ויקישיבה:מיזמים/תורנית/ראשי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בהכנסת הערכים מאנציקלופדיה תורנית מרוכזת נוצרו מספר התנגשויות עם ערכים שהיו קיימים באתר. להלן רשימה של ערכים אלו, עם קישור לערך בוויקישיבה, ולערך מ"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת". מטרת פרוייקט זה להשוות בין שני הערכים ולמזג ביניהם, או לבחור את המתאים מביניהם.

נהלי עבודה[edit]

מי שמעוניין לקחת על עצמו לעבוד על ערך מסויים יחתום את שמו בסוף השורה.

מי שסיים לעבוד על ערך מסויים ימחק את השורה בעזרת התגיות <s> ו-</s> (או בעזרת הלחצן Button strikeout.png) ויחתום את שמו מחדש בסוף השורה.

רשימת ערכים שהתנגשו[edit]

(נוכחי) אבידה מדעת ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אבידה מדעתנפתלי, הנהלת האתר • שיחה. 15:38, ט' בשבט ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) אגב ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אגבKiru‏ 13:10, 31 ביולי 2009 (UTC)

](נוכחי) אדם המזיק ; (לא נכנס) [[ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אדם המזיק] אבי

(נוכחי) אודיתא ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אודיתא אבי

(נוכחי) אומדנא דמוכח ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אומדנא דמוכחKiru‏ 13:07, 31 ביולי 2009 (UTC)

(נוכחי) אונס ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אונס אבי

(נוכחי) אי אפשר לצמצם ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אי אפשר לצמצם</avi4191s> ‏Kiru‏ 13:28, 31 ביולי 2009 (UTC)

(נוכחי) אילונית ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אילונית

(נוכחי) אין אדם משים עצמו רשע ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אין אדם משים עצמו רשעKiru‏ 15:18, 2 באוגוסט 2009 (UTC)

(נוכחי) אין אדם פורע תוך זמנו ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אין אדם פורע תוך זמנו

(נוכחי) אין איסור חל על איסור ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אין איסור חל על איסור

(נוכחי) אין הולכין בממון אחר הרוב ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אין הולכין בממון אחר הרובKiru‏ 15:47, 2 באוגוסט 2009 (UTC)

(נוכחי) אין מבטלין איסור לכתחילה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אין מבטלין איסור לכתחילה אין מה להוסיף, כל התוכן מופיע בערך הקיים. ‏Kiru‏ 15:51, 2 באוגוסט 2009 (UTC)

(נוכחי) אין ספק מוציא מידי ודאי ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אין ספק מוציא מידי ודאיKiru‏ 16:02, 2 באוגוסט 2009 (UTC)

(נוכחי) אין שליח לדבר עבירה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אין שליח לדבר עבירה

(נוכחי) איסורי הנאה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/איסורי הנאהKiru‏ 19:08, 2 באוגוסט 2009 (UTC)

(נוכחי) אלול ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אלול --א"י 22:58, כ"ב בשבט ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) אם ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אם

(נוכחי) אנדרוגינוס ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אנדרוגינוס

(נוכחי) אנינות ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אנינות

(נוכחי) אנן סהדי ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אנן סהדי אבי

(נוכחי) אפוטרופוס ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/אפוטרופוס

(נוכחי) בגדי כהונה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/בגדי כהונה--א"י 19:52, כ"ג בשבט ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) בההיא הנאה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/בההיא הנאה

(נוכחי) בושת ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/בושת אפרים 18:42, כ"ח בכסלו ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) בידו ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/בידו Kiru

(נוכחי) בין המצרים ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/בין המצרים Kiru

(נוכחי) בין כסה לעשור ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/בין כסה לעשור מוזג בערך עשרת ימי תשובה. יש הפניה לשם.--א"י 23:17, כ"ב בשבט ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) ביעור חמץ ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/ביעור חמץ אפרים 18:07, י"א בניסן ה'תשס"ט (IDT)

(נוכחי) בית כנסת ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/בית כנסת--א"י 19:47, כ"ג בשבט ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) בל יחל ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/בל יחל

