רבי יוסף ענגיל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי יוסף ענגיל (מהר"י ענגיל) היה רב וראש ישיבה חשוב בפולין ובגליציה בתקופת האחרונים. חיבר עשרות ספרים. בעל שיטה ייחודית ללימוד הגמרא.

תולדות חייו[edit]

נולד בטארנא (טרנוב) שבגליציה בל' כסלו (נר שביעי של חנוכה) תרי"ט לר' יהודה ענגיל. משפחתו היתה מקורבת לחסידות צאנז, והוא ביקר כילד אצל רבי חיים מצאנז. למד אצל ר' דב בער שיינקל, "המגיד מטראנא", ובגיל צעיר החל ללמוד בכוחות עצמו, והגיע לגאונות, עד שנקרא "העילוי מטארנא". מסופר עליו כי בגיל צעיר פגש אותו רבי יוסף שאול נתנזון (בעל שו"ת "שואל ומשיב") ואמר: "ראיתי כבר הרבה גאונים וגדולים, אך הוא יגדל מהם". בהיותו בן 19 נשא את בתו של ר' משה קליינר מבנדין, מחסידי סוכטשוב, ועבר לגור בביתו. בהיותו בבנדין נפגש עם גדולי תורה רבים, ביניהם רבי אברהם בורנשטיין- האדמו"ר מסוכטשוב (בעל "אבני נזר"). הוא לא רצה להתפרנס מהרבנות, ולכן השקיע את כספו בבנין דירות. אולם, בשנת תרס"ה, בזמן מלחמת רוסיה-פולין, הוחרם הבנין, והוא נאלץ לקבל על עצמו את עול הרבנות בקראקא. כשפרצה מלחמת העולם הראשונה ברח לוינה, שם פגש גדולי תורה רבים בהם רבי מאיר אריק ועוד. בסוכות תר"פ חלה בדלקת ריאות, ממנה נפטר בא' בחשוון, עם כניסת שבת פרשת נח, בהיותו בוינה, ושם נקבר. הותיר אחריו בת אחת, אשת ר' יצחק מנחם מורגנשטרן (נכדו של רבי מנחם מנדל מקוצק).

שיטתו[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

ספריו[edit]

מהר"י ענגיל כתב למעלה מ-120 כרכים תורניים בנושאים שונים, מהם שרדו כ-20:

 • אתוון דאורייתא- חקירות למדניות מפולפלות. ספר לימוד נחשב מאד בישיבות.
 • אוצרות יוסף:
  • חלק א'- חידושים על יורה דעה.
  • חלק ב'- שביעית בזמן הזה (בעיקרו תגובה לקונטרס "תורת שביעית")
  • חלק ג'-תשובה ארוכה אודות היתר עגונה ודרשה לשבת שובה.
  • חלק ד'-דרשות
  • חלק ה' -שני מאמרים (מאמר לבנה ומאמר דוד).
 • בית האוצר- אנציקלופדיה למושגים תלמודיים ותורניים. נדפסו רק שני החלקים הראשונים (ערכים הפותחים באות א' וחלק מאות ב'), נכדו כותב‏ כי הסדרה הושלמה בכתב יד (כעשרים כרכים), אך הם אבדו במהלך המלחמה כרבים מספריו.
 • בן פורת- שו"ת (שני חלקים).
 • גבורות שמונים- שמונים תירוצים לקושיה אחת.
 • שבעים פנים לתורה- שבעים תירוצים על קושיה אחת. יצא לאור במהדורה חדשה בסדר חדש עם הערות מאת הרב אברהם יחיאל הכהן הלר, בהוצאת מוסד הרב קוק.
 • גליוני הש"ס- הערות שרשם דבדפי הגמרא שלו, על הבבלי והירושלמי (ארבעה חלקים- על סדרים זרעים, מועד, נשים ונזיקין).
 • שב דנחמתא- שבע דרשות שאמר באבלו על אמו.
 • חוסן יוסף או שארית יוסף- על פירושי מהרי"ט והאבני מילואים למסכת קידושין.
 • לקח טוב- 17 (טו"ב) כללים וחקירות.
 • ציונים לתורה- חקירות ודיונים.

קטעים מספריו שאבדו הודפסו בקבצים שונים, בהם בקובץ "זכר שלמה" (ירושלים תשמ"ג), וכן "כרם שלמה" (י-ם תשמ"ה).

תקופת חייו של רבי יוסף ענגיל על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן

לקריאה נוספת[edit]

 • אהרן סורסקי, מרביצי תורה מעולם החסידות חלק ב', בני ברק תשמ"ו, עמ' ריז- רמה

קישורים חיצוניים[edit]

ספריו סרוקים[edit]