מסכת סוכה

From ויקישיבה
Revision as of 15:05, 30 September 2020 by Wikiboss (talk | contribs) (→‎תוכן המסכת)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מסכת סוכה היא המסכת השישית בסדר מועד. עוסקת בדיני חג הסוכות על כל פרטיו.

מסכת סוכה מתפרשת בתלמוד הבבלי והירושלמי.

בבבלי מונה 55 דפים.

תוכן המסכת[edit]

המסכת מחולקת לשלושה חלקים:

א. דיני סוכה

  • פרק ראשון- סוכה שהיא גבוהה, עוסק בהלכות כשרות הסוכהוהסכך.
  • פרק שני- הישן תחת המיטה בסוכה, עוסק בדינים הנוגעים לישיבה בסוכה.

ב. ארבעת המינים

ג. חג הסוכות במקדש

האחרונים הסבירו כי על אף שבתורה מופיעים קודם דיני ארבעת המינים בספר ויקרא ורק לאחריהם דין הסוכה בספר דברים, המשנה מסודרת על פי סדר חג הסוכות עצמו בו קודם האדם יושב בסוכה בליל סוכות, ורק לאחר מכן נוטל לולב למחרת בבוקר.


מסכתות המשנה