<span class='rotateText'><span class='colordLetters'>פ</span><span class='colordLetters'>ו</span><span class='colordLetters'>ר</span><span class='colordLetters'>י</span><span class='colordLetters'>ם</span></span>
לדף מיוחד לכבוד פורים

דיני ומנהגי פורים

לרגל הפורים העומד בפתח, ריכזנו עבורכם את השיעורים, התשובות ודפים נוספים שיעזרו לכם להתכונן לימי הפורים.

גודל טקסט
חג פורים מתקרב!

השנה, שנת תש"פ  (2020, למניינם) פורים חל ביום שלישי (י"ד באדר, 10/3 למניינם), ופורים בירושלים ביום רביעי (טו באדר, 11/3 למניינם). 

shutterstock_94792603.jpg
צילום: shutterstock

ממילא, כל דיני ומנהגי הפורים יחולו בכל הארץ ביום שלישי, ובירושלים ביום רביעי.

 

מקובל למנות את מצוות פורים בתור 'ארבעת המ"מים', ארבע מצוות שמתחילות באות מ"ם: מקרא מגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות ומשתה ושמחה. מנהג שהתווסף לחג הוא התחפושות, ונאמרו מספר טעמים מה מקור המנהג (להרחבה לחצו כאן).

 

לפני הכל צריך לשאול - מה מיוחד בפורים? למה היום הזה, שהוא תקנת חכמים ואין לו מקור מפורש בתורה זכה למעמד מיוחד שכזה?

 

נאמרו תשובות רבות לשאלה הזאת, ונביא אחת. בפורים בולט מאוד שבכל סיפור המגילה אין שום התערבות ניסית גלויה, וכדי להדגיש זאת שמו של הקב"ה לא מוזכר במגילה בכלל, אפילו פעם אחת (!). בכל אירועי פורים הקב"ה גלגל את ההתרחשויות בתוך המציאות כך שבכל פרט לבדו ניתן לחשוב שהדבר קרה במקרה, אך בהסתכלות כללית ההנהגה האלוקית ברורה.

בגלל זה אנחנו שמחים בצורה מיוחדת בפורים. ההשגחה האלוקית על עם ישראל בתוך עולם הטבע, ולא בצורה על - טבעית,  ההשגחה שממשיכה ללוות את עם ישראל מאז ועד היום, ופורים הוא היום שבו אנחנו מציינים אותה. לימי הפורים יש חביבות מיוחדת בעם ישראל, והם מעוררים עניין עוד לפניהם, המצוות המיוחדות שחכמים תיקנו, המנהגים שהתקבלו והאווירה שנוצרת בעקבותיהם גורמת לרבים להתעסק בצורה משמעותית בנושא, ולצורך כך רצינו להביא כאן מתוך המגוון המיוחד שיש באתר בענייני הפורים. 

 

ראשית כל, הלכות הפורים. באתר קיימת קטגוריה שלמה ובה עשרות רבות של שיעורי וידיאו, שמע וטקסט. שיעורים מעשיים על הלכות היום, גם שיעורים בעיון בהלכות הללו, זמני הפורים במקומות מסופקים, מצוות היום ועוד הלכות רבות. נביא לדוגמא קישורים למספר שיעורים:

 

הלכות פורים מהרב מרדכי אליהו זצ"ל
הלכות התפילה בפורים

עיון במצוות משתה ושמחה וטעמיה

פרוז ומוקף

חיוב נשים בקריאת מגילה

 

בנוסף להלכות פורים, יש באתר שיעורים רבים על מגילת אסתר, סדרות של שיעורי עיון והעמקה בפרקי המגילה, לקחים שצריך ללמוד מהמגילה ושיעורים נוספים. גם כאן נביא כמה שיעורים:

 

מגילת אסתר לשמיעה
שידור חוזר של קריאת המגילה

טקסט מגילת אסתר

עיון והקשבה במגילת אסתר

 

באתר ניתן למצוא גם את הלכות תענית אסתר מהרב מרדכי אליהו, הרב אליעזר מלמד, הרב בן ציון מוצפי ועוד. בויקישיבה יש ערך מפורט על שושן פורים, מדוע נקבע תאריך שונה, המקרים שבהם עושים פורים משולש והמקומות שבהם יש ספק האם חוגגים את פורים בי"ד או בט"ו. בנוגע להלכות מחצית השקל, העלנו כתבה ובה סיכום מקיף וכולל של טעמי המנהג, מי מחוייב במנהג, כמה נהגו לתת ושווי הכסף העדכני.

 

במדור שאל את הרב יש למעלה מארבע מאות שאלות ותשובות לפורים, ובין הנושאים שנשאלו אפשר למצוא שאלות על מחצית השקל, תענית אסתר, תחפושות, הנוסע ממקום למקום, משלוח מנות ומתנות לאביונים, סעודת ומשתה פורים וקריאת המגילה. מתוך מאות השאלות, נביא כמה שאלות מיוחדות:

 

מחצית השקל - סיכום הדינים והמנהגים

מה היה בתענית אסתר?

לצום את תענית אסתר

האם בן יכול להתחפש לבת?
לחמצן שיער בפורים
אפשר לא להתחייב בפורים?

הלכות משלוח מנות

קריאת המגילה בנוסח שונה

למה אסור לנשים להשתכר?


 

מי שרוצה לבחון את עצמו על מגילת אסתר, הלכות פורים או מסכת מגילה - יוכל למצוא מבחנים על כל אחד מהנושאים הללו באתר, המבחן על פורים כולל מבחנים מפורטים על חיוב קריאת המגילה, פרזים ומוקפים, הלכות קריאת מגילה, משלוח מנות ומתנות לאביונים וסעודת פורים ומשלוח מנות.

 

סך הכל, בבית המדרש יש קטגוריה כללית של כל השיעורים לפורים, עם למעלה משלוש מאות שיעורים(!). כמובן, כמו בכל חג ומועד, כל התוכן שקשור לפורים מתוך האתר מרוכז בדף המיוחד לפורים באתר ישיבה.