שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מעשר כספים - ממה?

מעשר כספים להורים

undefined

הרב יהודה אודסר

י"ב מרחשון תשפ"א
שאלה
לאחר שהתחתנו, הורי והורי אשתי קנו לנו דירה ב"ה. חמי וחמותי נתנו את הכסף במשכנתא על שמנו, והסיכום היה שאת רוב הסכום הם ישלמו מידי חודש- וכך היה. ההורים העבירו לנו מידי חודש כסף עבור המשכנתא. עכשיו לאחר 4 שנים הורי אשתי לא יכולים לשלם את המשכנתא עקב קושי כלכלי בביתם, ואנחנו משלמים את מלוא הסכום. שאלתנו היא: א. האם נוכל להחשיב את הסכום שהיו ההורים משלמים כמעשר כספים מכיוון שהם עכשיו במצב כלכלי קשה וזהו החלק שהם התכוונו לשלם. ב. אם כן- האם צריך לעשות את זה בצורה שאנחנו מעבירים להם או שאפשר "לקזז" את המעשרות שאנחנו צריכים לתת -בתשלום המשכנתא. תודה רבה ותזכו למצוות.
תשובה
ראשית, יש להודות להורים על כל השנים שבהם הם תמכו בכם ושילמו חלק מהמשכנתא של ביתכם. אסור לתת להם הרגשה לא טובה, אלא חיזוק והכרת הטוב. בזכותם אתם כיום עומדים על רגלכם ויכולים אף לשלם את החלק הנוסף במשכנתא. לעצם העניין - מעשר כספים הינה מידה בצדקה, זו לא מצווה העומדת בפני עצמה. יש האומרים שהיא מצווה מדרבנן ויש האומרים שזה מנהג. בצדקה ישנם כמה מידות שחכמים נתנו והבינונית הינה מעשר. לצאת ידי חובת מצוות צדקה מן התורה, ניתן לצאת בסכום קטן יותר יעוין בשולחן ערוך יורה דעה רמ"ט סעיף א-ב) לחשב את הסכום של החזר המשכנתא כמצוות צדקה נראה לעניות דעתי שזה לא חשבון נכון. יחד עם זאת, כפי שאמרנו ישנם מידות בצדקה ויכולות להיות תקופות שבהם האדם לא יכול לתת במידה זו. מבקש להוסיף, ישנה מחלוקת גדולה בין הפוסקים כיצד מחשבים את "מעשר הכספים" האם מכל הרווח שקיבלתי (ערוך השולחן ועוד פוסקים) או ממה שנשאר לאחר הוצאות בני ביתו למזון מלבוש מגורים וכדו, הוצאות בסיסיות ורגילות (שו"ת אבקת רוכל סימן ג, כנסת הגדולה ועוד פוסקים) נראה לי שבמצב של קושי בוודאי שניתן לסמוך על גדולי זמננו (הרב עובדיה זצ"ל והרב וולדינברג בעל ה"ציץ אליעזר") שפסקו כשיטה שאומרת שצריך לחשב את המעשר מן הרווח שנשאר לאחר הוצאות ביתו ובכך לקיים את המידה הזאת בצדקה ביחד עם הוצאות פרנסת בני הבית. לעיון והרחבה: שו"ת יחוה דעת חלק ג סימן עו ד"ה (ד) שו"ת ציץ אליעזר חלק י סימן ו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il