ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מפיצים תורה בקליק - הצטרפו אלינו!
שאל את הרב שבת ומועדים תעניות

בשר ויין במוצאי ט' באב דחוי

110
שאלה
האם מותר להכין מרק עם עוף בסיום הצום במוצאי ט' באב דחוי? ומה הדין לגבי שאר איסורים?
תשובה
במוצאי תשעה באב דחוי: מנהג בני ספרד – להקל בבשר ויין, ומנהג בני אשכנז – להחמיר עד הבוקר. אולם כולם מסכימים ששאר איסורים (כגון כיבוס, רחיצה, תספורת, שהחיינו) מותרים מיד בצאת הצום. הרחבה: השו"ע (תקנ"ח, א') ע"פ הגמ' בתענית (כט.) כתב שכיון ששריפת בית המקדש נמשכה עד השקיעה ביום העשירי, "מנהג כשר שלא לאכל בשר ושלא לשתות יין בליל עשירי ויום עשירי". משמע שבצום שנדחה לעשירי, אין להחמיר בבשר ויין, כיון שהוא כבר אור לי"א. וכן כתב כה"ח (תקנ"א ס"ק טו"ב) בשם האריז"ל, וכן כתב בשו"ת אור לציון (ח"ג כ"ט כ"ו), ובחזון עובדיה (ד' תעניות עמ' תי"ד), וכך נוהגים רבים מבני ספרד. אולם הרמ"א (תקנ"ח א' ע"פ המהרי"ל) כתב: "אם חל תשעה באב בשבת ונדחה ליום ראשון מותר לאכל בשר ולשתות יין יום שני, אבל בלילה – אסור מפני אבלות של יום", נראה לומר שהטעם הוא שבקודשים הלילה הולך לאחר היום, וכיון שאנו עוסקים בחורבן בית מקדשנו יש להחמיר בלילה שהוא כהמשך ישיר לצום (וראה מ"ב שם סק"ה שחומרה זו רק בט' באב), וכן דעת הגר"מ אליהו זצ"ל. והעיר המ"ב (שם סק"ד) שמחמירים רק בבשר ויין, ולכן לגבי שאר איסורים (תספורת, כיבוס, רחיצה, שהחיינו וכו') אין להחמיר, כיון שזמן זה כבר אינו זמן של פורענות (ראה שו"ת מהרש"ם ח"ד קמ"ח לגבי ברכת שהחיינו במוצאי ט' באב דחוי). שנזכה בקרוב לבניין בית המקדש,
עוד בנושא תעניות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il