ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מפיצים תורה בקליק - הצטרפו אלינו!
שאל את הרב הלכה כלים והכשרתם

הכשרת סיר עם מכסה זכוכית חלבי

67
שאלה
אמא שלי הכינה בטעות חמין עם בשר בסיר חלבי שלא התבשל בו חלב ב 24 שעות אחרונות המכסה של הסיר הוא מזכוכית האם יש אפשרות להכשיר את הסיר וכיצד? בינתיים הסיר נקי ועברו שבועיים
תשובה
שלום עליכם. לגבי הכשרה מבשר וחלב - יש להגעיל את הסיר ואת המכסה, ובני ספרד מקילים לשטוף את המכסה זכוכית ללא צורך בהגעלה. ולגבי הכשרה לפסח - את הסיר יש להגעיל, ולגבי מכסה הזכוכית: בני אשכנז נמנעים מלהכשירו אלא אם כן מדובר בצורך גדול. ואילו בני ספרד נהגו להקל בשטיפה כאמור (ראה בהרחבה). הרחבה: הסיר טעון הגעלה ככל כלי מתכת, ולגבי מכסה הזכוכית, אף שלענין הכשר כלי זכוכית נחלקו הפוס' באו"ח (תנ"א כ"ו), שלדעת מרן השו"ע, כלי זכוכית חלקים וקשים ואינם בולעים לכן אינם צריכים הגעלה כלל אלא שטיפה בלבד, ולדעת הרמ"א, אפילו הגעלה אינה מועילה להם, מכל מקום יש שכתבו שחומרת הרמ"א היא רק ביחס לפסח ולא ביחס לשאר איסורים, וכן ההוראה למעשה. ויש שכתבו לבני אשכנז שטוב להחמיר להגעיל ג' פעמים. כמו כן גם לשיטת הרמ"א בהפסד מרובה יש אפשרות להכשיר ע"י שריה במים ג' ימים (בהחלפת המים כל 24 שעות) וע' מ"ב (שם קנ"ו), ושו"ת מנחת יצחק (א' פ"ו) שהתיר בפסח רק בשעת צורך גדולה. ולכן אשכנזים יכולים להקל בנידו"ד דהוי חומרא בלא טעם (כמ"ש הרמ"א שם) ולהגעיל את מכסה הזכוכית כדעות הנ"ל, והספרדים נהגו להסתפק בשטיפת הזכוכית היטב וכהכרעת השו"ע הנ"ל. ראה שו"ת צי"א (ח"ח כ' וח"ט כ"ו), שו"ת ישכיל עבדי (ח"ה יו"ד י"ג) ושו"ת יבי"א (ח"ד יו"ד ה'), וסידור פסח כהלכתו בשם הגריש"א, ופתחי מגדים (דיני הגעלת כלים). ויש ספרדים שהחמירו להשרות את כלי הזכוכית 24 שעות ג' ימים לפני פסח ולהחליף את המים כל 24 שעות. בברכה רבה,
עוד בנושא כלים והכשרתם
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il