פרשני:בבלי:יומא טז ב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

יומא טז ב

חברותא[edit]


עשר אמות האמצעיות של המזבח היו כנגד עשר אמות של פתחו של היכל.
אחת עשרה אמה ממנו - לצפון פתחו של היכל.
ואחת עשרה אמה - לדרום פתחו של היכל.
נמצא אמצעו של מזבח מכוון כנגד פתח ההיכל, וכולו של מזבח מכוון נגד כל רוחב כותליו של היכל.
(רוחב ההיכל עשרים אמה, וכל קיר מקירותיו רחב שש אמות, וביחד שלשים ושתים, כרוחב המזבח).
ותמהה הגמרא: ואי סלקא דעתך כדבריך, דתנא דמסכת מדות - רבי יהודה היא, תיקשי:
מזבח באמצע עזרה - מי משכחת ליה, כיצד ימצא זאת, לפי התנא של מסכת מידות!?
והתנן במסכת מידות (פרק ה משנה א ב):
כל העזרה היתה: אורך מאה ושמונים ושבע אמות על רוחב מאה ושלשים וחמש אמות.
האורך, מן המזרח למערב - מאה ושמונים ושבע אמות, לפי הפירוט הזה:
א. מקום דריסת רגלי ישראל - אחת עשרה אמה.
ב. מקום דריסת רגלי הכהנים - אחת עשרה אמה.
ג. מזבח - שלשים ושתים אמה.
ד. בין האולם ולמזבח - עשרים ושתים.
ה. וההיכל - מאה אמה.
ו. ואחת עשרה אמה - אחורי בית הכפורת.
בסך הכל מאה שמונים ושבע אמה באורך.
וברוחב, מן הדרום לצפון - מאה ושלשים וחמש לפי הפירוט הזה: (ראה ציור בסוף הספר)
א. הכבש והמזבח - ששים ושתים.
ב. מן המזבח ולטבעות - שמונה אמות.
ג. מקום הטבעות - עשרים וארבע.
ד. מן הטבעות לשלחנות - ארבע.
ה. מן השלחנות לננסין - ארבע.
ו. מן הננסין לכותל עזרה - שמונה אמות.
ובסך הכל מאה ועשר אמות.
ז. מקום השולחנות עצמן הוא ארבע אמות.
ובסך הכל מאה וארבע עשרה אמות.
ח. והמותר (מאה שלשים וחמש אמות פחות מאה וארבע עשרה, שהם עשרים ואחת אמות) - התחלק שוה בשוה, לשני המקומות:
בין הכבש ולכותל - עשר וחצי אמות.
ומקום הננסין - עשר וחצי אמות.
הננסין היו עמודים שעליהם תקועים ווים של ברזל, ועליהם היו תולים את הקרבנות השחוטים לצורך ההפשט. (ראה ציור בסוף הספר)
ואי סלקא דעתיך דתנא דמדות רבי יהודה היא - מזבח באמצע עזרה, מי משכחת ליה?
והרי לפי החשבון המופיע במשנה הזאת, הא רובא דמזבח - בדרום קאי!
כי עשר וחצי אמות שבין הכבש לכותל הדרומי של העזרה, ועוד שלשים ושתיים אמות של כבש, ועוד שלשים ושתים אמות של מזבח, הם שבעים ושתים וחצי אמות.
והקו החוצה את העזרה בין צפון לדרום הוא באמה הששים ושבע וחצי.
נמצא שרובו של מזבח, לדעת המשנה במידות, נמצא בדרום העזרה.


