בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
40690 שיעורים
  undefined
  36 דק'
  וישלח

  הגאווה הלאומית של עם ישראל

  שיחת מוצ"ש פרשת וישלח תשפ"ג

  הקדוש ברוך הוא דורש מהאבות להיות בעלי בטחון עצמי ואמונה, לבנות גאוה לאומית | היצר הרע מופיע בשלושה דרכים: כאוהב, כגוי וכתלמיד חכם, ומול כל אחד יש דרך שונה להתמודדות, כפי שיעקב התמודדת עם שרו של עשיו | בית אל היא עיר הקודש והיא נושאת שם קדוש.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז כסלו תשפ"ג
  undefined
  54 דק'
  מלחמת "חרבות הברזל"

  פדיון שבויים בעת הזאת - מחיר מופקע או הגיוני?

  הדיון במקורות החל מהגמרא עבור בראשונים וכלה באחרונים סביב סוגיית : אין פודים שבויים יתר על כדי דמיהם. בין השאר, בירור בערכאת עבדים במצב בריאותי דומה לשבויים.

  הרה"ג אשר וייס | י"ב כסלו תשפ"ד
  undefined
  50 דק'
  מלחמת "חרבות הברזל"

  קדושת החיילים ובני הדור - הרב חרל"פ

  סיפורי של הרב חרל"פ, קדושת ישראל המתגלת בחיילים בזמן הזה לאור תורת הרב חרל"פ והרב קוק.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ז' כסלו תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  המלחמה שאחרי המלחמה

  חג הניצחון של מתתיהו ובניו נקרא חנוכה, כי הניצחון האמיתי שלהם היה הניצחון החינוכי שבאמצעותו הם חינכו את כל העולם לזנוח רבים מערכי יוון ובראשם האלילות. במקום זה הם לימדו את העולם את הערך העליון שאומר כי אדם נברא בצלם ואף אחד לא יכול להשליך אותו לתוך קרקס כדי לשעשע את הצופים.

  הרב שמואל אליהו | כסליו תשפ"ד
  undefined
  וישלח

  אנוכי אשמח בה'

  הרב יוסף נווה | כסליו תשפ"ב
  undefined
  שיחות לחג החנוכה

  למה קוראים לחנוכה חנוכה?

  הרב נתנאל טל שאוליאן | כסליו תשפ"ב
  undefined
  5 דק'
  נקודה בהלכה – הרב עודד מילר

  הלכות קבלת שבת מוקדמת

  איך מקבלים שבת מוקדם ומה הדינים שחשוב לשים לב במניין זה?

  הרב עודד מילר | סיון תשפ"א
  undefined
  נוסחי תפילה

  סדר לבישת טלית והנחת תפילין - ספרד

  הסידור המהיר | סיון תשפ"א
  undefined
  אחרי לידה

  אחרי לידה

  חוברת הכנה לקראת לידה

  א) הלכות שבת הנוגעות לימים שלאחר הלידה, ב) דיני אישה מיניקת, ג) היטהרות לאחר לידה, ד) דיכאון אחרי לידה , ה) ברית מילה, ו) ברכת הגומל, ז) המתנה בין לידות, ח) תפילה במניין בימים שאחר הלידה, ט) תורה ותפילה עם גידול הילדים,

  הרב עודד מילר | תמוז תשפ
  undefined
  הנסיעה וההגעה לבית חולים

  הנסיעה וההגעה לבית החולים

  חוברת הכנה לקראת לידה

  יישוב דעת היולדת, א) נסיעה ברכב או באמבולנס, ב) דגשים בנסיעה ברכב בשבת, ג) בחירת בית חולים, ד) הצטרפות מלווה בשבת, ה)כניסת בעל כהן לבית החולים, ו) זמן הנסיעה.

  הרב עודד מילר | תמוז תשפ
  undefined
  סדרי הדין והדיון

  סופיות הדיון בבתי דין לממונות

  הרב ישועה רטבי | איר תשפ
  undefined
  44 דק'
  הכשרת כלים וכשרות לפסח

  כללי הלכות הגעלת כלים

  פרק י

  א - הכשרת כלים. ב - כבולעו כך פולטו - בין הגעלה לליבון חמור. ג - היתרא בלע - הכשרה לפסח. ד - ההבדל בין בליעה באוּר לנוזלים, ודין מחבת. ה - ליבון. ו - כללי ההגעלה. ז - אם הולכים אחר הבליעה החמורה או רוב תשמישו. ח - מאכלים שבושלו בכלים שלא הוכשרו. ט - ניקוי הכלים והכנתם להגעלה. י - המתנה עשרים וארבע שעות לפני ההגעלה. יא - הגעלת הכלים בפועל. יב - הגעלת סירים. יג - בליעה בכבוש והכשרתה.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  זכור

