פרשני:בבלי:יומא טו ב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

יומא טו ב

חברותא[edit]


אלא הכונה היא להזאת הדם אגופיה דמזבח על משטחו העליון לאחר שמנקהו מאפר הקטורת, ונקרא "טהרו" על שם טהרת נקיונו, כמו דכתיב (שמות כד) "וכעצם השמים לטהר", שמשמעותו בברירות.
ועדיין הוינן בסדר נתינת דם עולת התמיד:
מאי שנא דיהיב לפי סדר נתינת דם עולה ברישא, והדר יהיב לפי סדר נתינת דם דחטאת? ניתיב ברישא שתים שהן שתים לפי סדר דחטאת, והדר ניתיב אחת שהן שתים לפי סדר דעולה!?
ומשנינן: כיון דסוף סוף קרבן עולה היא - היא קדמה ברישא.
ועוד הוינן בה: ומאי שנא דיהיב על קרן מזרחית צפונית ועל קרן מערבית דרומית?
ניתיב דרומית מזרחית, והדר צפונית מערבית!
אמרי: עולה טעונה יסוד, שיהיה ניתן דמה במקום שיש למזבח יסוד תחתיו, ואילו קרן דרומית מזרחית לא הוה ליה יסוד.
אך עדיין יש לשאול: מאי שנא דיהיב ברישא מזרחית צפונית והדר מערבית דרומית?
ניתיב ברישא מערבית דרומית, והדר מזרחית צפונית שהיהתחתן יסוד!?
ומשנינן: כיון דאמר מר (לקמן נח ב): כל פינות שאתה פונה בעבודת המקדש לא יהו אלא דרך ימין, כדי שתהיה פנייתך למזרח בדרך ימין! והיינו, אם יעלה למזבח (בכבש, העומד בצדו הדרומי של המזבח), יפנה תחילה ימינה, לצד מזרח.
והקרן הראשונה שהוא פוגש בה, המזרחית דרומית, אינה ראויה ליתן בה דם עולה לפי שאין תחתיה יסוד, ורק הקרן הבאה, המזרחית צפונית, שיש תחתיה יסוד הוא, יכול להתחיל לתת את הדם.
ולכן, אף בנתינת דם העולה למטה, כשאינו עולה על הכבש למזבח, הוא הולך לפי סדר העליה לכבש המזבח, כדי שתמיד יפנה אל המזרח בצד ימין, ובקרן המזרחית צפונית ברישא, בתחילה - בההוא פגע.
ועוד הוינן בה: וממאי דבעולה הוא דקאמר רחמנא עביד בה מעשה חטאת? ודילמא בחטאת הוא דקאמר רחמנא עביד בה מעשה עולה?
ומשנינן: לא סלקא דעתך. אל תעלה על דעתך ככה!
דהרי כתיב (במדבר כח): "לחטאת - על עולת התמיד יעשה, ונסכו.
ובהכרח מאי קאמר רחמנא: מידי ענין דחטאת - שדי הטל אעולה.
תנן התם במסכת תמיד (ל א): אמר להם הממונה לכהנים שזכו בפיס, קודם שהאיר היום:
צאו והביאו טלה מלשכת בית הטלאים עבור קרבן התמיד!
והלא לשכת הטלאים היתה במקצוע צפונית מערבית.
וארבע לשכות היו שם: אחת לשכת הטלאים, ואחת לשכת החותמות, ואחת לשכת בית המוקד, ואחת לשכה שעושין בה לחם הפנים.
ורמינהו סתירה מהמשנה במכת מידות (א ו):
ארבע לשכות היו לבית המוקד, שהיו אותן לשכות פתוחות אליו כקטוניות (חדרים קטנים) הפתוחות לטרקלין, אולם גדול.
שתים הלשכות הדרומיות היו בנויות בקודש. ושתים הצפוניות היו בנויות בחול, מחוץ לתחום העזרה.
והטרקלין שבבית המוקד גם הוא היה בנוי חציו בקודש וחציו בחול.
וראשי פספסין חתיכות עצים בולטים מהכותל לסימן היו מבדילין בין קודש לחול.
ועבור מה היו משמשות אותן לשכות?
הלשכה המערבית דרומית - היא היתה לשכת טלאי קרבן תמיד, שבה היו שוהים הטלאים המבוקרים ממום.


