שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קנייה ומכירה

האם לקבל מתנה זה גזל

undefined

הרב יהודה אודסר

ח אייר תשע"ז
שאלה
אני עובד בחברה שממנת הוצאות של רכישת קפה סוכר כוסות וכו למשרדנו המקרה: הגעתי לסופר לרכוש קפה שחור שהגעתי לקופה נאמר לי שמגיע לי כוסות מתנה מהקופה הראשית בעקבות מבצע חד פעמי שהזדמן לי. השאלה: האם מותר לי לקחת את הכוסות לעצמי ולא לתת אותם לחברה או שזה נחשב גזל מכיוון שהם מחזירים לי על הוצאת הרכישת קפה עי הצגת חשבונית רכישה או שאני יכול לקחת את הכוסות מתנה לעצמי כי אני קניתי עבורם את הקפה והכוסות ניתנו לי מכיוון שהיה מבצע מיוחד ואם הייתי בוחר לרכוש במקום אחר או קפה מסוג אחר לא היתי מקבל את הכוסות . תודה
תשובה
הגמרא במסכת כתובות (צח:) דנה בדין של שליח שהלך לקנות סחורה למשלחו וקיבל מתנה מן המוכר. להלכה נקבע שם, שאם המתנה הינה ב"דבר קצוב" כגון דבר שנמכר במשקל מסויים או מניין מסויים ונתן לו המוכר עוד מעבר למה שנמכר אזי את המתנה הזאת יש לחלוק בין השליח למשלח. בטעם הדבר כתבו הרא"ש והרי"ף שהרי המתנה ניתנה לשליח, זה שבחר לקנות אצל המוכר/ החנות הנ"ל, אלא מכיוון שכל הגעתו לקניה זאת הייתה רק בעקבות מעותיו של המשלח הרי שגם מעותיו של המשלח שותפות בקבלת הנאה זאת לכן יש לחלק את שווי המתנה בין השליח למשלח. (זאת לפי הכרעת גדולי האחרונים, הש"ך והנתיבות, בשונה מהרמ"א שפסק כרש"י שם) ונראה לענ"ד שגם כיום, שהמסחר והקניה נעשים ברובם בבתי עסק גדולים, מטרת נתינת המתנה על ידי בעלי החנות, שבמחשבתו של הקונה (השליח) תיזכר חוויית קניה חיובית בחנות זו ובעתיד שיהיה צריך לקנות דברים נוספים תהיה לו נטיה לבחור שוב בקניה בחנות זו. בנידון שאלתך, נראה ברור שמדובר בקניית דבר שיש לו קצבה, לאור זאת נראה ששווי המתנה צריך להתחלק בינך (השליח) לבין בעלי המשרד. כמובן - אם הם מוחלים בפרוש - מותר לך להנות מזה. לעיון - כתובות צ"ח: שולחן ערוך חושן משפט קפ"ג ו'
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il