ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

קריאת שם לבת על שם סבתא - שם נוכרי | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


י"ט תמוז תשע"ו

קריאת שם לבת על שם סבתא - שם נוכרי


הרב יצחק בן יוסף

שאלה:
האם מותר לקרוא לבת בשם אינו יהודי?

תשובה:
אסור לקרוא בשמות אינם יהודיים ויש אסרו זאת אפילו מדאורייתא , וקריאה בשמות נוכריים מעכב הגאולה. ניתן לקרוא בשם שני ועדיף לתרגם השם.
הרחבת תשובה:
א. כתב בשו"ת מהר"ם שיק קסט' - "אשר שאל שיש בני אדם שמכנים עצמם בשם הגויים מעלתו נ"י הוכיח אותם, שהרי אמרו במדרש שבזכות זה שלא שינו את שמם זכינו לצאת ממצרים והם משיבים די במה שיש להם שם יהודי לקרותם בו לעלות לתורה. וזה דבר הבל וטפשות!! כי בוודאי יש בזה איסור דאורייתא... ומשם לומדים בספרי שאין להידמות להם בשום אופן... ופעם נזדמן לי כשמסרתי לשר המיועד לזה התרעם לפני ואמר כי לא נאה מה שיהודים קורין עצמם בשם גוים... כולם מחשיבים הלשון והשמות שלהם ואינם משנים בשום אופן כי מחזיקים להם לכבוד ולתפארת והיהודים אשר הם מקדמוני האומות הם במה בושים..." דעתו של המהר"ם שי"ק לאסור לחלוטין להשתמש בשמות נוכריים וראה זאת חומרה.
ב. שו"ת אגרות משה (או"ח ד, סו) הנה בדבר שמות של לעז שאף שהוא דבר מגונה אינו איסור. ולדעתו האיסור שלא ישנו שמם עד מתן תורה ולא אחריהם שיש ליהודים סימנים רבים .
ג. מנחת אשר - פרשת שמות - ראה גם בכך דבר שלילי והתיר בדוחק לאלה שלצורכי מסחר שיקראו להם בשמות נוכריים. והסביר את האיסור לשנות שמם ולשונם ולבושיהם אסור גם לאחר מעמד הר סיני. אבל הוסיף שהאיסור בשינוי שלושתם ביחד ולא אחד מהם.
לסיכום: הפוסקים הנ"ל רואים בכך דבר שלילי ואין סיבה ל"זכות" את הילדה בלידתה בדבר שלילי , לגבי הסבר שני האחרונים בדבר שלא שינו את שמם זהו דוחק גדול עם ישראל נגאל ממצריים בזכות שלושת הדברים שלא שינו את שמם ,לשונם, ולבושם. ופוק חזי מאי עמא דבר, הרבנים משתמשים בכך לימינו אז איך אפשר להסביר ולו רק מסברא ולומר שזה נאמר עד מעמד הר סיני, וגם ההסבר באיסור של שלושתם ביחד הוא דוחק גדול. הפשוט שהאיסור בעינו עומד כמו שכתב המהר"מ שיק , ואיסור בכול שינוי בשלושת הדברים שם ,לשון, ולבוש, הוא שלילי ובוודאי שרוצים להסתיר את היהדות! לא ראוי לתת הכשר לדברים שליליים גם אם לא ניתן לשנותם.

שאלה אישית אחת נשאלה בהמשך לשאלה זו.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il