שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מוקצה

נשיאת רובה בשבת בארה"ב

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

כ"ו תמוז תשע"ט
שאלה
בס"ד אתה כותב "במקרה בו יש צורך אפשר להקל ולשאת נשק". איך אדם קובע אם זה "במקרה בו יש צורך"? אנחנו חיים בקהילה נעימה בפרברי מילווקי, ויסקונסין. ומספר גברים החלו לשאת נשק טעון לבית הכנסת בשבת. כל טוב, ליב השאלה נשאלה בעקבות השו"ת הבא: נשיאת רובה בשבת בארה"ב כבוד הרב, תן לי בבקשה הסבר הלכתי להיתר לשאת נשק בשבת. האם מותר לנו לטלטל בשבת? תודה. תשובת הרב משה ליב הלברשטט: האיסורים בנשיאת נשק בשבת העומדים לדיון הם איסור מוקצה, איסור הוצאה מרשות לרשות ואיסור הוצאה מחוץ לתחום. לגבי איסור מוקצה יש דיון בפוסקים האם זה נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור משום שהוא נועד כדי לירות בו או שזה נחשב לכלי שמלאכתו להיתר משום שנשיאתו נועדה להרתיע, ולכן במקום שאין צורך, לכתחילה אין לשאת נשק אף במקום שיש עירוב אא"כ צריך לגופו או מקומו כדין כלי שמלאכתו לאיסור, ובמקום הצורך ניתן להקל ולשאת את הנשק במקום שיש עירוב כדין כלי שמלאכתו להיתר, ובמקום שהדבר נצרך משום חשש סכנה מותר לשאת כלי נשק גם אם יוציאנו מחוץ לעירוב, למקום שאסור לטלטל בו, ואפילו לרשות הרבים גמורה, ואפילו מחוץ לתחום שבת. ואם אפשר, יוציא את הרובה דרך לבישתו, דהיינו חגור על כתפו או אקדח נתון בנרתיק שעל חגורתו, כדי למעט בחילול שבת ככל האפשר. (שש"כ מהדורה מחודשת פרק כ סעיף יב הערה כט ופרק מא סעיף לא, שולחן שלמה ח"ב סי' שח ס"ק טז ד"ה מ"מ..., ושם ס"ק כז, ערוה"ש סימן שא סעיף נא, וע"ע תחומין ד 227, 236, 923).
תשובה
מקום הצורך בו ציינתי שניתן להקל ולשאת את הנשק במקום שיש עירוב כדין כלי שמלאכתו להיתר, יכול להיות לדוגמה במקום שאין לו מקום בטוח לאכסן את הנשק והוא חפץ לצאת לתפילה בבית הכנסת, אך יכולים להיות דוגמאות רבות נוספות, ובכל מקרה של שאלה יש לפנות לרב המקומי. לגבי הגברים הנושאים נשק בבית הכנסת שלכם ראוי לפנות בשאלה לרב המקומי משום שאינני בקי במצב העירוב אצלכם, במצב הביטחוני אצלכם, בצרכים המקומיים ובהיכרות עם הנפשות הפועלות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il