מסכת עדיות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת עדיות היא מסכת מסדר נזיקין, למסכת זו אין תלמוד בבלי או ירושלמי. במסכת זו מפורטת עדויות שונות שהעידו חכמי המשנה.

פרקי המסכת

  1. שמאי אומר
  2. רבי חנינא
  3. כל המטמאין
  4. אלו דברים
  5. רבי יהודה
  6. רבי יהודה בן בבא
  7. העיד רבי יהושע
  8. העיד רבי יהושע בן בתירא
מסכתות המשנה