שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

מדוע זורקים את הדם על המזבח?

undefined

הרב חיים שריבר

ג אדר תשפ"א
שאלה
ב"ה שלום כבוד הרב, מה טעם שה' מצווה על זריקת הדם על המזבח? מדוע למשל לא כמו בנסכים? תודה ממשה
תשובה
שלום תחיל אציין שישנן חמש צורות למתן הדם על המזבח: זריקה - התזה של הדם בכח מתוך הכלי (המזרק) - נוהגת בעולה, שלמים ואשם (ולפי רבי יוסי הגלילי, גם בבכור, מעשר בהמה ופסח). נתינה - מריחת דם על המזבח ישירות מאצבע הכהן - נוהגת בחטאת חיצונית. הזאה - התזת הדם למרחק מאצבע הכהן - נוהגת בזריקות שבתוך ההיכל בחטאות פנימיות. נוהגת בצורה שונה גם בחטאת העוף (ישירות מגוף העוף ולא מכלי). שפיכה - שפיכת של הדם מהמזרק ישירות אל יסוד המזבח - נוהגת, להלכה, בבכור, מעשר ופסח, וגם בשפיכת שיירי הדם. מיצוי - סחיטת הדם מגוף העוף ישירות על קיר המזבח - נוהג בקרבנות העוף, בחטאת העוף, רק בשיירי הדם, ובעולת העוף, בכל הדם. ספר החינוך (מצוה תמח) כותב שמטרת המצוה של זריקת הדם היא שנדע "להקדים לעולם תועלת נפשותינו לתועלת גופנו בכל דבר בעולם, על כן אין ראוי שיהנה הגוף באכילה טרם זריקת דמים שבאין לכפרה על הנפש". הדם שמרצה על הקורבן נבחר לכך כיון שהוא עיקר חיותה של הבהמה, ובא לסמל לאדם שתחילה יש לעסוק ולהתמקד בענייני הנפש בענייני הרוח, בנושאים שנוגעים לעיקר החיות של האדם, ולאחר מכן לענייני הגוף והנאות העולם הזה. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il