  קדושת ימי הפורים

  הרב אורן נזרית | אדר תשפ
  undefined
  חנוכה

  הדלקת נרות חנוכה

  א - מצוות הדלקת נרות חנוכה. ב - מספר הנרות ומנהג מהדרין מן המהדרין. ג - מנהג ספרדים. ד - מנהג אשכנז - הגברים הנשים והקטנים. ה - הברכות ו"הנרות הללו". ו - השתתפות בני הבית במצווה. ז - הנרות. ח - נורות חשמל. ט - המצווה בהדלקה. י - איסור הנאה מהנרות. יא - החנוכיה והשמש. יב - סדר עמידת הנרות והדלקתם. יג - לקראת ההדלקה. יד - הדלקה בבית הכנסת. טו - הדלקת נרות במקומות ציבוריים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  פניני הלכה - חנוכה

  דיני המקום והזמן

  א - תקנת חכמים במקום ההדלקה. ב - מקום הדלקת נרות למי שגר בבית פרטי. ג - מקום הדלקת נרות לגרים בקומות. ד - זמן ומשך ההדלקה. ה - זמן הדלקת נרות בערב שבת ובמוצאי שבת. ו - בשעת הצורך מותר לאחר את זמן ההדלקה. ז - האם להמתין לבן משפחה שמאחר לחזור? ח - הדלקה בשעת הדחק לפני השקיעה ומאוחר בלילה. ט - משפחה שמתארחת בחנוכה. י - משפחה שמתארחת בשבת. יא - נשוי שאינו בביתו. יב - רווקים עצמאיים. יג - בחורי ישיבה, חיילים וסטודנטים יד - בית מלון. טו - חולים בבית חולים. טז - שדה וכלי תחבורה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  לנסות בם את ישראל

  ה' השאיר בארץ את הגויים כדי לנסות בם את ישראל, והמדרש משווה בין נסיונות שונים שהתנסו אברהם אבינו ודניאל, ובכך מתבארת מהות הנסיון שבספר שופטים

  הרב מרדכי הוכמן | כסלו תשפ
  undefined
  כהנים

  הלכות ברכת כהנים

  פרק כ

  א - מצוות ברכת כהנים. ב - כוונת ישראל. ג - מקום עמידת המתברכים. ד - ארבע הלכות מהתורה. ה - הקשר בין ברכת כהנים לתפילות וקרבנות. ו - נטילת ידיים לפני הברכה. ז - שותפות ישראל בברכת כהנים. ח - חובת חליצת הנעליים לפני הברכה. ט - תפקיד הכהנים. י - כהן רשע. יא - כהן שהרג פסול לדוכן.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תזריע

  לנכרי תשיך

  רבנים שונים | אייר תשע"ט
  undefined
  חינוך

  חובת האב ללמד את בנו תורה ומקצוע

  פרק כה

  מבוא א. חובת האב על הבן - ללמדו אומנות ב. "אלא תורה" או "מלמדו ליסטות" 1. קביעות בלימוד תורה, ארעיות באומנויות אחרות 2. בעלי כישורים מיוחדים שמעוניינים להתמסר ללימוד תורה 3. לימוד אומנות ומקצוע בארץ ישראל ג. לימוד אומנות - פסיקת הרמב"ם והשולחן ערוך ד. פתיחת מסגרת ללימודי קודש וחול בחצר משותפת ה. לימודי חול במשנת הרמב"ם סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  הקפת העיר יריחו, וכיבושה בשבת

  פרק ו

  סיבוב חומת יריחו , כיבוש העיר והחרם על השלל , מנעולים של ברזל ובריחים של נחושת , מבחינה רוחנית המערכה הסתיימה , כל השביעין חביבין , שופרות היובלים , הקפת העיר ללא מלחמה , השופר שבו תקע יהושע , כיבוש יריחו היה בשבת , רכישת בית מגוי בשבת , מלחמת הטרקטורים בקיבוץ שעלבים , מלחמת יריחו היא המפתח.

  הרב שמעון כהן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  1:01
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  וָאֱהִי לָהֶם לְמִקְדָּשׁ מְעַט - אֵלּוּ בָתֵּי כְנֵסִיּוֹת וּבָתֵּי מִדְרָשׁוֹת

  מהלכות תרומה לבית הכנסת - פרשת תרומה תשע"ח

  באדיבות אתר הרב *בגדי המלכות שאיבדו בני ישראל בעקבות חטא העגל חוזרים אליהם בזכות י"ג סוגי התרומה שתרמו לבניית המשכן. *בניית בית כנסת ובית מדרש היא מצווה מהתורה. וגם היראה ממנו היא מצווה מהתורה. על כן צריך לבנות בית כנסת לשמה, כמו שבונים את בית המקדש.

