איש בושת בן שאול

From ויקישיבה
(Redirected from איש בשת)
Jump to navigation Jump to search

איש בושת בן שאול היה מלך על חלק מעם ישראל, בנו של שאול בן קיש.

החל למלוך בהיותו בן 40, לאחר שאבנר בן נר משח אותו, אף על פי ששמואל המליך את דוד. כל ישראל הלכו אחרי איש בושת, למעט שבט יהודה שהמליכו על עצמם את דוד. ישנה מחלוקת בראשונים מתי החל איש בושת למלוך. לדעת רש"י (סנהדרין כ ע"א), איש בושת הומלך חמש שנים לאחר הריגתו של שאול, ולדעת התוספות (שם), החל למלוך לאחר חצי שנה ממות שאול. בין מלכות דוד למלכות איש בושת שררה מתיחות ויריבות, ומלכות בית דוד הלכה וגברה על מלכות בית שאול. כאשר איש בושת הוכיח את אבנר, שהיה מתומכיו ונאמניו, על אודות פילגש אביו,אבנר התרגז ועבר למחנה דוד. הוא החל לשכנע את אנשי ישראל לקבלח על עצמם את מלכות דוד. במקביל, שני שרי גדודים מבני שבט בנימין, רכב ובענה בני רימון, שהביאו את ראשו לדוד מתוך תקווה כי דוד יתגמלם על הריגת אויבו, אך דוד כעס עליהם וציווה להרגם, והורה לקבור את איש בושת בקברי אבותיו. לאחר מות איש בושת, קיבלו כל ישראל את מלכות דוד.