שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

קניית בגדים בשלושת השבועות

undefined

כולל הלכה בית אל

ט"ו תמוז תשע"ה
שאלה
א. האם מותר לקנות בגדים בשלושת השבועות? והאם מותר בתשעת הימים? ב. האם מותר לחדש דברים בשלושת השבועות? והאם מותר בתשעת הימים? (כולל בגדים, תכשיטים, נעלים, קניית מתנה לחברה וכו)
תשובה
לשואלת שלום, בשלושת השבועות נוהגים שלא לברך שהחיינו, ולכן אסור ללבוש בגד חדש וכד', אבל לקנות מותר כיוון שנוהגים לברך שהחיינו בשעת הלבישה הראשונה ולא בשעת הקנייה. (ולנוהגים לברך שהחיינו בשעת הקנייה יהיה הדין הפוך- אסור לקנות אך מותר לחדש) ובשבת שחלה בשלושת השבועות נהגו לברך שהחיינו, ולכן יהיה מותר לחדש בה בגד. כמובן שיהיה מותר לחדש אפילו ביום חול דבר שאין מברכים עליו שהחיינו. בתשעת הימים אין לקנות בגדים חדשים, וכן אין לקנות דברים שגורמים שמחה כגון תכשיטים וכד', אמנם אם יש הזדמנות לקנות בזול ויש חשש שלאחר תשעה באב המחיר יעלה- מותר לקנות ולהשתמש לאחר תשעה באב. כמו כן אין לחדש דבר המשמח בתשעת הימים אע"פ שאין מברכים עליו שהחיינו. יהי רצון שנזכה לראות בבנייה של ירושלים במהרה. כל טוב! מקורות: א. ברכת שהחיינו בשלושת השבועות: כתב השולחן ערוך (או"ח תקנא, יז): "טוב ליזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש." וכתב המשנה ברורה (ס"ק צח): "הגר"א בביאורו חולק ע"ז וכתב דהוא חומרא יתירא וכן הט"ז מפקפק בזה וע"כ בשבת אין להחמיר בזה דבלא"ה הרבה אחרונים מסכימין להקל בשבת." ב. זמן ברכת שהחיינו: כתב השולחן ערוך (או"ח רכג, ד): "בשעת הקנין יש לו לברך (שהחיינו) אע"פ שעדיין לא נשתמש בהם שאין הברכה אלא ע"י שמחת הלב שהוא שמח בקנייתן." אמנם המנהג הוא לברך בשעת הלבישה הראשונה (כ"כ מאמר מרדכי ס"ק ה, כף החיים ס"ק ל הובאו דבריהם בפסקי תשובות רכג, ז, פניני הלכה ברכות יז, ו). ג. משא ומתן בתשעת הימים: כתב השולחן ערוך (או"ח תקנא, ב): "מר"ח עד התענית ממעטים במשא ומתן ובבנין של שמחה." וכתב המשנה ברורה (ס"ק יא): "יש מן הפוסקים דס"ל דהיינו שלא ישא במו"מ של שמחה כגון לקנות כלי כסף או צרכי חופה וכדומה." עוד כתב השולחן ערוך (שם ז): "יש אומרים שאסור לתקן בגדים חדשים ומנעלים חדשים בשבת זה ויש להחמיר בזה מראש חודש הגה וה"ה דאסור לקנותן." וכתבו הפסקי תשובות (תקנא, כז) והפניני הלכה (זמנים יח, ח) שאם יש הזדמנות לקנות בזול ויש חשש שלאחר תשעה באב יעלה המחיר- מותר לקנות אך לא להשתמש. ונראה שכל שאסור לקנותו, כל שכן שאסור לחדשו, כיוון שעיקר השמחה היא בשעת השימוש (כפי שראינו לעיל לגבי ברכת שהחיינו, ואף לשולחן ערוך לא גרעה שעת הלבישה הראשונה משעת הקנייה). הרב נועם לזר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il