(נוכחי) בל תגרע ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/בל תגרע

(נוכחי) בל תוסיף ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/בל תוסיף

(נוכחי) בן נח ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/בן נח אפרים 18:31, י"א בניסן ה'תשס"ט (IDT)

(נוכחי) ברי ושמא ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/ברי ושמא

(נוכחי) בריה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/בריה

(נוכחי) ברית מילה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/ברית מילה

(נוכחי) ברכות הנהנין ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/ברכות הנהנין אפרים 22:54, כ"ו בתשרי ה'תש"ע (UTC)

(נוכחי) ברכת הזמן ; (לא נכנס) [[ויקישיבה:מיזמים/תורנית/ברכת הז��ן]]

(נוכחי) ברכת החמה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/ברכת החמהKiru‏ 10:41, 5 באוגוסט 2009 (UTC)

(נוכחי) ברכת שהחיינו ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/ברכת שהחיינו

(נוכחי) גדול ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/גדול

(נוכחי) גוד או אגוד ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/גוד או אגוד

(נוכחי) גזל ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/גזל

(נוכחי) גט ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/גט

(נוכחי) גימטריא ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/גימטריא -אפרים אפרים 22:32, י"ב בניסן ה'תשס"ט (IDT)

(נוכחי) גירושין ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/גירושין

(נוכחי) גלגול שבועה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/גלגול שבועהKiru‏ 15:51, 11 באוגוסט 2009 (UTC)

(נוכחי) גלות ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/גלות

(נוכחי) גמילות חסדים ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/גמילות חסדים אבי

(נוכחי) גר תושב ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/גר תושבKiru‏ 15:55, 11 באוגוסט 2009 (UTC)

(נוכחי) גרעון כסף ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/גרעון כסף

(נוכחי) דבר שאינו ברשותו ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/דבר שאינו ברשותו אין מה להוסיף - כל התוכן קיים בערך הנוכחי. ‏Kiru‏ 16:00, 11 באוגוסט 2009 (UTC)

(נוכחי) דבר שאינו מתכוון ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/דבר שאינו מתכוון

(נוכחי) דבר שאינו שלו ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/דבר שאינו שלו

(נוכחי) דבר שיש לו מתירין ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/דבר שיש לו מתירין

(נוכחי) דבר שלא בא לעולם ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/דבר שלא בא לעולם

(נוכחי) דברים הנקנים באמירה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/דברים הנקנים באמירה

(נוכחי) דברים שבלב אינם דברים ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/דברים שבלב אינם דברים אפרים 10:29, כ"ז בתשרי ה'תש"ע (UTC)

(נוכחי) הבחנה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/הבחנה

(נוכחי) הגבהה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/הגבהה

(נוכחי) הזמה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/הזמה

(נוכחי) הטבת הנרות ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/הטבת הנרות

(נוכחי) היזק שאינו ניכר ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/היזק שאינו ניכר

(נוכחי) הכחשה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/הכחשה

(נוכחי) הענקה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/הענקה

(נוכחי) הפה שאסר הוא הפה שהתיר ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/הפה שאסר הוא הפה שהתיר

(נוכחי) הפטרה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/הפטרה--א"י 23:22, כ"ב בשבט ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) הפקר ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/הפקר

(נוכחי) הפרת נדרים ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/הפרת נדריםKiru‏ 15:35, 13 באוגוסט 2009 (UTC)

(נוכחי) הקדש ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/הקדש

(נוכחי) הקמת נדרים ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/הקמת נדרים

(נוכחי) הרחקת נזיקין ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/הרחקת נזיקין

(נוכחי) השבת אבידה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/השבת אבידה

(נוכחי) התרת נדרים ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/התרת נדרים

(נוכחי) ונתנה תוקף ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/ונתנה תוקף--א"י 23:32, כ"ב בשבט ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) זבה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/זבה

(נוכחי) זבחים ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/זבחים

(נוכחי) זה נהנה וזה לא חסר ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/זה נהנה וזה לא חסר

(נוכחי) זיקה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/זיקהKiru‏ 12:12, 18 באוגוסט 2009 (UTC)

(נוכחי) זכין לאדם שלא בפניו ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/זכין לאדם שלא בפניו