דרשני המקוצר[edit]

מסכת יומא בפירוש פרשני

דף ב ע"א | דף ב ע"ב | דף ג ע"א | דף ג ע"ב | דף ד ע"א | דף ד ע"ב | דף ה ע"א | דף ה ע"ב | דף ו ע"א | דף ו ע"ב | דף ז ע"א | דף ז ע"ב | דף ח ע"א | דף ח ע"ב | דף ט ע"א | דף ט ע"ב | דף י ע"א | דף י ע"ב | דף יא ע"א | דף יא ע"ב | דף יב ע"א | דף יב ע"ב | דף יג ע"א | דף יג ע"א | דף יג ע"ב | דף יד ע"א | דף יד ע"ב | דף טו ע"א | דף טו ע"ב | דף טז ע"א | דף טז ע"ב | דף יז ע"א | דף יז ע"ב | דף יז ע"ב | דף יח ע"א | דף יח ע"ב | דף יט ע"א | דף יט ע"ב | דף כ ע"א | דף כ ע"ב | דף כא ע"א | דף כא ע"ב | דף כב ע"א | דף כב ע"ב | דף כג ע"א | דף כג ע"ב | דף כד ע"א | דף כד ע"ב | דף כה ע"א | דף כה ע"ב | דף כו ע"א | דף כו ע"א | דף כו ע"ב | דף כז ע"א | דף כז ע"ב | דף כח ע"א | דף כח ע"ב | דף כט ע"א | דף כט ע"ב | דף ל ע"א | דף ל ע"ב | דף ל ע"ב | דף לא ע"א | דף לא ע"ב | דף לב ע"א | דף לב ע"ב | דף לג ע"א | דף לג ע"ב | דף לד ע"א | דף לד ע"ב | דף לה ע"א | דף לה ע"ב | דף לו ע"א | דף לו ע"ב | דף לז ע"א | דף לז ע"ב | דף לח ע"א | דף לח ע"ב | דף לט ע"א | דף לט ע"ב | דף מ ע"א | דף מ ע"ב | דף מא ע"א | דף מא ע"ב | דף מב ע"א | דף מב ע"ב | דף מג ע"א | דף מג ע"ב | דף מד ע"א | דף מד ע"ב | דף מה ע"א | דף מה ע"א | דף מה ע"ב | דף מו ע"א | דף מו ע"ב | דף מז ע"א | דף מז ע"ב | דף מח ע"א | דף מח ע"ב | דף מט ע"א | דף מט ע"ב | דף נ ע"א | דף נ ע"ב | דף נא ע"א | דף נא ע"ב | דף נא ע"ב | דף נב ע"א | דף נב ע"ב | דף נג ע"א | דף נג ע"ב | דף נד ע"א | דף נד ע"ב | דף נה ע"א | דף נה ע"ב | דף נו ע"א | דף נו ע"ב | דף נז ע"א | דף נז ע"ב | דף נח ע"א | דף נח ע"ב | דף נט ע"א | דף נט ע"ב | דף ס ע"א | דף ס ע"ב | דף סא ע"א | דף סא ע"ב | דף סב ע"א | דף סב ע"ב | דף סג ע"א | דף סג ע"ב | דף סד ע"א | דף סד ע"ב | דף סה ע"א | דף סה ע"ב | דף סו ע"א | דף סו ע"ב | דף סז ע"א | דף סז ע"ב | דף סז ע"ב | דף סח ע"א | דף סח ע"ב | דף סט ע"א | דף סט ע"ב | דף ע ע"א | דף ע ע"ב | דף עא ע"א | דף עא ע"ב | דף עב ע"א | דף עב ע"ב | דף עג ע"א | דף עג ע"ב | דף עד ע"א | דף עד ע"ב | דף עה ע"א | דף עה ע"ב | דף עו ע"א | דף עו ע"ב | דף עו ע"ב | דף עז ע"א | דף עז ע"ב | דף עח ע"א | דף עח ע"ב | דף עט ע"א | דף עט ע"ב | דף פ ע"א | דף פ ע"ב | דף פא ע"א | דף פא ע"ב | דף פב ע"א | דף פב ע"א | דף פב ע"ב | דף פג ע"א | דף פג ע"ב | דף פד ע"א | דף פד ע"ב | דף פה ע"א | דף פה ע"ב | דף פו ע"א | דף פו ע"ב | דף פז ע"א | דף פז ע"ב | דף פח ע"א