כתיבה וחתימה טובה! למאי נ"מ? 17:07, 23 באוגוסט 2012 (IDT)

האם לרב וולפא יש "שיטה" מיוחדת בענין פאה נכרית? הרב וולפא בסך הכל הביא את דעת הרבי, כפי שהיא משתקפת בעשרות מקומות בהם כתב הרבי את דעתו, ואין כלל עוררין על כך. כל רבני חב"ד סבורים כך, במכתב גילוי דעת בענין הפאות מהודו, כתבו בית דין רבני חב"ד (הגוף העליון של פוסקי ההלכה בחב"ד) "כבר ידועה דעתו הנחרצת של כ"ק אדמו"ר שיש יתרון בכיסוי הראש ע"י פאה יותר מכיסויים אחרים", גם אב"ד כפר חב"ד, כתב מכתב לתושבי כפ"ח, "ע"פ הוראות כ"ק אדמו"ר, על האשה לחבוש אך ורק פאה נכרית! הדברים מחייבים את כל אחת ואחת ללא יוצאת מן הכלל. אי לכך: אין לתושבת הכפר לצאת מביתה ללא חבישת פאה" וכו'. כך גם רבנים אחרים, שאינם פוסקי הלכה בחב"ד, אך פורסם בשמם שהם אוסרים (בספרי האוסרים, כמו "הכתר והכבוד" שמנסים לסלף את דברי הרבי עצמו - ניתן לראות כאן), כמו הרב טוביה בלוי, פִרסם מכתב שבו כתב במפורש: "מפורסמת דעתו הקדושה של הרבי על ההכרח בחבישת פאה והעדפתה על כיסוי ראש אחר (כגון מטפחת)... קיימת עוד בעיה הנובעת מן הדברים האמורים והיא - חבישת מטפחת סמוך לבית...". היחיד שניסה לומר משהו אחר, היה הרב קלויזנר, ועליו אפשר לומר שיש לו "שיטה" (בדיוק ההיפך מדברי יאירושי).

אליהו אמזלג 19:03, 23 באוגוסט 2012 (IDT)

הדעה המקובלת היא כמו שכתב הרב קלויזנר שליט"א ואליו הסכים גם כן הרב בלוי , ורבנים אחרים שהוזכרו בדבריו, כהרב משה ובר זצ"ל, הרה"ג מנדל ואכטר וכן עוד, שהסכימו לפירושו של הגר"מ מאזוז שליט"א בדברי הרבי זצ"ל. יאירושי2 20:28, 23 באוגוסט 2012 (IDT)
א. כיצד הוכחת ש"דברי וולפא הם שיטה שלו", אתה חוזר על דבריך בלי שום הוכחה?
ב. הרב קלויזנר מחזיק בדעת מיעוט, איך אתה כותב ללא שום הוכחה ש"הדעה המקובלת היא כמו שכתב הרב קלויזנר", כאשר כל נשות חב"ד לא יוצאות ללא פאה מהבית? כאשר זה התקנון בכפר חב"ד שנקבע ע"פ הרב שם? כאשר מוכח מתוך דברי הרבי בדיוק מה שכתב הרב וולפא? כאשר רבני חב"ד (מפוסקי ההלכה שלהם ולא "משפיעים") הביעו דעתם במפורש כמו הרב וולפא?
ג. שוב חזרת על שקר מוחלט, שהרב בלוי הסכים עם הרב קלויזנר, ולעיל הבאתי ציטוט מפורש ממנו שנוגד את מה שכתב הרב קלויזנר, איך צריך להתייחס אליך לאור כל השקרים האלה? אליהו אמזלג 10:44, 24 באוגוסט 2012 (IDT)
חכם אליהו אמזלג, לגבי שיטת הרבי, כדאי שתפתח דיון נפרד בדף השיחה של הערך פאה נכרית/שיטות הפוסקים, ושם תנמק את דבריך בהרחבה, ושם תגיב.
כאן הדיון נסוב על נושא אחר לחלוטין. יאירושי [[כתב שהרב וולפא שליט"א והרב חו"כ "הכניסו דברים שאין חולק שהם לא נכונים. שאלתי אותו מה הבסיס שלו לומר זאת? היכן הרב וולפא עשה דבר כזה? עדיין הוא לא ענה לי, ואתה מסייע לו להתחמק.
לילה טובה וכתיבה וחתימה טובה! למאי נ"מ? 22:04, 23 באוגוסט 2012 (IDT)
עניתי כבר לך, למשל כדוגמא שהביא את החיד"א והפני יהושע כמתירים. ואתה לא השבת. לגבי חו"כ, די לראות בעניין השבט שמעון. יאירושי2 22:21, 23 באוגוסט 2012 (IDT)
א. איזה "הרבה מדבריהם נמצאו שקר וסילוף"? היכן כל אותם הרבה מדבריהם?
ב. בקטע שקישרתי אליו, הוכח שהספר "הכתר והכבוד" סילף את דעתו של הרבי ע"י השמטת קטעים והמצאת ביאורים, יש לך את לדחות את זה? אליהו אמזלג 10:44, 24 באוגוסט 2012 (IDT)

חסימה[edit]

נחסמת לשלושה ימים, בעקבות רמיזותיך העבות, על זהותו של אמזלג, וזאת לאחר שהזהרתי אותך כי הדבר נוגד את כללי המקום בכל אופן שבעולם, ובפרט שאמזלג מעולם לא עשה לך דבר דומה (שהרי אינו יודע את זהותך). אני מאוד מבקש ממך לכבד את החסימה ולא להירשם שוב כיאירושי 3, ואם תכבד את החסימה ותקבל על עצמך להפסיק לעשות זאת, אשחרר אותך ביום ראשון בערב. חסימה זו אינה קשורה להשמצות ההדדיות, שגם הם יפסקו בקרוב על ידי שני הצדדים, בעז"ה. טישיו * שיחה 18:14, 24 באוגוסט 2012 (IDT)

המשך הדיון על סגנון התגובות[edit]

שלום וצהרים טובים!

אשמח אם תגיב בדף השיחה של מפעיל המערכת החדש.

ברכה והצלחה וכתיבה וחתימה טובה! למאי נ"מ? 17:43, 30 באוגוסט 2012 (IDT)

עדכנתי את דף השיחה של המנהל החדש, אשמח אם תעקוב אחריו. ברכה והצלחה וכתיבה וחתימה טובה! למאי נ"מ? 05:04, 31 באוגוסט 2012 (IDT)


נעשה כאן מעשה נבלה, מישהו פרץ לניק שלי "יאירושי2", וכתב דברי בלע ותת רמה, או שזה אותו אמזלג, או שזה אחד ממתנגדיו הרבים, שבחר לעשות זאת בדרך כזו. בכל אופן, הדבר מעיד על פרצה הקיימת באתר, אבקש לחסום את המתחזה או למצא דרך להעברת הניק אלי שנית, וכן למחוק את דבריו הבוטים.

בתודה יאירושי2 יאיר2 00:39, 25 באוקטובר 2012 (IST)