  הרב שמואל אליהו | כ"ח שבט תשע"ח
  undefined
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  בִּרְכַּת "עַל הַנִּסִּים" - בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה

  פרשת וישב תשע"ח

  באדיבות אתר הרב *בחנוכה ובפורים התעלה עם ישראל למדרגה שבה הוא יכול לומר "עַל הַנִּסִּים" על ניצחון שנראה כאילו כולו בידי אדם, ואין בו שום התערבות אלוקית בשינוי חוקי הטבע. *יש נס גדול יותר בניצחונו של הצדיק את הרשעים. שצדיק נזהר כל ימיו שלא להרוג זבוב. על כן הוא עלול להסס במלחמה בעומדו מול אויב, היסוס שעלול לעלות לו בחייו.

  הרב שמואל אליהו | י"ט כסלו תשע"ח
  undefined
  שבות יהודה וישראל

  עזה בימי התנאים והאמוראים

  מבוא – עזה נחלת אבותינו א. נגעי בתים בתחום עזה ב. סמיכת זקנים בעזה 1. סמיכה בארץ 2. גבולות הארץ לסמיכה ג. יריד – אטליז של עזה ד. עופות שמנים במדבר עזה

  הרב יהודה זולדן | אלול תשע"ז
  undefined
  שכנים ושותפים

  האם מותר לקטוף מפירות שעברו לחצר שכנו

  הרב אבישי נתן מייטליס | סיון תשע"ז
  undefined
  ציצית ותפילין

  התכלת וחידושה

  הרב שמואל אריאל | אייר תשע"ז
  undefined
  רביבים

  הסיפור המורכב של חנוכה

  סיפור החשמונאים היה ארוך ומפותל הרבה יותר ממה שמספרים בחנוכה * העוצמה שהתפתחה ביוון הובילה אותה לכיבושים רחבים, מדינית ותרבותית * האלילות היוונית הכילה אלים רבים, וכך בלעה את כל התרבויות הדתיות שכבשה * היווניות התפשטה בארץ ובפרט בקרב העשירים והכהנים * רבים קידשו את השם, אבל רק מתתיהו יצא למרד * החשמונאים השיגו שלטון וטיהרו את המקדש – לארבע שנים * אחר כך באו שנים של קרבות, הסכמים ודיפלומטיה * המורשת לדורות: מסירות נפש לצד פשרות, וכוחה של עצמאות יהודית.

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשע"ז
  undefined
  נוסחי תפילה

  תפילת הדרך - עדות המזרח

  הסידור המהיר | תשרי תשע"ז
  undefined
  54 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  כִּי טוֹב בְּעֵינֵי ה' לְבָרֵךְ אֶת יִשְׂרָאֵל

  פרשת בלק תשע"ו

  באדיבות אתר הרב *מרן הרב אליהו זצוק"ל סיפר על הבבא סאלי, שביקשו ממנו לקלל את אויבי ישראל. ואמר להם שתפקידו בעולם הוא לברך ולא לקלל, ועל כן הוא יברך את אויבינו שיראו את הצלחת ישראל. *מדוד המלך למדו חכמים ש"חַיָּב אָדָם לְבָרֵךְ עַל הָרָעָה כְּשֵׁם שֶׁמְּבָרֵךְ עַל הַטוֹבָה". וכל מי שאומר כי מודים לה' רק על הטוב – מְשַׁתְּקִין אוֹתוֹ. על כן חייב כל אדם למצוא בעצמו עין טובה כדי לברך את ה' בשמחה.

  הרב שמואל אליהו | ה' תמוז תשע"ו
  undefined
  בחוקותי

  חינוך להקשבה ועמל

  הקשבה מביאה לידי עמל

  לא מספיק לקיים מצוות, צריך עמל תורה , ביטול תורה באיכות , הטעות של הפדגוגים המתנשאים , למה שמחים בל"ג בעומר? , לשמוע בקול ה' זה להיות עמלים בתורה , התוצאה של החטא העיוני היא בגידה מעשית , חינוך מתחיל בהקשבה , בנין התורה נבנה על ידי עמל והקשבה.

  הרב שמעון כהן | אייר תשע"ו
  undefined
  עניני ספירת העומר

  כוחה של כף הזכות

  רבי עקיבא, שעוד כשהיה פועל ידע לדון את מעסיקו לכף זכות, הוא התשובה לתלמידי החכמים המתנשאים שחשבו שהתורה היא ירושה שלהם.

  הרב שמואל אליהו | אייר תשע"ו
  undefined
  חמדת הדף היומי

  איסור חדש בחו"ל

  הרב עקיבא כהנא | ניסן תשע"ו
  undefined
  21 דק'
  תזריע

  כוחו של הדיבור

  כוח הדיבור , הרוע שבלשון הרע, כוח הדיבור מחבר בין רוח לגשם , כוח דיבור של קודש , דבר ה' המופיע בכל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר ב תשע"ו
  undefined
  שיחות לחג החנוכה

  שיר הרב קוק בספר אורות הראיה

  פרק זה מתאים גם לחידון בדיני חנוכה לפענח את השיר וההלכות, וגם לעבור על דיני חנוכה בצורת שיר

  הרב אברהם פרל | כסלו תשע"ו
  undefined
  הלכה יומית

  מדוע אין מסכת חנוכה במשנה?

