שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • מצוות הלימוד

חשיבות לימוד תורה

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ו שבט תשע"ח
שאלה
שלום וברכה לכ"ק מרן הגר"ד ליאור שליט"א! אני תלמיד מובהק של הרב. כרגע אני עוסק בלימוד הספר, "דבר חברון השקפה וענייני אמונה" כת"ר כל הזמן חוזר ומדגיש, שהנקודה העיקרית בדורנו היא כיבוש וישוב הארץ. ושזהו הדבר שהכי צריך לעורר בו את הציבור, והכי צריך לחזור בו בתשובה. (חטא המרגלים). עד כמה שאני יודע, מטרתו של היהודי בעולם היא להתדבק בו יתעלה. עוד ידוע לי שלימוד התורה הוא רק דרך להתחבר ולהתדבק בו יתעלה. כי ההתדבקות או ההתכללות בו, היא הטוב הנצחי והיא תכלית האדם! ממילא יוצא, שאילולי ארץ ישראל, לא היה קיום גשמי לעם ישראל (וכדברי הרמב"ם: "חלילה לאל מעשות כן כי זה ימחק אותות האומה") כמובן שיש גם את החלק הרוחני של א"י: "שאין דומה תורת חו"ל לתורת א"י". אך מ"מ לתורה יש ערך גם בחו"ל. ואם כן יוצא מכל האמור, שהתורה היא היא הכלי המרכזי, לקיום יעוד האדם בעולם! (ההתדבקות בו יתעלה.) וא"י היא רק היכי תימצי להחזיק את התורה. וכאן הבן שואל, מדוע כת"ר לא כ"כ מעורר בספרו, ללמוד תורה בהתמדה, ובד בבד להילחם על א"י? הרי אע"פ שבפועל, רוב הזמן יהיה מוקדש לישוב הארץ, (מצד מצווה שאינה יכולה להיעשות ע"י אחרים דוחה תלמוד תורה.) אך מ"מ הדבר היותר בסיסי, הוא שקידה בתורה, כיוון שזוהי הדרך היותר ישירה להתדבק בה’, ומדוע מר לא מעורר על כך כ"כ בספרו? תודה רבה. ומחילה מכת"ר על השאלה....
תשובה
הרב חרלפ כותב במעייני הישועה שההתעוררות על ארץ ישראל בדור שלנו היא הנקודה העיקרית, כמו שברור שחייבים לשמור שבת וכשרות כך ברור שחייבים ללמוד תורה אבל בגלל שמצוות ארץ ישראל היתה רדומה במשך אלפיים שנה היא עיקר בזמננו, כמובן שאדם שלא לומד תורה כל השקפה שלו עקומה, לא שייך לומר שארץ ישראל היא במקום למוד תורה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il