שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ראש חודש והלוח העברי

הוספת "ולכפרת פשע" בשנה מעוברת

undefined

הרב רואי מרגלית

ח תמוז תשס"ג
שאלה
בתפילת מוסף של ר"ח מובא בסידורים כי בשנה מעוברת מוסיפים "ולכפרת פשע" בקטע של "חדש עלינו את החדש הזה...". מתי מתחילה ומתי מסתיימת השנה המעוברת לעניין זה? האם במקרה של שנה זו מתחילים להוסיף "ולכפרת פשע" מר"ח ניסן תשס"ב או מר"ח חשוון תשס"ג? האם מסיימים בר"ח אדר ב’ תשס"ג או בר"ח אלול תשס"ג?
תשובה
הסיבה להוספה היא שב"יהי רצון" מופיעים 12 לשונות בקשה ובשנת העבור אנו מוסיפים "ולכפרת פשע" כנגד החודש הנוסף. ונחלקו האחרונים באלו חודשים מוסיפים "ולכפרת פשע": כף החיים בסימן תכג הזכיר 3 מנהגים בזה: א. חודש העבור בלבד. ב. כל השנה (חשון-אלול). ג. מתחילת השנה עד חודש העבור (חשון-אדר ב'). והמשנה ברורה בסימן תכג כתב שכל מקום ינהג כמנהגו. אבל המנהג הרווח הוא, לפי הספרדים כל השנה, ולפי האשכנזים מתחילת השנה עד חודש העבור. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il