  בית מדרש ג. אסף | כסלו תשע"ו
  undefined
  חמדת הדף היומי

  שמינית שבשמינית גאווה

  הרב עקיבא כהנא | חשוון תשע"ו
  undefined
  עקב

  מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִבַיִךְ מִמֵּךְ יֵצֵאוּ

  הרב יוסף כרמל | אב תשע"ה
  undefined
  נדרים ושבועות

  כיצד ניתן להתיר נדר?

  הרב יוסף צבי רימון | אב תשע"ה אב תשע"ה
  undefined
  39 דק'
  מחיית עמלק

  מצוות מחיית עמלק

  מתוך פניני הלכה זמנים "חודש אדר"

  שלוש המצוות הקשורות למחיית עמלק, מצוות מחיית עמלק, פרשת זכור, האם נשים חייבות לשמוע פרשת 'זכור', האם עמלקי יכול להציל עצמו או להתגייר.

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ה
  undefined
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  גאולה שלישית – אין לה הפסק

  הרב שמואל אליהו | טבת תשע"ה
  undefined
  הלכה יומית

  מנהגים והלכות חנוכה

  בית מדרש ג. אסף | כסלו תשע"ה
  undefined
  הלכה יומית

  הלכות סעודות בחנוכה

  בית מדרש ג. אסף | כסלו תשע"ה
  undefined
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  וּפְדוּיֵי ה' יְשֻׁבוּן וּבָאוּ צִיּון בְּרִנָּה

  הרב שמואל אליהו | סיון תשע"ד
  undefined
  הלכה יומית

  תנור אחד לבשרי ולחלבי

  בית מדרש ג. אסף | סיון תשע"ד
  undefined
  אמונת עיתך

  מצבים מיוחדים בטבילה – חלק א

  באדיבות מכון התורה והארץ

  הלכות טבילה מאת מכון פוע"ה. כותבי המאמר הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין.

  רבנים שונים | תשע"ד
  undefined
  וישלח

  חידות לפרשת וישלח

  הרב זאב וייטמן | תשמ"ד
  undefined
  46 דק'
  וישלח

  המבט הייחודי של יעקב

  שיחה לפרשת וישלח תשע"ג

  רק אדם ברמה של יעקב יודע מתי להשתחוות לעשו. יעקב מסתכל במבט רחב בניגוד לבניו. לבית אל יש כח לאחד ולהפריד.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז כסליו תשע"ג
  undefined
  י"ט כסליו

  בזכות ארץ ישראל

  הרב יצחק גינזבורג | כסלו תשע"ג
  undefined
  בהעלותך

  לוחות ושברי לוחות

  איך להתמודד עם הפער בין השאיפות למציאות?

  איך להתמודד עם הפער בין השאיפות למציאות?

  הרב יאיר וסרטיל | תשע"ב
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  ההידור בנרות חנוכה

  הרב חיים כץ | תשע"ב
  undefined
  פרשת שבוע

  דורון תפילה ומלחמה, תמיד?

  הרב יוסף כרמל | כסלו תשע"ב
  undefined
  מגד ירחים

  נס נסתר - נס גלוי, נס פך השמן ונס הנצחון במלחמה

  גליון מס' 134 בהוצאת "בית הרב"

  גליון מס' 134 בהוצאת "בית הרב"

  הרב בניהו ברונר | כסלו תשע"א
  undefined
  שיעורים נוספים

  "הנעלבים ואינם עולבים"

  "כל מי ששומע קללתו ושותק נקרא חסיד" - "ששומע חרפתו ובידו לנקום נקם, ומעביר על מידותיו'" "שם חסיד מורה שצריך לסבול בושת כדי לקיים התורה, ולא ישגיח בלצים כי החסידים האמיתיים הם נעלבים ואינם עולבים"

  הרב אליהו ממן | ניסן תש"ע
  undefined
  איש ואשה במגילת אסתר

  וּמִי יוֹדֵעַ אִם לְעֵת כָּזֹאת הִגַּעַתְּ לַמַּלְכוּת

  הרב שמעון קליין | אדר תש"ע
  undefined
  אור חדש

  עוזר ומגן

  מתוך אור חדש גליון מס' 8 אדר תש"ע

  מתוך אור חדש גליון מס' 8 אדר תש"ע

  רבנים שונים | אדר תש"ע
  undefined
  חיי שרה

  מינקת רבקה - ומה שהיא מייצגת

  דבורה היתה ה"המאמנת" של רבקה והיא טיפחה את החינוך הישן שלה. חינוך ל"אחוות" כל בני המשפחה, מתוך שבירת סמכות ה"אב", והתייחסות אל ה"אם" בתור "האחות הגדולה". יעקב השתמש בכוח הזה כדי לחזור לארץ. בניו השתמשו בכוח הזה בשכם. אך יעקב "המית" ו"קבר" את הכוח הזה מחוץ לבית אל.

