שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

חובה לאכול כזית בתחילת הסעודה?

undefined

הרב רואי מרגלית

י"א אדר א' תשס"ג
שאלה
האם בשבת יש עניין לאכול כזית פת הבציעה תוך כדי פרס (ז"א תוך 7 דקות לאכול חצי פיתה) ואם לא כן- אין לברך ברכת המזון? (הדבר כמעט בלתי אפשרי בעיקר כשהסעודה אינה מתבססת בעיקה על פת אלא על מזונות)
תשובה
אמרו חז"ל: כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות: מחבלו של משיח, מדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג וכו'. שו"ע או"ח רע"ד ס"ד: סעודה זו (ליל שבת) ושל שחרית אי אפשר לעשותם בלא פת. משנב"ר סימן רצ"א: מעט יותר מכביצה (מגן אברהם). ויש אומרים (אליה רבה ומחצית השקל) שאפילו בכזית יוצא ידי חובתו, ונכון להחמיר לכתחילה אם אפשר לו בכביצה. נחלקו האחרונים אם כשאכל כזית ביותר מכדי אכילת פרס חייב בברכת המזון מן התורה אפילו אם שבע, ולכן יש להחמיר להקפיד לאכול בתחילת הסעודה פרוסת כזית לפני אכילת שאר אוכלים. שיעור כזית הוא מעט יותר מחצי פיתה לשיטה המחמירה ביותר, ויש אומרים שאף פחות מכך. הרב רואי מרגלית
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il