ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

אגדתות

גודל טקסט

ויקישיבה - אגדתות

x
 • רבי אבהו בבית המרחץ
  במסכת כתובות מסופר על גדולת רבי אבהו שהצליח להציל שני אנשים אנשים מהאש שבבית המרחץ, אך במסכת ברכות מסופר שהצליח להציל מאה ואחד אנשים, אמנם זהו משל על הצלתם מאש הגיהנום.
 • אם בישראל ותורת ארץ ישראל
  תורת ארץ ישראל מפרשת את הכתובים במבט כלל ישראלי ובאופן שמגדיל את חסדי ה' עימנו, והדבר מתבטא גם בפרשנות של שירת דבורה.
 • ברית המילה של מלכות אפרים
  במדרש אחד נאמר שבמלכות אפרים מנעו ברית מילה, ולכן עצר אליהו את הגשם, אך במדרש אחר נאמר שהם קיימו אותה ובזכות זו אליהו הוריד להם גשם, ובהסבר הסתירה.
 • החסיד שגידל בהמה דקה
  חז"ל מספרים על חסיד שלא נמצא בו דופי, שלצורך רפואתו גידל בביתו בהמה דקה וינק ממנה, וחבריו ראו בכך עוון. זהו משל על המחלוקת האם לצורך לימוד תורה מותר להתפרנס מאדם אחר.
 • ביצת בר יוכני
  חז"ל מספרים שפעם אחת נפלה ביצת עוף גדול והטביעה ששים כרכים ושיברה שלש מאות ארזים. זהו משל לקשר של משה רבנו לנשמות ישראל.
 • רבי שמעון בדרך לרומי
  בפני רשב"י נשאלה שאלה על טומאת דם השרץ, זהו רמז להתמודדות עם דמותו של ראובן איסטרובלי שהוא עשיר יהודי הנראה כמו גוי והוא מקורב למלכות, ועל ההיתר לקבל ממנו סיוע.
 • דוד ובת שבע - הספור שלא שמעתם
  הרמב"ם סבור שאוריה החתי היה גוי; וממילא ה"נשואים" שלו עם בת שבע היו אסורים וחסרי תוקף. צריך להבין את כל השתלשלות העניינים סביב הפרשיה באופן אחר; ויש לכך סימוכין בכתוב ובמדרש.
 • חזרת עם ששים ריבוא קלפים
  במסכת בכורות מובאת ברייתא המספרת על חזרת שיש בה ששים ריבוא קלפים (עלים), ועל יתוש שיש לו ששים רבוא קלפים בבית המסס (מקום במערכת העיכול) שלו. זהו משל על חזרת נשמות בגלגול.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;