ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה ערלה ונטע רבעי

האם חוששים בפסיפלורה לערלה

56
שאלה
קניתי בשוק פסיפלורה האם יש לחשוש לערלה?
תשובה
שלום וברכה ! לכתחילה יש לקנות מאדם ירא שמיים שאתה סומך עליו או ממקום המחזיק תעודת כשרות טובה וידועה. למעשה בנידון השאלה - מותר לאכול את הפסיפלורה. מקורות: יש כמה צדדים להקל בנידון שאלתנו, יש אומרים שאין נוהג בפסיפלורה דין ערלה, משום שאין לשעונית סגולה הנקראת בערבית "פסיפלורה" גדר אילן, אלא מדובר על מטפס רב שנתי, ואין לו סימנים של עץ כיון שגזעו חלול, והוא נותן פירות כבר בשנה הראשונה (ראה ספר כרם ציון אוצר פרי הילולים ע"ה, חלקת השדה ח"א ט"ז). וכן פסקו מרנן הגר"ש משאש הגרע"י יוסף והגר"מ אליהו זצ"ל (מדריך שמיטה לחקלאים עמ' 17). כמו כן, לדעת פוסקים רבים אף שספק ערלה בארץ ישראל לחומרה, מכל מקום כיון שבעל חנות כיום קונה את הפירות מחקלאי או מסחורה הנמצאת בשוק הסיטונאי, אף שאינם שומרי תורה ומצוות, כיון שלא ידוע מאיזה מטע הגיעו, הולכים אחר רוב הפירות, וכל דפריש מרובה פריש (חזו"א יו"ד תערובות ל"ז י"ד, וביבי"א יו"ד כ"ד מצרף את דעת המשנה למלך שבספק ערלה בזמן הזה הולכים לקולא). וראה בשו"ת אור לציון (ח"א יו"ד י"ז) שהקל בפירות המגיעים מחנויות של גויים בארץ, מדין ספק ספקא, ספק שמא הובאו ממטעים של דתיים המקפידים על ערלה, ואף אם הגיע ממטעים של חילוני, שמא בא משדה שאינו של ערלה (וראה בספר הכשרות עמ' שמ"ה שהביא עוד פוסקים שהקלו בזה). ולכן אף שיש מחמירים בהנ"ל, כפי שידוע שדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל (קונ' הליכות השדה 37) שדין פסיפלורה כעץ לעניין ערלה. וכן יש אומרים (שבט הלוי ח"ה קנ"ו, הגר"מ אליהו זצ"ל בספר התורה והארץ ח"א עמ' י"א) שיש לדון את הפירות הנקנים בשוק כקבוע, ויש לחוש בזמן שאותו מין ערלה מצוי בשוק. מכל מקום כיון שיש לצרף כאן כמה ספקות כאמור לעיל, יש להקל למעשה. בברכת התורה העם והארץ,
עוד בנושא ערלה ונטע רבעי

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il