פרשני:בבלי:נדרים מ ב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

נדרים מ ב

חברותא[edit]

דאמר שמואל: אין המים מטהרין בזוחלין, משום שחוששין אנו שרבו הנוטפין על הזוחלין -  אלא בנהר פרת ביומי תשרי בלבד, לפי שאז אינו זמן ירידת גשמים, ולא זמן הפשרת שלגים, ואין אנו חוששין אז לריבוי הנוטפין  133 .

 133.  ולא בא שמואל לאסור את כל הנהרות חוץ מפרת, ואף לא בא לאסור את נהר הפרת בכל השנה חוץ מימי תשרי, שכיון שהחשש הוא שמא ירבו נוטפים על הזוחלין, אם כן, כל שאנו בקיאים בפרת ביומי תשרי כמה היא עלייתו, וכן בשאר נהרות, אם אנו יודעים שלעולם אינם מתמעטין משיעור זה, ואפילו בעת יובש גדול, כל זמן אנו רואים בו אותו שיעור, למה נחוש לו? אלא שמואל בא להשמיענו שני דברים: א. שנהרות שהן מכזבין מימיהן, שלפעמים הם מתייבשים, אין טובלים בהן לעולם. שכיון שפעמים שמכזבים, יש לחשוש בהם לגשמים או להפשרת שלגים. ולכן אמר שמואל, שאין המים מטהרין בזוחלין, אלא פרת וכיוצא בו, שאינו מכזב לעולם. ב. שאף בפרת וכיוצא בו, שאינו מכזב, אם אינו בקי בהם, אין מותר לטבול בו סתם כל השנה כולה, אלא רק ביומי תשרי בלבד, לפי שביומי תשרי אינו עת גשמים, ולא זמן הפשרת שלגים. אבל מי שבקי בפרת וכיוצא בו, כל שהוא רואה שלא נתרבה על מה שהוא זוחל בתשרי בכדי שיהא ראוי לחוש לרבוי נוטפין, טובל בו בכל השנה. וכן להיפך, אם הוא רואה בתשרי שנתרבה כל כך עד שאפשר לו לחוש שמא רבו בו נוטפין, אפילו בתשרי אינו טובל בו. ר"ן.
אבוה דשמואל עבד להון מקוואות לבנתיה ביומי ניסן, לפי שהיה חושש אז להפשרת שלגים, ולכן לא הניחן לטבול בחודש ניסן בזוחלין.
ומפצי (היה שם מחצלאות מתחת רגליהן בנהר, כדי שהטיט שבתחתית הנהר לא יחצוץ בין רגליהן למים) ביומי תשרי, שאז הניחן לטבול בנהר, לפי שאין חשש של נוטפין (ובשאר ימות הסתיו והחורף היו טובלות במקוואות שבבתים משום צינה).
אמר רב אמי אמר רב, מאי דכתיב שאמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל: "ואתה בן אדם עשה לך כלי גולה"?
מהם אותם כלים המיוחדים לגולה?


דרשני המקוצר[edit]

מסכת נדרים בפירוש פרשני

דף ב ע"א | דף ב ע"ב | דף ג ע"א | דף ג ע"ב | דף ד ע"א | דף ד ע"ב | דף ה ע"א | דף ה ע"ב | דף ו ע"א | דף ו ע"ב | דף ז ע"א | דף ז ע"ב | דף ח ע"א | דף ח ע"ב | דף ט ע"א | דף ט ע"ב | דף י ע"א | דף י ע"ב | דף יא ע"א | דף יא ע"ב | דף יב ע"א | דף יב ע"ב | דף יג ע"א | דף יג ע"א | דף יג ע"ב | דף יד ע"א | דף יד ע"ב | דף טו ע"א | דף טו ע"ב | דף טז ע"א | דף טז ע"ב | דף יז ע"א | דף יז ע"ב | דף יז ע"ב | דף יח ע"א | דף יח ע"ב | דף יט ע"א | דף יט ע"ב | דף כ ע"א | דף כ ע"ב | דף כא ע"א | דף כא ע"ב | דף כב ע"א | דף כב ע"ב | דף כג ע"א | דף כג ע"ב | דף כד ע"א | דף כד ע"ב | דף כה ע"א | דף כה ע"ב | דף כו ע"א | דף כו ע"א | דף כו ע"ב | דף כז ע"א | דף כז ע"ב | דף כח ע"א | דף כח ע"ב | דף כט ע"א | דף כט ע"ב | דף ל ע"א | דף ל ע"ב | דף ל ע"ב | דף לא ע"א | דף לא ע"ב | דף לב ע"א | דף לב ע"ב | דף לג ע"א | דף לג ע"ב | דף לד ע"א | דף לד ע"ב | דף לה ע"א | דף לה ע"ב | דף לו ע"א | דף לו ע"ב | דף לז ע"א | דף לז ע"ב | דף לח ע"א | דף לח ע"ב | דף לט ע"א | דף לט ע"ב | דף מ ע"א | דף מ ע"ב | דף מא ע"א | דף מא ע"ב | דף מב ע"א | דף מב ע"ב | דף מג ע"א | דף מג ע"ב | דף מד ע"א | דף מד ע"ב | דף מה ע"א | דף מה ע"א | דף מה ע"ב | דף מו ע"א | דף מו ע"ב | דף מז ע"א | דף מז ע"ב | דף מח ע"א | דף מח ע"ב | דף מט ע"א | דף מט ע"ב | דף נ ע"א | דף נ ע"ב | דף נא ע"א | דף נא ע"ב | דף נא ע"ב | דף נב ע"א | דף נב ע"ב | דף נג ע"א | דף נג ע"ב | דף נד ע"א | דף נד ע"ב | דף נה ע"א | דף נה ע"ב | דף נו ע"א | דף נו ע"ב | דף נז ע"א | דף נז ע"ב | דף נח ע"א | דף נח ע"ב | דף נט ע"א | דף נט ע"ב | דף ס ע"א | דף ס ע"ב | דף סא ע"א | דף סא ע"ב | דף סב ע"א | דף סב ע"ב | דף סג ע"א | דף סג ע"ב | דף סד ע"א | דף סד ע"ב | דף סה ע"א | דף סה ע"ב | דף סו ע"א | דף סו ע"ב | דף סז ע"א | דף סז ע"ב | דף סז ע"ב | דף סח ע"א | דף סח ע"ב | דף סט ע"א | דף סט ע"ב | דף ע ע"א | דף ע ע"ב | דף עא ע"א | דף עא ע"ב | דף עב ע"א | דף עב ע"ב | דף עג ע"א | דף עג ע"ב | דף עד ע"א | דף עד ע"ב | דף עה ע"א | דף עה ע"ב | דף עו ע"א | דף עו ע"ב | דף עו ע"ב | דף עז ע"א | דף עז ע"ב | דף עח ע"א | דף עח ע"ב | דף עט ע"א | דף עט ע"ב | דף פ ע"א | דף פ ע"ב | דף פא ע"א | דף פא ע"ב | דף פב ע"א | דף פב ע"א | דף פב ע"ב | דף פג ע"א | דף פג ע"ב | דף פד ע"א | דף פד ע"ב | דף פה ע"א | דף פה ע"ב | דף פו ע"א | דף פו ע"ב | דף פז ע"א | דף פז ע"ב | דף פח ע"א | דף פח ע"ב | דף פט ע"א | דף פט ע"ב | דף צ ע"א | דף צ ע"ב | דף צ ע"ב | דף צא ע"א | דף צא ע"ב