  הרב מרדכי הוכמן | אדר תש"ע
  undefined
  שיר למעלות ארצנו

  מצוות התלויות בארץ

  הרב דוד חי הכהן | תש"ע
  undefined
  שיר למעלות ארצנו

  גבולות הארץ

  הרב דוד חי הכהן | שבט תש"ע
  undefined
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  פרשת שמות - אלימות, ואלימות במשפחה

  הרב שמואל אליהו | תש"ע
  undefined
  מסכת החיים

  בן שלוש עשרה למצוות

  פרקים א' ב' ג' ד'

  פרקים א' ב' ג' ד'

  הרב יהודה חיון | תמוז תשס"ט
  undefined
  מסכת החיים

  לימוד תורה עם הילדים

  פרק ג'

  פרק ג'

  הרב יהודה חיון | תמוז תשס"ט
  undefined
  מסכת החיים

  פדיון הבן

  פרק א'

  פרק א'

  הרב יהודה חיון | תמוז תשס"ט
  undefined
  מסכת החיים

  כשם שנכנס לברית

  פרק ב'

  פרק ב'

  הרב יהודה חיון | תמוז תשס"ט
  undefined
  הראיה המיוחדת של משה

  הבור שמשה הושלך לתוכו

  תרגום יונתן מספר שכאשר משה ברח מפרעה לארץ מדין ורעואל שמע זאת, הוא השליך את משה לבור וצפורה היתה זנה אותו בסתר במשך עשר שנים. לאחר מכן רעואל שחרר אותו, ומשה מצא בגן שלו מטה שנברא בין השמשות ושחקוק עליו השם הגדול. התרגום מרמז לפתרון הקשיים שמצויים בפרשיה.

  הרב מרדכי הוכמן | י"ט אייר תשס"ט
  undefined
  משפטים

  עָזֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ

  הרב דוד דב לבנון | תשס"ו
  undefined
  דברים

  דברי תוכחות ובאור התורה

  הנוצרים סברו שעם ישראל לעולם לא ישוב לארץ ישראל כי זו ארץ הקודש, ועם ישראל גורש ממנה לעולם. והנה עם ישראל חוזר ושולט בה, וכאשר הנוצרים רוצים לבקר כאן, הם צריכים לקבל רשות מהיהודים. גם הראש שלהם צריך לתאם את בואו לכאן עם רשויות המדינה. הוא נאלץ לספוג את העלבון ששוטרים יהודים שומרים עליו וזה מאד לא נוח לו.

  הרב דוד דב לבנון | תשס"ז
  undefined
  חודש אב

  תענית יחיד

  הלכות תענית יחיד

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ט
  undefined
  39 דק'
  כהנים ומצוות התלויות בארץ

  בכור בהמה

  א. מצוות בכור בהמה וטעמה, ב. פרטי דיני בכור בהמה, ג. בעיית הטיפול בבכור בזמן הזה, ד. שותפות עם גוי פוטרת את הבכור מקדושה, ה. פטר חמור.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  עניינו של חג

  שו"ת אקטואלי בהלכות חנוכה

  מקום ההדלקה; זמן ההדלקה; חובת ההדלקה ; כשרות השמן. [עדכון לתשובה 10 - כ"א כסליו תשע"ג]

  הרה"ג דוב ליאור | טו' כסלו תשס"ט
  undefined
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  אור המנורה ואור נרות חנוכה

  אין לנו רשות להשתמש בהם; אור נרות חנוכה ואור המנורה; אלכסנדר מוקדון ותרבות יוון; נשים בחנוכה; חנוכיות.

  הרב שמואל אליהו | כ' כסלו תשס"ט
  undefined
  נוסחי תפילה

  תפילה לשלום המדינה ולחיילי צה"ל

  הסידור המהיר
  undefined
  נושאים שונים

  הלכות ייחוד

  מהו ייחוד? , מקור האיסור, טעם האיסור, טעם האיסור, מה דעתכם? האם יש בעיה בקשר שכזה?, חומרת המעשה, גיל המתייחדים, מקום הייחוד ,מספר המתייחדים, מצבים מצויים: במקום העבודה, בתנועת נוער, מאורסים.

  הרב יוני לביא | אלול תשס"ח
  undefined
  נושאים שונים

  הכיפה - למה ומדוע?

  חלק שני – מסירות נפש למצוות כיסוי הראש

  קבוצת יהודים נידונו במשפט ערכאות בעיר סלאוויטא, ונגזר עליהם לעבור בין שתי שורות של חיילים אשר יכו בהם בשוטים. בעת ביצוע העונש, נפלה מראשו של אחד הנידונים הכיפה. הוא חזר על עִקבותיו, התכופף והחזירה למקומה בראשו, אף-על-פי שעיכוב זה גרם לו לספוג עוד ועוד מכות על גופו. האמנם יהודי מחוייב במסירות נפש כזו כדי ללכת בלי כיסוי ראש?

