אגדתות

גודל טקסט

חופשימהי הדרך הכי טובה לנחם אבלים?
ר' יוחנן היה מנחם אבלים בכך שסיפר להם על מות בנו העשירי. כיצד ניחם אותם ר' יוחנן? האם לא די במות הנפטר עליו יושבים שבעה?
x
 • הרמב"ם וגוג ומגוג
  במשנה מובא מעשה בגויים שנכנסו לירושלים ובזכריה בן הקצב ואשתו. לרמב"ם זהו מעשה סמלי ,שמבאר את נבואות זכריה בענין הגויים שנכנסים לירושלים במלחמת גוג ומגוג.
 • רבי שמעון הנשיא (המירוני)
  בתלמוד מובאים מעשה ברבי שמעון הנשיא ומעשה במירוני שקשורים לצוואה של חולה שמת, ויש חולקים ולדעתם הוא בכלל לא מת. הדברים קשורים לשיטת רשב"י שמשיח בן יוסף לא מת.
 • מי נשאו את הכיור
  התורה לא גילתה מי נשאו את הכיור, ונאמרו בכך כמה הסברים. ומסתבר שבעלי התשובה נשאו אותו, והתורה חסה על כבודם ולא כתבה זאת במפורש.
 • שני מעשים בטיהור טבריה
  במדרשים ובירושלמי רשב"י טיהר את טבריה באופן ניסי, אך בתלמוד הבבלי (לפירוש ר"ת) הטיהור היה באופן מדעי, הדבר נועד לרמז מדוע 'ההוא סבא'(אליהו הנביא) חזר בו וטען שטיהר 'בית קברות'
 • ה'בכור' של רבי צדוק
  לדעת הרמבם רבי צדוק ובנו רבי אלעזר לא היו כהנים, והמעשה בבכור, שהיה לרבי צדוק ומעשה נוסף שמסופר עליו הם מעשיים סמליים שקשורים לתורת רשב"י
 • בגד מיוחד לכבוד המשיח
  חכמים נחלקו איזה מעשר צריך להפריש בשנת השמיטה בעמון ומואב, וחגי הנביא העיד כשהוא יושב על מדוכה, שמפרישים מעשר עני. למחלוקת הזו יש השפעה על מנהג יחידי סגולה לקנות בגד מיוחד לקבלת פני המשיח.
 • האם מותר לאילפא לקפוץ למים
  אילפא אמר שיקפוץ למים ויטבע אם יתברר שאיבד את יכולתו התורנית, אך הוא לא התכוון לכך כפשוטו, ואליהו הנביא בא ועזר לו להוכיח את צדקת דרכו בחיים.
 • גדולי ישראל ויחסם לשולחן הפנים
  רש"י מתעלם מהחשיבות שהעניקה התורה לשולחן לחם הפנים. הרמב"ם והאר"י הקדוש אומרים שלא זכו להבין את טעם המצווה הזו. וזאת משום שחכמי ישראל מתנגדים למרדף אחר העושר שהשולחן מסמל אותו.
 • מדוע הרקיד בר קפרא את רבי
  מסופר שבר קפרא בידח והרקיד את רבי, ובן אלעשה העשיר שהתנגד לכך עזב את המקום. אלו רמזים שרבי חזר בו וקיבל את שיטת בר קפרא שהתנגד למרדף אחר העושר.
 • חידת בר קפרא
  רבי יהודה הנשיא התייחס לעשיר בן אלעשה בתור 'כהן גדול' בתחום הכלכלה, והצדיק את כך שהסתפר כמו כהן גדול. אך בר קפרא זלזל בבן אלעשה וברדיפתו אחר העושר ולגלג עליו בחידה פלאית.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;