מסכת שביעית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת שביעית היא המסכת החמישית בסדר זרעים. כיתר המסכתות בסדר זרעים (מלבד מסכת ברכות), אין עליה תלמוד בבלי אך יש תוספתא ותלמוד ירושלמי. המסכת עוסקת בכל עניני השמיטה: שמיטת קרקעות, שמיטת כספים, קדושת פירות שביעית, חיוב הפקרתם, איסור סחורה בהם, איסור להפסידם וחיוב ביעורם כשכלו מן השדה.

מיקומה[edit]

בתורה מתבאר איסור שביעית לאחר כלאיים, לכן מסכת זו באה אחרי מסכת כלאיים. אמנם בינתיים נאמר איסור ערלה אך הוא לא שייך בכל הגידולים כמו שביעית, וגם בשביעית יש סדר בתורה בפני עצמו. כך מסביר הרמב"ם בהקדמה למשנה. על פי הרב ראובן מרגליות, נסדרו המסכתות על פי הגודל, מהקטנה לגדולה, וכך נקבע מיקומה של מסכת שביעית.

תוכן המסכת[edit]

  • פרק א – דין תוספת שביעית בשדה אילן.
  • פרק ב – דין תוספת שביעית בשדה לבן.
  • פרק ג – דיני מראית עין בזיבול וסיקול השדה.
  • פרק ה – דין היוצאים מן הכלל בשביעית ודיני חשד על השביעית.
  • פרק ו – חילוק דיני שביעית בין הארצות השונות.
  • פרק ז – באלו מינים ובאלו אופנים חייבים לשמור על קדושת פירות שביעית.
  • פרק ח – דברים המותרים והאסורים בעשייה בפירות שביעית.
  • פרק ט – דיני ספיחין וביעור מעשרות.
  • פרק י – דיני שמיטת כספים.

קישורים[edit]

מסכתות המשנה