שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

הלכות ערלה בפירות

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

י"ח אדר א' תשע"ט
שאלה
א: נטענו עץ בגינה. בשנים הראשונות הוא לא נתן פירות כלל, ורק לאחר כמה שנים החל להניב פרי. האם הפירות אסורים משום ערלה משום שהם הפירות הראשונים שיצאו מהעץ? ב: כשמרכיבים ענף (יחור) בעץ, ויוצאים פירות מאותו ענף, האם מותר לאכול את הפירות היוצאים מהענף שהרכבנו או שצריך להמתין שלוש שנים כמו כל נטיעה שבשלוש שנים הראשונות הפירות אסורים משום ערלה?
תשובה
א: שלוש שנים מזמן נטיעת העץ הפירות אסורים משום ערלה. לאחר שלוש שנים, אין על הפירות איסור ערלה, וגם אם בשנים הראשונות העץ לא נתן פירות, לאחר שלוש שנים אין יותר איסור ערלה. ב: כשמרכיבים ענף בעץ. הענף הופך להיות חלק מהעץ ומקבל את דינו שלו. אם העץ הוא ותיק ועברו שנות הערלה שלו, גם הענף מקבל את אותו דין ופירותיו מותרים. אם העץ הוא צעיר ופירותיו עדיין ערלה, גם הפירות היוצאים מהענף אסורים, אפילו אם מדובר בענף שהגיע מעץ זקן. (יורה דעה סימן רצד סעיף טז ובט"ז ס"ק כד).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il