ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

אגדתות

גודל טקסט

חופשימהי הדרך הכי טובה לנחם אבלים?
ר' יוחנן היה מנחם אבלים בכך שסיפר להם על מות בנו העשירי. כיצד ניחם אותם ר' יוחנן? האם לא די במות הנפטר עליו יושבים שבעה?

ויקישיבה - אגדתות

x
 • ימות המשיח – והתקיפות בעירק ובאירן
  המפלגות שבכנסת שמקימות ממשלה שמפעילה צבא כנגד עירק ואירן - מבטאות את "שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם" שבנבואת מיכה. כאשר יכבדו את התורה יתגלה המשיח בתור אדם פרטי.
 • קבורת רחל והמלוכה בישראל
  שאול פגש בדרכו למלוכה אנשים שבאים מקבר רחל ואנשים שבדרכם לבית אל, משום שתפילותיהם זירזו את הזמן שנשמת מלך ישראל תתגלה
 • אתונות שאול והצל של יעקב
  שאול הלך לחפש את האתונות באזור הר אפרים, ובכך נקבצו אליו כוחות רוחניים של יעקב ובניו שפעלו באזור זה כנגד מה שהחמור מסמל
 • בזכות מה הקדימו נעשה לנשמע
  ישראל אמרו "נעשה ונשמע" רק לאחר שמשה נתן להם להקריב קורבנות שזו דרך העבודה שהייתה מוכרת להם
 • משה עמודו של עולם
  במדרש מובא שה' התגלה למשה מתוך חללו של עמוד. והכוונה שמשה הבין שה' מדבר עימו למרות שיש בו גאווה בסרבנותו ללכת ולגאול את ישראל, וזהו החלל שבקרבו
 • הצדיקים שמם קודמם
  בתנ"ך מזכירים שם של צדיק שמו אחרי המילה 'ושמו' וכך מוזכר גם שבע בן בכרי, משום שהוא מסמל את משיח בן יוסף שזן ומכלכל את ישראל
 • רבי אבהו בבית המרחץ
  במסכת כתובות מסופר על גדולת רבי אבהו שהצליח להציל שני אנשים אנשים מהאש שבבית המרחץ, אך במסכת ברכות מסופר שהצליח להציל מאה ואחד אנשים, אמנם זהו משל על הצלתם מאש הגיהנום.
 • אם בישראל ותורת ארץ ישראל
  תורת ארץ ישראל מפרשת את הכתובים במבט כלל ישראלי ובאופן שמגדיל את חסדי ה' עימנו, והדבר מתבטא גם בפרשנות של שירת דבורה.
 • ברית המילה של מלכות אפרים
  במדרש אחד נאמר שבמלכות אפרים מנעו ברית מילה, ולכן עצר אליהו את הגשם, אך במדרש אחר נאמר שהם קיימו אותה ובזכות זו אליהו הוריד להם גשם, ובהסבר הסתירה.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;