ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מפיצים תורה בקליק - הצטרפו אלינו!
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה קנייה ומכירה

רווח המותר בעסקאות נדל"ן

הרב משה מאיר אבינרח סיון תשע"ט
105
שאלה
שלום הרב, האם במידה ובמסגרת מו"מ מוכר דירה יציע מחיר נמוך ממחיר השוק באופן משמעותי - האם מותר לי כקונה לבצע את העסקה (ולהנות מהרווח) או שזוהי אונאה? מהו הגדר לכך? תודה רבה!
תשובה
בס"ד שלום וברכה, בתורה (ויקרא כה, יד) נאמר: "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו". למדה מכאן הגמרא (בבא מציעא נו) שאין אונאה בקרקעות "דתנו רבנן: וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך - דבר הנקנה מיד ליד, יצאו קרקעות שאינן מטלטלים". נחלקו הראשונים האם כוונת הלימוד הוא שאין איסור להונות בקניית ומכירת קרקע, או שיש איסור אלא שאין חיוב השבה בהונאת קרקע? התוספות (ב"מ ס) סוברים שאין איסור, והרמב"ן (בפירושו לתורה ויקרא כה טו) סובר שיש איסור. המהרש"ל כותב שאף שלא עובר באיסור אונאת ממון כתוספות אך עובר בזה על אונאת דברים, אם לא שהמוכר בעצמו לא ידע מאונאתו הביאו הסמ"ע (רכז, נא). לכן יש לאסור להונות גם בקניית דירה. אם ההונאה היא ביותר מפי שנים נחלקו הראשונים האם גם על כך נאמר שאין אונאה בקרקעות. התוספות (ב"מ מז) סובים שבאונאה יותר מפי שנים בטל המקח. והרמב"ם מכירה יג, ח) סובר שגם על כך נאמר אין אונאה. המחבר בשו"ע (רכז, כט) פסק כרמב"ם, והרמ"א כתוספות. המהרשד"ם בתשובה (חו"מ סי' שעו) כתב שאין להוציא ממון במחלוקת זו, והמוחזק יכול לומר קים לי, וז"ל: "בעונותינו אין בדורנו זה מי שלא יתיירא להכניס ראשו בין ההרים הרמים, שמא ירוצו את גולגלתו". וכן כתב מהרחא"ש בתורת חיים (א, סז), דהיכא דקאי ארעא תיקום. וכן נראה דעת מהרי"ט (ח"ב חחו"מ ר"ס כ), ולכן יש להעמיד הקרקע בחזקת המוכר (שהוא הבעלים הראשון של הקרקע ואין יוצאת ממנו בספק). בברכה.
עוד בנושא קנייה ומכירה
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il