מסכת ביכורים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת ביכורים היא המסכת האחת עשרה בסדר זרעים. עוסקת במצוות הבאת ביכורים לבית המקדש. מצווה נוספת היא "מקרא ביכורים". כיתר המסכתות בסדר זרעים (למעט מסכת ברכות) לא נכתב עליה תלמוד בבלי אלא רק תוספתא ותלמוד ירושלמי.

מיקומה[edit]

מצוות ערלה, בה עוסקת המסכת הקודמת, נזכרה מוקדם יותר בפרשת קדושים שבספר ויקרא, ואילו הביכורים מאוחרים לה – בפרשת כי תבוא שבספר דברים.

תוכן המסכת[edit]

  • פרק א – מי מביא ביכורים וקורא, מי אינו קורא ומי אינו מביא כלל.
  • פרק ב – מי מותר באכילת ביכורים ומה דינו של האסור בהם שאכלים.
  • פרק ג – סדר הפרשת והעלאת הביכורים.
  • פרק ד – דיני אנדרוגינוס.

קישורים[edit]

מסכתות המשנה