דרשני המקוצר[edit]

מסכת יומא בפירוש פרשני

דף ב ע"א | דף ב ע"ב | דף ג ע"א | דף ג ע"ב | דף ד ע"א | דף ד ע"ב | דף ה ע"א | דף ה ע"ב | דף ו ע"א | דף ו ע"ב | דף ז ע"א | דף ז ע"ב | דף ח ע"א | דף ח ע"ב | דף ט ע"א | דף ט ע"ב | דף י ע"א | דף י ע"ב | דף יא ע"א | דף יא ע"ב | דף יב ע"א | דף יב ע"ב | דף יג ע"א | דף יג ע"א | דף יג ע"ב | דף יד ע"א | דף יד ע"ב | דף טו ע"א | דף טו ע"ב | דף טז ע"א | דף טז ע"ב | דף יז ע"א | דף יז ע"ב | דף יז ע"ב | דף יח ע"א | דף יח ע"ב | דף יט ע"א | דף יט ע"ב | דף כ ע"א | דף כ ע"ב | דף כא ע"א | דף כא ע"ב | דף כב ע"א | דף כב ע"ב | דף כג ע"א | דף כג ע"ב | דף כד ע"א | דף כד ע"ב | דף כה ע"א | דף כה ע"ב | דף כו ע"א | דף כו ע"א | דף כו ע"ב | דף כז ע"א | דף כז ע"ב | דף כח ע"א | דף כח ע"ב | דף כט ע"א | דף כט ע"ב | דף ל ע"א | דף ל ע"ב | דף ל ע"ב | דף לא ע"א | דף לא ע"ב | דף לב ע"א | דף לב ע"ב | דף לג ע"א | דף לג ע"ב | דף לד ע"א | דף לד ע"ב | דף לה ע"א | דף לה ע"ב | דף לו ע"א | דף לו ע"ב | דף לז ע"א | דף לז ע"ב | דף לח ע"א | דף לח ע"ב | דף לט ע"א | דף לט ע"ב | דף מ ע"א | דף מ ע"ב | דף מא ע"א | דף מא ע"ב | דף מב ע"א | דף מב ע"ב | דף מג ע"א | דף מג ע"ב | דף מד ע"א | דף מד ע"ב | דף מה ע"א | דף מה ע"א | דף מה ע"ב | דף מו ע"א | דף מו ע"ב | דף מז ע"א | דף מז ע"ב | דף מח ע"א | דף מח ע"ב | דף מט ע"א | דף מט ע"ב | דף נ ע"א | דף נ ע"ב | דף נא ע"א | דף נא ע"ב | דף נא ע"ב | דף נב ע"א | דף נב ע"ב | דף נג ע"א | דף נג ע"ב | דף נד ע"א | דף נד ע"ב | דף נה ע"א | דף נה ע"ב | דף נו ע"א | דף נו ע"ב | דף נז ע"א | דף נז ע"ב | דף נח ע"א | דף נח ע"ב | דף נט ע"א | דף נט ע"ב | דף ס ע"א | דף ס ע"ב | דף סא ע"א | דף סא ע"ב | דף סב ע"א | דף סב ע"ב | דף סג ע"א | דף סג ע"ב | דף סד ע"א | דף סד ע"ב | דף סה ע"א | דף סה ע"ב | דף סו ע"א | דף סו ע"ב | דף סז ע"א | דף סז ע"ב | דף סז ע"ב | דף סח ע"א | דף סח ע"ב | דף סט ע"א | דף סט ע"ב | דף ע ע"א | דף ע ע"ב | דף עא ע"א | דף עא ע"ב | דף עב ע"א | דף עב ע"ב | דף עג ע"א | דף עג ע"ב | דף עד ע"א | דף עד ע"ב | דף עה ע"א | דף עה ע"ב | דף עו ע"א | דף עו ע"ב | דף עו ע"ב | דף עז ע"א | דף עז ע"ב | דף עח ע"א | דף עח ע"ב | דף עט ע"א | דף עט ע"ב | דף פ ע"א | דף פ ע"ב | דף פא ע"א | דף פא ע"ב | דף פב ע"א | דף פב ע"א | דף פב ע"ב | דף פג ע"א | דף פג ע"ב | דף פד ע"א | דף פד ע"ב | דף פה ע"א | דף פה ע"ב | דף פו ע"א | דף פו ע"ב | דף פז ע"א | דף פז ע"ב | דף פח ע"א