קרבן מוסף

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קרבן מוסף הוא קרבן ציבור, הקרב כשבית המקדש קיים בשבתות, בראשי חודשים ובחגים לאחר קרבן תמיד של בוקר, ומורכב מבהמות ע"פ האמור בפרשת פינחס. (במדבר, פרקים כח-כט)

מה מקריבים?[edit]

הקורבנות שמקריבים למוסף הם פרים, אילים וכבשים - לעולה, ושעיר לחטאת.

המועד פרים אילים כבשים שעיר חטאת
שבת 0 0 2 0
ראש חודש 2 1 7 1
פסח (כל הימים) 2 1 7 1
שבועות 2 1 7 1
ראש השנה 1 1 7 1
יום כיפור 1 1 7 1
א סוכות 13 2 14 1
ב סוכות 12 2 14 1
ג סוכות 11 2 14 1
ד סוכות 10 2 14 1
ה סוכות 9 2 14 1
ו סוכות 8 2 14 1
ז סוכות 7 2 14 1
שמיני עצרת 1 1 7 1

ונשלמה פרים שפתינו[edit]

בזמן הזה, שבית המקדש חרב ואי אפשר להקריב קרבן מוסף, נוהגים להתפלל במקומו תפילה הנקראת גם היא מוסף. תפילה זו בעלת 7 ברכות - שלוש ראשונות ושלוש אחרונות כתפילת עמידה רגילה, והברכה האמצעית היא מעניינו של יום ומזכירים בה לנוסחים מסויימים, את הפסוקים המצווים על קרבן המוסף של אותו יום, ומבקשים שנזכה לשוב ולהקריב את הקרבנות בבית המקדש.