  הרב אליהו ממן | תמוז תשס"ח
  undefined
  נושאים שונים

  הכיפה - למה ומדוע?

  חלק ראשון - הטעמים לכיסוי הראש לגבר

  אין ספק שהמאפיין הבולט ביותר בהופעתו החיצונית של יהודי שומר תורה - הוא כיסוי הראש. לאורך כל הדורות - במשך אלפי שנים - שמרו היהודים על מנהג כיסוי הראש, לעיתים רבות במחיר של סבל רב. במאמר זה נסקור את הטעמים השונים למנהג כיסוי הראש, טעמים שמקורם בהלכה ובמנהג. כמו כן, נדון בהשלכות לזמננו אנו.

  הרב אליהו ממן | תמוז תשס"ח
  undefined
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  הלכות פדיון שבויים

  מלחמה לשחרור שבויים, חשיבות פדיון שבויים, "לא תעמוד על דם רעך" - אפילו בספק סכנה, אין פודים שבויים יתר על כדי דמיהם, עד כמה צריך אדם לפדות את אשתו, פדיון האדם את עצמו במחיר יקר, עיקר האיסור - לסייע במעשה לרוצחים, פדיון גדולי ישראל, פדיון גדולי ישראל, פדיון שבויים במקרה של סכנת נפשות, המהר"ם מרוטנבורג שלא הסכים שיפדו אותו, הדם של מי אדום יותר?, אין הורגים אחד להציל רבים, הסכמים עם רוצחים ותוצאותיהם, שחרור רוצחים חמור יותר ממחיר מופקע,שחרור רוצחים להתיר עגונה, מעשה פלא עם הבבא סאלי, כוח תפילת כל אדם ואדם.

  הרב שמואל אליהו | סיון תשס"ח
  undefined
  נוסחי תפילה

  סדר הדלקת נרות לשבת

  הסידור המהיר
  undefined
  דיני כשרות

  הלכות טבילת כלים

  א - טבילת כלים שנקנו מגוי , ב - המקווה, ג - הטבילה , ד - ברכת הטבילה , ה - אילו כלים צריכים טבילה , ו - דין האוכל שהונח בכלים שלא הוטבלו , ז - כלים במסעדה , ח - אורח , ט - כלים חשמליים.

  הרב אליעזר מלמד | כח אדר א תשס"ח
  undefined
  וישלח

  המפגש בין יעקב ועשו

  כיצד התכונן יעקב למפגש עם עשו?, על מה נאבק יעקב עם המלאך?

  הרב דוד דב לבנון | תשס"ז
  undefined
  עניינו של חג

  משמעותו של נס פך השמן

  מדוע נס חנוכה נעשה דווקא בשמן? מדוע נס פך השמן נעשה דווקא בפך שמן של הכהן הגדול? למה בחנוכה כולם מקיימים את מצוות הדלקת הנרות בהידור רב, ולא לפי עיקר הדין? מהי משמעות נס חנוכה בימינו?

  הרב חנניה מלכה | תשס"ז
  undefined
  מלחמת לבנון השניה

  תפילה לשלום החיילים החטופים

  רבנים שונים | אב התשס"ו
  undefined
  מחיית עמלק

  כבדות הידים במלחמת עמלק

  משה רבנו יושב על האבן ומרים ידיים; כל זמן שידיו נשואות לשמים עם ישראל מנצחים, ברגע שהוא מורידם ישראל נופלים בפני עמלק; לכאורה קשה, מדוע על האבן שאינה מזכירה את הנס אלא את כבדות ידיו של משה שנבעה מחמת העצלות שלו ושל ישראל, מברכים עליה "ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה"?

  הרב דוד דב לבנון | זכור תשס"ה
  undefined
  וישב

  חנוכה - מהו סוד ההצלחה?

  המושגים גלות וגאולה מתפרשים בדרך כלל מצד כלל עם ישראל, אולם הם שייכים גם אצל האדם הפרטי - שכוחותיו לא יהיו מפוזרים ומפורדים. על כך, על יעקב אבינו ועל חנוכה - בשיעור זה.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל
  undefined
  עניינו של חג

  סדר הדלקת נרות חנוכה

  נוסח אשכנז - הנוסח המלא

  נוסח סדר הדלקת נרות חנוכה לפי נוסח אשכנז, "הנרות הללו" ו"מעוז צור".

