מסכת יומא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת יומא היא המסכת החמישית בסדר מועד. עוסקת בענייני יום הכיפורים. מרבית פרקי המסכת (א-ז) עוסקים בעבודת יום הכיפורים שהיתה נעשית על ידי הכהן הגדול בבית המקדש. הפרק האחרון (ח) עוסק בחמשת העינויים של יום כיפור.

תוכן משניות המסכת[edit]

  • פרק א – שבוע שלפני יום כיפור (א-ה) וליל יום כיפור (ו-ח).
  • פרק ב – הפייסות (א-ד) ומניין הכוהנים המקריבים (ה-ז).
  • פרק ג – עבודת הכוהן הגדול בבוקר יום הכיפורים, בגדיו וטבילותיו עד הגרלת השעירים (א-ט) וכן ציונים לשבח ולגנאי (י-יא).
  • פרק ד – הגרלות, וידוי על הפר, שחיטתו, הקטרת הקטורת (א-ד) והבדלים בין יום כיפור לשאר ימים (ד-ו).
  • פרק ה – הקטורת, אבן השתיה (א-ב) והזאות דם הפר ודם השעיר (ג-ז).
  • פרק ו – השעירים (א-ו), שריפת הפר והשעיר והגעת שעיר לעזאזל למדבר (ז-ח).
  • פרק ז – קריאת הכהן הגדול בתורה, קרבנות היום ושאר העבודה, בגדי הכהנים ואורים ותומים (א-ה).
  • פרק ח – איסורי יום הכיפורים (א-ה), ספק נפשות (ה-ז) ותשובה וכפרה (ח-ט).
מסכתות המשנה

לקריאה נוספת[edit]

  • בפירוש פרשני