(נוכחי) חובל ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חובל - בקישור השני אין תוכן. אפרים 18:42, כ"ח בכסלו ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) חזקה אין אדם פורע תוך זמנו ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חזקה אין אדם פורע תוך זמנו

(נוכחי) חזקה דמעיקרא ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חזקה דמעיקרא

(נוכחי) חזקה שליח עושה שליחותו ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חזקה שליח עושה שליחותוKiru‏ 12:28, 18 באוגוסט 2009 (UTC)

(נוכחי) חזקת חיים ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חזקת חיים

(נוכחי) חזקת כשרות ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חזקת כשרות

(נוכחי) חזקת מטלטלין ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חזקת מטלטלין

(נוכחי) חזקת ממון ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חזקת ממון

(נוכחי) חזקת מרא קמא ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חזקת מרא קמא

(נוכחי) חזקת שלוש שנים ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חזקת שלוש שנים

(נוכחי) חינוך ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חינוך

(נוכחי) חלה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חלה

(נוכחי) חליפין שווה בשווה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חליפין שווה בשווהKiru‏ 12:37, 18 באוגוסט 2009 (UTC)

(נוכחי) חליפין ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חליפין הערכים שולבו בערך קניין חליפין. אפרים 00:13, י"ט בניסן ה'תשס"ט (IDT)

(נוכחי) חליצה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חליצה

(נוכחי) חמץ ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חמץ--א"י 12:06, כ"ג בשבט ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) חנוכה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חנוכה--א"י 11:51, כ"ג בשבט ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) חצי שיעור ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חצי שיעור אפרים 21:14, י"ב בניסן ה'תשס"ט (IDT)

(נוכחי) חציצה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חציצה

(נוכחי) חצר ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חצר

(נוכחי) חרס הדרייני ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חרס הדרייני נפתלי, הנהלת האתר • שיחה 14:42, כ"ז בכסלו ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) חרש ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חרש

(נוכחי) טבילה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/טבילה

(נוכחי) טבל ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/טבל

(נוכחי) טובת הנאה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/טובת הנאה

(נוכחי) טומטום ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/טומטום אין מה להוסיף על הערך הקיים.--א"י 19:44, ח' באדר ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) טענינן ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/טענינן

(נוכחי) טרפה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/טרפה

(נוכחי) יאוש שלא מדעת ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/יאוש שלא מדעת

(נוכחי) יד ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/יד

(נוכחי) יובל ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/יובל

(נוכחי) יחוד ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/יחוד

(נוכחי) כאשר זמם ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/כאשר זמם

(נוכחי) כהן ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/כהן

(נוכחי) כופין על מידת סדום ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/כופין על מידת סדום

(נוכחי) כופר ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/כופר

(נוכחי) כותים ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/כותים

(נוכחי) כסא של אליהו ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/כסא של אליהו אפרים 00:16, ד' בטבת ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) כפל ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/כפל

(נוכחי) כרת ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/כרת

(נוכחי) כתובה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/כתובה

(נוכחי) לא תעשה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/לא תעשה

(נוכחי) לאו הבא מכלל עשה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/לאו הבא מכלל עשה

(נוכחי) לאו הניתק לעשה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/לאו הניתק לעשה

(נוכחי) מדומע ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מדומע

(נוכחי) מוסף ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מוסף--א"י 12:00, כ"ג בשבט ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) מי שפרע ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מי שפרע

(נוכחי) מיגו ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מיגו

(נוכחי) מידת סדום ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מידת סדום

(נוכחי) מילה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מילה

(נוכחי) מלאכת מחשבת ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מלאכת מחשבת

(נוכחי) מנחה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מנחה

(נוכחי) מנחות ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מנחות

(נוכחי) מנחת העומר ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מנחת העומר

(נוכחי) מסירה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מסירהKiru‏ 22:27, 19 באוגוסט 2009 (UTC)

(נוכחי) מעילה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מעילה

(נוכחי) מפתה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מפתה

(נוכחי) מצוות עשה שהזמן גרמן ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מצוות עשה שהזמן גרמן

(נוכחי) מצוות צריכות כוונה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מצוות צריכות כוונה

(נוכחי) משיכה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/משיכה

(נוכחי) מתנה על מה שכתוב בתורה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מתנה על מה שכתוב בתורה