  הסידור המהיר
  undefined
  הלכות חנוכה - הרב אליהו

  הלכות חנוכה

  "קול צופייך" – גיליון 338

  הפצת התורה והדלקת נרות חנוכה; שמונה ימים למנורה בת שמונה קנים; מקצת דיני החנוכה; פרסומי ניסא של הרב מבריסק; שמן זית מצוה מן המובחר; בן הגר בבית אביו; חביבות המצוה; נר שבת קודם לנר חנוכה - גדול השלום; הרואה את הנרות; מוֹתר השמן; כניסה עם ציצית או ספר קדש לבית הקברות; אמירת 'לשם יחוד'; וטמאו כל השמנים; לימוד על הנס - הלל והודאה; הלל; על הנסים; ונודה לשמך הגדול סלה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | כסלו תשס"ו
  undefined
  קול צופיך - הרב מרדכי אליהו

  פחדו של יעקב אבינו

  "קול צופייך" – גיליון 337

  יעקב שולח מלאכים ממש לעשיו, וכי לא די היה בשליחים מבני אדם? מדוע הוא שולח לעשיו דוקא שור וחמור, צאן ועבד ושפחה? יעקב רואה את מחנה עשיו ומפחד – ממה? מדוע חילק יעקב אבינו את המחנה לשני חלקים, אם הוא מסוגל להלחם, לשם מה לחלק, ואם אינו מסוגל להלחם מה הועיל במה שחילק את המחנה לשניים? ויגע בכף ירכו - בתמכין דאורייתא; יעקב אבינו תיקן צניעות במחנה ישראל.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | כסלו תשס"ו
  undefined
  תפילה לאשה

  כללי המצוות שנשים חייבות ופטורות מהן

  פטור הנשים ממצוות שהזמן גרמן, האם הן רשאיות לברך על מצוות אלו? מה הדין לגבי מוסף והלל? פטירת נשים מקריאת התורה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  וישלח

  שלחני כי עלה השחר

  יעקב נאבק עם המלאך עד שהוא מבקש ממנו לשלח אותו כי הגיע זמן השירה; האם לא נתנה לו הזדמנות לומר שירה מבריאת העולם ודווקא עכשיו? ומדוע מגלה לו המלאך את הברכה?

  הרב דוד דב לבנון | תשס"ג
  undefined
  התנאים ביחס לנשותיהם

  ר' עקיבא ורחל

  התנאים ביחס לנשותיהם חלק ב'

  ההצעה; שנה ראשונה; עשרים וארבע שנים בבית המדרש; החזרה הביתה; סיכום.

  הרב ש. יוסף וייצן | תשס"ה
  undefined
  שאר תפילות היום

  זמני תפילת ערבית

  תחילת זמן קריאת שמע מצאת הכוכבים, מחלוקות הראשונים ומה שתיקנו חז"ל; המחלוקת בעניין תחילת זמן תפילה וכמו מי ראוי לנהוג; כיצד ניתן להקל כדי לא לפזר את המניין; עד איזו שעה ניתן להתפלל ערבית לפי גזירות חז"ל ומתי ניתן להקל?

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  תפילת תשלומין

  מהי תפילת תשלומין; דין הסמכת תפילה זו לתפילת החובה הבאה; מי רשאי להתפלל תפילת תשלומין? עד מתי ניתן להשלים תפילה ואימתי לא ניתן להשלים? מהו דין ביטול תפילה בשאט נפש? דין תפילת תשלומין השונה מהתפילה המקורית.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  דברים

  ספר דברים - משנה תורה

  ספר דברים נקרא גם "משנה תורה" מה משמעות השם? ספר דברים הינו ספר התוכחות.

  הרב דוד דב לבנון | מנחם אב תש"ס
  undefined
  ירושלים

  לבנות חורבות ירושלים

  שמחת חתן וכלה בונה חורבות ירושלים; שמחת הנישואין יש בה ניצוץ משמחת בית המקדש; בנין ירושלים של מטה מכין בנין ירושלים של מעלה.

  הרב דוד דב לבנון | תשס"ב
  undefined
  הלכות צומח ובעלי חיים

  הלכות שילוח הקן

  גדרי מצוות שילוח הקן; ביאור טעמי המצוות בכלל ומצווה זו בפרט; האם יש חובה לקחת את הביצים? דעת הפוסקים ודעת המקובלים; דברים שחובה לדעת לפני קיום המצווה; כיצד משלחים ודין הברכה.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  שמחות

  הלכות פדיון בכורות

  1 - טעם למצווה; 2 - מצוות הפדיון נדירה; 3 - בכמה פודים; 4 - סדר הפדיון ומשמעותו; 5 - פטר רחם; 6 - בכור לאחר הפלה; 7 - מועד הפדיון; 8 - סעודת מצווה ופדיון בלילה; 9 - האם הכהן יחזיר את הכסף; 10 - בכור הנולד לבת כהן או לבת לוי

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  21 דק'
  צניעות

  הלכות צניעות א'

  מקורות האיסור; האיסור הכללי; מנהגים; צניעות בנשים; ילדות קטנות; מכנסיים לנשים; בגד אדום

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשנ"ד
  undefined
  הלכות חנוכה - הרב אליהו

  מיקום החנוכיה והנרות

  חלק ג

  1 - מקום הנחת נרות החנוכה. 2 - גובה החנוכיה. 3 - הַדְלָקַת נֵרוֹת בְּרֶכֶב, מָטוֹס אוֹ סְפִינָה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ב
  undefined
  הלכות חנוכה - הרב אליהו

  מנהגי החנוכה, על הניסים וסדר התפילות

  חלק ז

  1 - מנהגי החנוכה. 2 - דיני "על הניסים". 3 - סדר התפילות בחנוכה. 4 - סדר התפילות בשבת חנוכה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ב
  undefined
  52 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  נר איש וביתו

  ענייני חנוכה

  ביאור דעות הרמב"ם והרמ"א בעניין נר איש וביתו, וההשלכות לכך. עוד מענייני החנוכה. חיזוק הדביקות בתורה, במיוחד בימי החנוכה ובדורנו.

