עשרה בטבת ביום שישי

השנה עשרה בטבת חל ביום שישי, ויש לכך דינים מיוחדים. מקבץ קטן של חלק מהדינים האלו.

2 דק' קריאה
shutterstock/ Arkady Mazor

המתן לטעינת נגן הוידיאו
צום שחל בערב שבת מעורר שאלות שלא קיימות בכל צום. תמיד אסור להיכנס לשבת מתוך תענית, וכאן עושים כך. האם מותר להתקלח בצום, להתגלח?
הרב יעקב אריאל, בתשובה על דיני עשרה בטבת ביום שישי התייחס לכמה נושאים:

* ביום שישי רגיל אולי עדיף להתפלל מנחה גדולה כדי שיהיה זמן לתוספת שבת, אך ביום שישי של עשרה בטבת, עדיף להתפלל מנחה קטנה כדי להרוויח את ברכת הכהנים.

* האם לדחות את 'שלום עליכם' ואת 'אשת חיל' עד לאחר הקידוש, כדי לזרז את שבירת הצום? על כך השיב הרב אריאל, שיש לומר אותם בזמנם. המקום לקצר את ההמתנה הוא בקישור החזנות המיותרת ובכך שיתפללו את תפילת ערבית בזמנה.

* האם מותר להתקלח במים חמים בעשרה בטבת, לכבוד שבת? כאן התשובה הייתה שיש מצווה להתקלח במים חמים לכבוד שבת, גם בתוך התענית.

באתר יש גם תשובות של הרב דב ליאור על המציאות שלנו.
בשאלה על תספורת בצום עשרה בטבת אמר הרב שמותר להסתפר במהלך הצום, היות ואין איסור תספורת בתענית זו כלל.

בשאלה נוספת על עשרה בטבת
 ביום שישי, נשאל הרב ליאור האם מותר להתפלל ערבית מוקדמת על מנת לשבור את הצום מוקדם. תשובת הרב הייתה שמותר להתפלל ערבית מוקדם, אך את הצום יש לשבור רק לאחר צאת הכוכבים.

לסיום, הרב ליאור באותה תשובה נשאל איך מותר בכלל לצום בעשרה בטבת שחל ביום שישי, הרי אסור להיכנס לשבת מעונה, מתוך צום!

בתשובתו, הביא הרב את הכלבו שמצוטט בבית יוסף, שצום עשרה בטבת הוא צום חמור כל כך, עד שאפילו אם הוא היה חל בשבת -מה שלא יכול להיות מצד כללי הלוח- היו צמים אותו גם בשבת! ממילא, מובן למה אנו צמים אותו ביום שישי, למרות שעל ידי כך נכנסים מתוך צום לשבת.

הסיבה שצום עשרה בטבת הוא צום כל כך חמור, יותר משאר צומות החורבן היא, ששאר הצומות מוזכרים בספר זכריה רק בשמות החודשים שלהם- הצום הרביעי (י"ז בתמוז), החמישי (תשעה באב) והשביעי (צום גדליה).

עשרה בטבת לעומת זאת, גם הוא מוזכר בתור 'הצום העשירי', אך הוא מוזכר שוב בספר יחזקאל "כתוב לך את עצם היום הזה- סמך מלך בבל על ירושלים בעצם היום הזה", העובדה שהפסוק מדבר בצורה מפורשת על היום של הצום הזה, נותנת לו רמת חומרה מיוחדת.

ובעזרת ה', שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו!  
חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il