מסכת יבמות

From ויקישיבה
Revision as of 22:40, 8 October 2020 by Wikiboss (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מסכת יבמות היא המסכת הראשונה בסדר נשים. על מסכת זו יש תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי ותוספתא. המסכת עוסקת בנושאי יבום, חליצה ועגונות.

פרקי המסכת[edit]

במסכת יבמות ישנם ששה-עשר פרקים:

 • פרק ראשון- חמש עשרה נשים
 • פרק שני- כיצד
 • פרק שלישי- ארבעה אחין
 • פרק רביעי- החולץ ליבמתו
 • פרק חמישי- רבן גמליאל
 • פרק שישי- הבא על יבמתו
 • פרק שביעי- אלמנה לכהן גדול
 • פרק שמיני- הערל
 • פרק תשיעי- יש מותרות
 • פרק עשירי- האשה רבה
 • פרק אחד עשר- נושאין על האנוסה
 • פרק שנים עשר- מצות חליצה
 • פרק שלושה עשר- בית שמאי
 • פרק ארבעה עשר- חרש שנשא
 • פרק חמשה עשר- האשה שלום ("האשה שהלכה")
 • פרק ששה עשר- האשה בתרא
מסכתות המשנה

לקריאה נוספת[edit]