פדיון כפרות

מנהג הכפרות, כמה נהוג לתת? האם עדיף לעשות כפרות על תרנגול או על כסף? מה נוסח פדיון הכפרות? האם מותר לתת בביט/פיבוקס?

2 דק' קריאה
אתר ישיבה סטודיו

פדיון כפרות לאתר ישיבה!

מנהג ישראל בערב יום הכיפורים לעשות כפרות. ישנם הנוהגים לעשות את הכפרות על תרנגולים, אך רבים נהגו לעשות את הכפרות על כסף.  את הכסף נהגו לחלק ללומדי תורה, לעניים או למטרות תורניות נוספות, ואין לתת את הכפרות מכספי מעשר.
אז הצטרפו עכשיו לאלפי הגולשים שתומכים בישיבה הגדולה ברשת! ותרמו כפרות לאתר ישיבה.

כיצד לקיים את פדיון הכפרות ע"י תרומה לאתר?

הרב נריה גוטל שליט"א נשאל באתר "היום כשיש אפליקציות כמו 'ביט' ו'פייבוקס' וכדו', אפשר לעשות את הכפרות דרכן? אם כן, עם מה עושים את הסיבובים על הראש כשאומרים את הנוסח של הכפרות?" ותשובתו "סיבוב על הראש אינו דין והלכה ואין חובה לעשותו, אך הוא מנהג טוב שיש לו מקורות קדומים (רבנו חננאל על התורה; רש"י שבת פא ע"ב; הגר"א או"ח סי' תרה ועוד). ניתן לסבב את הצדקה עצמה, ולחילופין יכול לרשום את פירוט הצדקה על נייר ולסבבו מעל ראשו, וכך כתב המשנה ברורה (סי' תרה סק"ב : "... שיסבבו על ראשיהם במעות ותחשב להם לצדקה שלא יהיו נכשלין באיסור נבילה ח"ו". " 
הרב אליעזר מלמד בשיעור באתר כתב שרבים נוהגים לתת לכפרות סכום כסף שהוא לפחות שווי של תרנגול (בין 40₪-60₪), וכך יוצאים ידי שתי הדעות - גם הדעה שיש לעשות כפרות על תרנגול, משום שנותן את שווי התרנגול, וגם הדעה שאוסרת לעשות כפרות על תרנגול משום דרכי האמורי.


נוסח הכפרות עם כסף:

לאחר שתרם יקח את כסף התרומה ויסובב מעל ראשו ויאמר:

"זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי. זה הכסף ילך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים ולשלום" 

ויאמר כן ג' פעמים.

***

נוסח הכפרות עם 'ביט' או 'פייבוקס':

לאחר שתרם יכתוב על פתק את סכום התרומה ויסובב מעל ראשו ויאמר:

"זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי. זו התרומה תלך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים ולשלום" 

ויאמר כן ג' פעמים.

***

אז לחצו כאן כדי לתרום לפדיון הכפרות!

התרומות מוכרות לצרכי מס.

אנו מברכים את גולשי האתר וכל בית ישראל בכתיבה וחתימה טובה, ושנזכה כולנו לחיתום טוב של הדין!

חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il