אמונה

גודל טקסט

אתר ישיבההאם מעבר "רפיח" מופיע בתורה ?
האם חבל עזה הוא אזור מוגדר לפי התורה או כינוי כללי? ומה עם אל-עריש? ושכונת ג'ררה העזתית? ביטויים מפתיעים בפשט, בתרגום ובמפרשים. הרב שלומי דיאמנד

ויקישיבה - אמונה

אמונה בה' היא היסוד לקיום התורה והמצוות.
הרמב"ם חיבר את י"ג עיקרי האמונה, שהם שלושה עשר עקרונות בהם מחויב כל יהודי להאמין, ואשר מהווים את הבסיס לקבלת התורה והמצוות. חכמים אחרים צמצמו את העיקרים למספר מועט יותר (בהם רבי יוסף אלבו, בעל ספר העיקרים שהעמיד שלושה עיקרים בסיסיים), אך כולם מודים שבלי האמונה אין ערך לקיום התורה והמצוות, וכפי שהגדיר זאת הרמב"ם: "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון", ובספר החינוך: "כי האמונה הזו יסוד הדת".
עוד...
x
 • כפייה דתית!?
  דרך קבלת התורה של הציבור היא כמו דרך קבלת התורה ביחיד, צריך קודם כל להכיר ולרצות בקיום המצוות ודווקא מתוך הכרה וקבלה אמיתית של עול מלכות שמים אפשר להגיע לקבלת עול מצוות שלמה ולכן כדי לקדם את התורה במדינה צריך ללמד את עם ישראל דבר ראשון אמונה.
 • האם הקב"ה מתגלה בכל המציאות כולה?
  אנו יודעים ש"אין עוד מלבדו", אך האם הקב"ה מתגלה בכל המציאות כולה? ומה ההשלכות לכך? מחלוקת נפש החיים והתניא.
 • דויד המלך והאבלות על תלמידי רבי עקיבא
  המסורת על תלמידי רבי עקיבא שמתו בספירת העומר שורשה בהספד שתיקן דויד על מות שאול ויונתן, שהוא בעצם 'הספד' על משיח בן יוסף. ושורשה במתח שקיים בין 'תופשי התורה'; לבין 'יוצאי הצבא' המסורת שהם פסקו מלמות בל"ג בעומר ויציאת התלמידים לירות בקשת משמעותה 'תחיית' משיח בן יוסף
 • עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים
  במעמד הר סיני זכינו בתורה שמוליכה אותנו בדרך הכי נכונה וטובה והעמידה הזאת לרגלי הר סיני היא אותה עמידה של עם ישראל שעתידה להיות בירושלים שירושלים מבטאת את החיבור הגדול בעם ישראל וירושלים מופיעה גם את קדושתה של כל ארץ ישראל.
 • רקע ופתיחה למהלך האידאות בישראל
  התקופה והרקע של כתיבת המאמר, וסקירה כללית של המאמר.
 • המעשה שהיו מסובין בבני ברק – ורס"ג
  המעשה בחכמים שהיו מסובים בבני ברק וסיפרו ביציאת מצרים כל ליל הסדר מושמט בהגדה של רס"ג,לשיטתו לאחר העיסוק בספור יציאת מצרים עדיף לעסוק בהלכות (קרבן) פסח כמו המעשה שבתוספתא.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;