שאל את הרב

  • הלכה
  • שילוח הקן

האם מקיימים מצוות שילוח הקן כשהביצים נשברות?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ה ניסן תשפ"א
שאלה
שלום וברכה, ברוך ה זכיתי לקיים פעמיים שילוח הקן והכל תודה לאל היה בסדר. בפעם השלישית שילחתי את היונה ו - 2 הביצים נשברו והיה דם כתוצאה מהשבירה. והייתי בצער גדול. בפעם הרביעית שילחתי את היונה וביצה אחת נשארה שלמה ויפה והשנייה נסדקה בצורה קלה. האם זה נחשב לי צער בעלי חיים? האם בכל זאת נחשב שקיימתי המצווה בשני המקרים האחרונים? מה עליי לעשות? הצטערתי מאוד. מודה על תשובה והארה בנושא. בברכה מור.
תשובה
שלום וברכה. תשובה לשאלה זו תלויה במחלוקת הפוסקים האם קיום המצוה תלוי בלקיחת הבנים והטעם למצוה זו. ככלל יש לדעת שאין להצטער על קיום מצוה זו אם נשתברו הביצים, כיון שלא יכולת לדעת שאכן זה יקרה. הרחבה: נחלקו הפוסקים האם יש מצות שילוח במציאות שלא רוצים לקחת את הביצים או הגוזלים, לדעת הרמב"ן (חולין קלט:) והר"ן (חולין קלט) ועוד ראשונים ואחרונים רבים, אין חובת שילוח אם אין רוצים לקחת את הבנים. וכך פסק מרן החתם סופר (או"ח ק'), מהר"ם שיק (מצוה תקמ"ה). וכן כתב המקנה בקידושין (פרק האיש מקדש מא.) וז"ל: "אם כן הוי הקידושין כמו מצות שחיטה והפרשת תרומה ושילוח הקן, דאינו מצווה על השחיטה ועל הפרשת תרומה אלא אם רוצה לאכול... וכן בשילוח הקן דאינו מצווה לשלוח אלא אם רוצה ליקח הבנים". לעומת זאת אחרונים רבים חולקים וסוברים, שמי שמוצא קן ציפור, יש לו מצוה חיובית לשלח את האם, גם אם אינו צריך את הביצים או הבנים (ראה פת"ש רצ"ב סק"א בשם החוות יאיר ס"ז), ושכן הוא ע"פ הזוה"ק, וכן מובא בכתבי האריז"ל שמצוה זו מעלתה שגבה עד מאד, ויש לרדוף אחריה. אלא שלשיטתו משמע שיש חיוב לשלח את האם וגם לקחת את הבנים, אף אם לא מעוניין בהם (עיין דברי שלום סי' רצ"ב, וראה עוד בפת"ש שם, ברכי יוסף רצ"ב ח', שו"ת מהרש"ם א' ר"ט). אם כן יש לנו מערכה מול מערכה האם מצות השילוח קשורה לרצון של האדם לקחת את הבנים, אולם נראה שלכל הדעות מקיימים את המצוה אם שילחו את האם והביצה נשברה. אלא שהרמב"ן בפירושו על התורה (דברים כ"ב ו') כתב שהטעם למצוה זו וכן למצוה שלא לשחוט אותו ואת בנו, הוא כדי שלא יהיה לנו לב אכזרי, ולא נתאכזר לעקור האם על הבנים, וכפי שכתב הרמב"ם במורה נבוכים, והוסיף שאין להקשות מדברי חז"ל (ברכות לג:) האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין אותו, כיון שדעה זו סוברת כשיטה שאין טעם למצוות, וזו מחלוקת בחז"ל ואנו סוברים כדעה שיש בכל המצוות טעם (עיין שם). ולפי טעמו של הרמב"ן נראה שיש להמנע מלשלח כאשר יש חשש לצער בעלי חיים, ולשיטתו אין לשלח כלל כאשר לא רוצים לקחת את הביצים. אולם כאמור יש חולקים בדבר. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il