שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מיהו יהודי?

דת היילוד על פי אימו?

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ג אדר א' תשס"ג
שאלה
לפני זמן מה הציג לי חבר שאלה אם יודע אני מדוע ביהדות נקבעת דת היילוד עפ"י דת האם. כמובן שעניתי לו את התשובה המקובלת : שהאם, תמיד יודעים ובטוחים מי היא, מה שלא תמיד נכון ובטוח לגבי האב. תיקן אותי החבר ואמר שהתשובה הנכונה היא, שזוהי הלכה/תקנה שהוציא רבי עקיבא והיא נבעה מכך שהיו אינוסים רבים של בנות ישראל ע"י הרומאים והתעוררה שאלה הלכתית, מה דין הילודים? האם יש להרגם? ואז פסק רבי עקיבא שדת היילוד תקבע ע"י דת האם ומנע את הרג היילודים. רציתי לדעת אם אכן זוהי התשובה הנכונה.
תשובה
אנני מתיימר לבקיאות בכל הש"ס ובכל ספרי המדרשים אך ממה שלמדתי מעולם לא נפגשתי, לא בש"ס ולא במדרשי חז"ל, סיפור כזה ולעניות דעתי זוהי השערה של היסטוריון או אחר, המדמה שתורת ישראל מוכתבת על ידי גדולים ולא על פי האמת הנמשכת מתורת ה' שנמסרה בכתב וזאת שנמסרה בעל פה. הדברים מופרכים מיסודם כי גם אם הילדים, לפי אותה תאוריה מוזרה, הם גויים אין שום היתר בעולם להורגם. יש להוסיף על כך דברים אחדים מן הכתובים בתורה ובנביאים המוכיחים כי בן לאשה ישראלית ואבא גוי נחשב ליהודי. ראשית מהנאמר בספר ויקרא פרק כ"ד על בן האשה הישראלית שאביו היה מצרי והוא גידף את ה', ולשאלת משה רבינו אמר הקב"ה שכל איש מבני ישראל הנוקב שם ה' מות יומת. ומכאן שהקב"ה החשיב את בן הישראלית והאבא הגוי כיהודי החייב בעונשין כמו כל יהודי אחר. ועוד יש להוסיף את דברי הכתובים בפרשת "ואתחנן" האוסרים עלינו לתת את בנותינו לגויים כי שמא בת ישראל תלד בן לגוי, ובאמת הוא יהיה יהודי על פי התורה ואביו הנוכרי עלול להטעות אותו אחרי אלהים אחרים, וכך נאמר שם: "כי יסיר את בנך מאחרי", וברור שהכונה לאביו הגוי שיסיר את הבן שנולד מבת ישראל ולא במקרה שגויה נשאה ליהודי שהיא תסיר את ליבו מאחרי ה' כי אז היה צריך להיות כתוב בלשון נקבה ("תסיר"). ומכאן שהנאמר הוא על אבא גוי שנשא אשה ישראלית, ולבנם המשותף התורה קוראת "בנך"- כלומר יהודי לכל דבר. יש להביא עוד ראיה לכך מהמסופר בספר מלכים א' פרק ז' (פסוק יג) כי הביא שלמה את חירם מצור ונתן לו לבנות את בית המקדש. ונאמר עליו כי הוא היה בן אשה אלמנה משבט נפתלי ואביו איש צורי. אילו היה חירם נחשב לגוי על פי ההלכה, לא היה עולה על דעת לתת לו להשתתף בבנין בית המקדש, כנאמר בספר עזרא פרק ד' (פסוק ג') כאשר ביקשו השומרנים להשתתף בעבודת בית המקדש ענו להם זרובבל ויהושע הכהן הגדול: "לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו" כי אין להכניס גויים לבנין בית המקדש. ואם שלמה נתן לחירם לעבוד ולהקים ברור שהוא נחשב לישראל, וזהו הטעם שהכתובים סיפרו כי אמו היתה יהודיה. אחרת היה הדבר ללא שום צורך. נראה לי שאותו חבר מושפע מהשקפות זרות וכדאי לשים לב ולבדוק כל מה שנאמר על ידו בעניני תורה על מנת שלא להיכשל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il