הלכות יום העצמאות

קצת סדר - הלכות יום העצמאות: יום העצמאות שהוקדם או שנדחה, תחנון ביום הזיכרון וביום העצמאות, ברכה על ההלל והלל בליל יום העצמאות, גילוח ותספורת ועוד.

shutterstock
ישנם מנהגים שונים בנוגע לסדרי התפילה והלכות יום העצמאות, וכדי לעשות סדר אנו מביאים את הלכות יום העצמאות על פי פסיקותיו של מו"ר הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א:

1. כשהתאריך המקורי של יום העצמאות חל ביום שישי ומקדימים אותו ליום חמישי, את התפילות והחגיגות עושים ביום חמישי, וביום שישי לא אומרים תחנון בתפילה.
 
2. ביום הזיכרון לחיילי צה"ל, בשחרית אומרים תחנון ובמנחה לא אומרים תחנון.

3. לקראת יום העצמאות וביום העצמאות עצמו מותר להסתפר ולהתגלח.

4. בליל יום העצמאות ובליל יום ירושלים לא אומרים הלל.

5. בתפילת שחרית אומרים הלל שלם בברכה.

6. ביום העצמאות מנהגי האבלות של ספירת העומר לא חלים, ומותר לשמוע שירים כרגיל. כשיום העצמאות מוקדם ליום חמישי, אפשר לשמוע שירים ביום חמישי וגם ביום שישי.

הרב גם התייחס לשאלה כיצד נכון לציין את יום העצמאות:

יום העצמאות הוא יום הודאה לד' על הניסים ועל הישועה שעשה ד' לנו שהשתחררנו משלטון הגויים על ארץ ישראל ובזה נפתחו שערי הארץ לעליה גדולה לקיבוץ גלויות וכו' וכו'. 

אנו מקיימים תפלה חגיגית בהלל והודאה, עושים מסיבה שבה מדברים דברי תורה מעניני דיומא על מעלת ארץ ישראל וגודל הטובה שעשה ד' לנו, שרים ורוקדים ושמחים בטוב ד'. וכן אנו מקיימים שיעורים עיוניים הקשורים לענין היום. 

כל זה לא רק מותר לעשות בספירה אלא מצוה לעשות. יום זה מביא להתעלות רוחנית וחיזוק באמונה. 
חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il