ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מפיצים תורה בקליק - הצטרפו אלינו!
שאל את הרב כל השאלות

הכנה משבת לשבת

הרב מיכאל יומטוביאןכ"ה אדר ב' תשע"ט
82
שאלה
כידוע אסור להכין משבת לחול. האם מותר בשבת להכין לשבת הבאה. כגון לגלול את ספר התורה בשבת זו על מנת שיהיה מוכן לקריאה בשבת הבאה?
תשובה
הפוסקים חלוקים בדין זה. ומכיון שיש מחמירים שלא להכין משבת לשבת אחרת, כשהדבר אפשרי ולא קשה, ראוי להחמיר. אמנם מעיקר הדין מכיון שמדובר במחלוקת בדין מדרבנן וכמו כן דעת המשנה ברורה להקל בזה הרי שהדבר מותר. הרחבה ומקורות: בספר פסקי תשובות (סימן שב אות טו) הביא מחלוקת הפוסקים בזה. ובהערה 125 שם כתב שמדברי המ"ב בסימן תקג שער הציון ס"ק ד' משמע שמסתפק בדבר. אך נראה שאדרבה ומדבריו שם מוכח שמתיר להכין משבת לשבת כדלהלן- בשעה"צ שם כתב שלא מבשלים מיום טוב ראשון של פסח ליום השביעי מאותה סיבה שלא מבשלים ביום טוב מאכל שאפשר לבשל מערב החג ולא יפגם טעמו. כלומר הסיבה לאסור נובעת מהלכות בישול ביום טוב אך לא חשש לאיסור הכנה כלל. לכן למעשה מעיקר הדין אפשר להקל בזה וכדאי להחמיר כשהדבר אפשרי.
עוד בנושא כל השאלות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il