שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

יישוב שהתפרק

undefined

כולל דיינות פסגות

י טבת תשס"ו
שאלה
אני גר ביישוב צעיר. לפני כשנתיים, היישוב קיבל תרומה מארגון שתומך ביישובים ביש"ע. הוחלט עם מנכ"ל האירגון בארץ ועם התורמים שהתרומה תינתן לטובת הקליטה ביישוב בצורה של מילגות לסטודנטים שבאים להתגורר ביישוב. לצערי היום, היישוב מתפרק ומעולם לא השתמשנו בכסף זה. בשיחה עם המנכ"ל בארץ של הארגון (הארגון הוא עולמי) הוחלט לחלק את הכסף לסטודנטים שמתגוררים ביישוב. ההחלטה לחלק את הכסף הינה ללא קשר לפירוק היישוב. המנכ"ל מרגיש צורך להראות שהכסף נתרם כדי להתפס טוב בעיני התורמים מחו"ל. לא ידוע לי אם המנכ"ל יידע את התורמים מחו"ל על השינוי ביעד הכסף (מסטודנטים נקלטים לסטודנטים תושבים). אם הדבר הכרחי אוכל לשאול את המנכ"ל אם יידע את התורמים, אך אני מעדיף להמנע מכך. בישיבה של היישוב הוחלט לחלק את הכסף בין הסטודנטים המתגורים ביישוב ובין שאר התושבים חצי-חצי. כלומר שכל סטודנט יקבל כפול מכל תושב אחר ביישוב. ההחלטה לא נעשתה בהצבעה אלא כהחלטה של וועד היישוב והמזכיר, ולא נראה שמישהו ביישוב התנגד לה. כמו כן אני מעריך שאוכל לקבל הסכמה של כל הסטודנטים ביישוב להחלטה, אם הדבר הכרחי. בסופו של דבר יש בידי כרגע שיק על סך 1800 ₪ לפקודתי מחשבון היישוב (חלקי בתרומה כמי שאינו סטודנט). אני חושש לגזל הן מבחינת שינוי יעד התרומה ע"י המנכ"ל והן מבחינת שינוי היעד ע"י היישוב. באם אסרב לקבל את הכסף אזי הוא יחולק בין התושבים ע"פ ההחלטה. אפשר אולי לתרום את הכסף, אך כמובן שאני זקוק לו מאוד בעצמי... הכסף היה מיועד לעודד סטודנטים שייקלטו ביישוב, סטודנטים שאינם תושבי המקום בזמן שנתקבלה התרומה (לזה התכוונתי בכותבי "סטודנטים נקלטים). ועתה הכסף ניתן לתושבים שהתגוררו ביישוב עוד לפני שהגיעה התרומה.
תשובה
פסק השו"ע ביו"ד סימן רנא, ה "מי שנתן ממון לגבאים לצדקה אין לו ולא ליורשיו שום כח בהם והקהל יעשו הטוב בעיני אלהים ואדם". וכן הרמ"א שם "אם פוסק צדקה עם בני העיר על דעת בני העיר נדר והם יעשו מה שירצו". נמצאנו למדים שמי שנותן צדקה לגבאי צדקה שיקול דעתו של הגבאי צדקה הוא הקובע ובלבד ש"יעשה הטוב בעיני אלהים ואדם". ועל כן אם נראה ששיקול דעתו של הגבאי היה סביר, ובמקרה זה מנכ"ל הארגון הוא הסמכות בעניין, נראה שאפשר לסמוך על שיקול דעתו (לי קשה להכריע בעניין מחוסר ידע, אם אכן כך המצב, ולא היה אפשר לפעול בכספי התרומה באופן שיותר מתאים לדעת התורמים). אמנם, בעניין החלטת היישוב לפעול, שלא על פי מה שאמר המנכ"ל, נראה שהדבר אסור, ובאופן אישי עליך לפנות אל המנכ"ל, ולשאול אותו אם קבלתך את הכסף תואמת את הוראתו בעניין. באם לא, עליך להחזיר את הכסף להיכן שקבלת אותו או לפעול עפ"י הוראת המנכ"ל. בכבוד רב, הרב עשהאל שמלצר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il