(נוכחי) מתנות עניים ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מתנות עניים

(נוכחי) מתנת שכיב מרע ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מתנת שכיב מרע

(נוכחי) מתעסק ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מתעסק

(נוכחי) נזיר שמשון ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/נזיר שמשון

(נוכחי) נזיר ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/נזיר

(נוכחי) נזק ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/נזק אפרים 18:42, כ"ח בכסלו ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) סודר ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/סודר

(נוכחי) סוכה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/סוכה

(נוכחי) סוכות ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/סוכות אפרים 22:19, כ"ה בטבת ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) סוריא ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/סוריא אפרים 11:24, ב' בטבת ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) סימנים ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/סימנים

(נוכחי) סריס ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/סריס

(נוכחי) עבד כנעני ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/עבד כנעני

(נוכחי) עבד עברי ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/עבד עברי

(נוכחי) עדות מוכחשת ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/עדות מוכחשת

(נוכחי) עדים ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/עדים

(נוכחי) עומר ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/עומר

(נוכחי) עני המהפך בחררה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/עני המהפך בחררה

(נוכחי) ערב ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/ערב

(נוכחי) ערבית ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/ערבית--א"י 23:09, כ"ב בשבט ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) עשרת ימי תשובה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/עשרת ימי תשובה מוזג עם הערך בין כסה לעשור. --א"י 23:17, כ"ב בשבט ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) פדיון הבן ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/פדיון הבן

(נוכחי) פורים ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/פורים אפרים 22:19, כ"ה בטבת ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) פיקוח נפש ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/פיקוח נפש

(נוכחי) פרשת השבוע ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/פרשת השבוע --אביר על סוס (שיחה) 13:52, 17 באפריל 2015 (IDT)

(נוכחי) צדקה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/צדקה

(נוכחי) צום גדליה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/צום גדליה

(נוכחי) ציצית ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/ציצית

(נוכחי) צער בעלי חיים ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/צער בעלי חיים

(נוכחי) קידושין ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/קידושין

(נוכחי) קם דינא ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/קם דינא

(נוכחי) קרבן התמיד ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/קרבן התמיד

(נוכחי) קריאת שמע ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/קריאת שמע

(נוכחי) ראש השנה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/ראש השנה

(נוכחי) רובא דאיתא קמן ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/רובא דאיתא קמן

(נוכחי) ריבית ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/ריבית

(נוכחי) רשות היחיד ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/רשות היחיד

(נוכחי) שבע דנחמתא ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/שבע דנחמתא

(נוכחי) שבע מצוות בני נח ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/שבע מצוות בני נח אין תוכן להוסיף.--א"י 12:02, כ"ג בשבט ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) שבת שובה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/שבת שובהKiru‏ 22:38, 19 באוגוסט 2009 (UTC)

(נוכחי) שבת ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/שבת אפרים 18:42, כ"ח בכסלו ה'תשס"ט (IST)

(נוכחי) שוגג ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/שוגג

(נוכחי) שודא דדייני ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/שודא דדייני

(נוכחי) שוטה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/שוטה

(נוכחי) שחיטה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/שחיטה

(נוכחי) שחרית ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/שחרית

(נוכחי) שכיב מרע ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/שכיב מרע

(נוכחי) שליה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/שליה

(נוכחי) שליח עושה שליחותו ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/שליח עושה שליחותו

(נוכחי) שניים מקרא ואחד תרגום ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/שניים מקרא ואחד תרגום --אביר על סוס (שיחה) 13:38, 17 באפריל 2015 (IDT)

(נוכחי) שניים שעשאוה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/שניים שעשאוה

(נוכחי) תוך כדי דיבור ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/תוך כדי דיבור

(נוכחי) תוספת שבת ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/תוספת שבת

(נוכחי) תלמוד תורה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/תלמוד תורה

(נוכחי) תפילין ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/תפילין

(נוכחי) תפילת שמונה עשרה ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/תפילת שמונה עשרה

(נוכחי) תשלומי כפל ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/תשלומי כפל

(נוכחי) תשליך ; (לא נכנס) ויקישיבה:מיזמים/תורנית/תשליך--א"י 12:13, כ"ג בשבט ה'תשס"ט (IST)