  הרה"ג אשר וייס | כ"ג כסלו תשס"ג
  undefined
  וישלח

  יעקב וישראל

  בפרשתנו מתבשר יעקב על שנוי שמו ע"י המלאך ואחר כך ע"י הקב"ה. ידוע שהשם מסמל את המהות של האדם, ולכן שנוי השם של יעקב על ידי הקב"ה לשם ישראל, בודאי יש לו משמעות עמוקה מהי? וכן מצאנו אצל אברהם אבינו, שהקב"ה שנה את שמו, מדוע? ועל חזרת יעקב על פכים קטנים

  הרב דוד דב לבנון | וישלח תשס"ב
  undefined
  וישלח

  רעיונות לפרשת וישלח

  ביטחון בהבטחת ה'. מעקוב למישור - פיוט על יעקב אבינו, ויירא יעקב ויצר לו.

  הרב עזריאל אריאל | תשנ"ו - תשס"א
  undefined
  שיחות לחג החנוכה

  רעיונות לחנוכה

  נס וטבע בחג החנוכה - ע"פ דרכו והסבריו של המהר"ל. המנורה והשמן - מדוע הנס נעשה דוקא בשמן ולא במנורה עצמה? נר ומזוזה משמאל ומימין - בעקבות ה"שפת אמת". חג האורות - בין תרבות ישראל לתרבות יוון.

  הרב עזריאל אריאל | תשנ"ו - תשס"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מדני חשמל ומכשיריו ב'

  חשמל ומכשיריו

  ז - כפתור ויסות לתרמוסטט, ח - פתיחת מקרר ותנור חשמלי וכניסה לחדר עם מזגן, ט - מקרר ששכחו לנתק את הנורה שבו, י - מדיח כלים, יא - דלתות חשמליות , יב - חדרים שבכניסה אליהם נדלק אור, יג - שימוש באינטרקום, מסך ופעמון בכניסה לבניין , יד - פעילות חיישנים ברשות הרבים ובבית, טו - מערכות אזעקה בשבת , טז - כיבוי אזעקה שהופעלה בשבת, יז - שעון מעורר ושעון אלקטרוני ואלבום דיגיטאלי, יח - פתרונות גרמא של מכונים שונים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  במדבר

  מפקד בני ישראל בפרשת במדבר

  השוואה בין המפקדים שבספר במדבר ובירור מטרת כל אחד מהם

  הרב הלל גפן | אב תש"ס
  undefined
  41 דק'
  עניינו של חג

  סעודות בחנוכה

  הסבר הטעמים לריבוי הסעודות בחנוכה, ואחדות ישראל בחנוכה דוקא.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כח כסליו תשנ"ט
  undefined
  וישלח

  פרשת וישלח תשמ"ט-נ"א

  א. כיצד יתכן שמלאכים יהיו שלוחיו של בשר ודם? ב. התורה אינה מדריכה רק את הפרטים, אלא את כל חיי האדם ובכללם גם את הציבור. ג. דרך ההתמודדות של יעקב עם שרי עשו. ד. על מעלת הישוב בית אל ה. מסירת שטחי ארץ ישראל לאויבים

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  undefined
  ספר יחזקאל

  ראייה כוללת (נבואת יחזקאל מתקיימת לעינינו)

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה באדר-ב' ה'תשנ"ה
  undefined
  הכנות לשבת, כניסתה ויציאתה

  הדלקת נרות שבת

  א - מצוות הדלקת נרות שבת, ב - מקום ההדלקה ועל מי המצווה להדליק, ג - במה מדליקים וכמה נרות, ד - ברכת ההדלקה, ה - האם אפשר לצאת בתאורה חשמלית, ו - דין שתי משפחות שאוכלות יחד כיצד ידליקו, ז - דין נשוי ורווק השובת מחוץ לביתו, ח - המתגוררים בפנימיות וחולים,

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  אמירת הלל בחנוכה

  הרב דוד חי הכהן | כסלו ה'תשס"א
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  מעוז צור ישועתי

  הרב דוד חי הכהן | כסלו ה'תשס"א
  undefined
  נשא

  ברכת כהנים

  לפרשת נשא. עניינים שונים בהלכה ובאגדה בעניין ברכת כהנים, ובעניין ברכות בכלל.

  הרב דוד דב לבנון | תשס"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il