שאל את הרב

  • הלכה
  • ספרי קודש וגניזה

מזוזות שנזרקו בטעות במסגרת השיפוצים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ה ניסן תשפ"א
שאלה
במסגרת השיפוצים של הבית של בן משפחה, הפועלים הערבים זרקו בטעות את כל המשקופים עם המזוזות שהיו שם לאתר פסולת בניין. עכשיו לא ניתן למצוא את זה. מה אפשר לעשות כדי לתקן את אובדן המזוזות עם שמות הקודש?
תשובה
שלום וברכה. יש לעשות פדיון נפש עבור כל בני המשפחה ולתת את הצדקה לעניים. אם אפשר שיאמרו ספר תהילים, מה טוב. כמובן כל זיכוי הרבים בעניין המזוזות יש בו תיקון גדול מידה כנגד מידה. הרחבה ומקורות: בשו"ע (יו"ד ר"צ א') מבואר שקדושת מזוזה אינה כקדושת ס"ת ותפילין. ועפ"ז כתב בשו"ת לב חיים (ח"ג סי' ל"ג) שלא מצינו לשום פוסק מפורסם שכתב שאם נפלה מזוזה ע"ג שיתענה כפי שמובא לגבי ס"ת ותפילין. עם זאת כתב בשו"ת באר משה (ח"ג סי' ח') שודאי שטוב ונכון ליתן ח"י פרוטות לצדקה. ואם נקרעה המזוזה כתב המהרש"ם מברג'אן (ח"ב סי' רס"ד) שמעיקר הדין היה ראוי להתענות כיון שיש בזה גרם פשיעה, שיכל לקבוע את המזוזה בבית מזוזה כדבעי. אולם כתב שאין בידנו להטיל תענית בדור החלוש הזה, ולכן הוא כתב שיתנו פדיון נפש עבורם ובני ביתם ויחלקו לעניים, ויאמרו כל התהילים בלא הפסק, וה' הטוב יכפר בעדם. ובנידון שאלתנו, על אף החומרה שבדבר, מכל מקום כיון שהמזוזות כאילו שנגנזו באדמה ואינו ברור שהם נקרעו וכיוצא בזה, ובנוסף הדבר נעשה בגרם פשיעה, נראה שמה שהציע הגאון המהרש"ם יועיל לכפרה גם בנידון דידן, ולכן יש לתת פדיון נפש עבור כל בני המשפחה, לצדקה לעניים, ובנוסף יאמרו כל ספר תהילים, ובזה יהיה כפרה לכך. כמובן שמכאן והלאה יש להזהר מאד בשמירה על מזוזות. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il