שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

סמכות ועד עובדים

undefined

הרב יהודה אודסר

כ"ו סיון תשס"ו
שאלה
המשרד בו אני מועסק הינו יחידה אזורית מסה"כ כ-15 יחידות בפריסה ארצית. בכל יחידה ישנו ועד מקומי. יו"ר הועד ביחידה האזורית יחד עם כלל היו"ר ביחידות האחרות בוחר את הועד הארצי. המונה כ-8 נציגים, קרי לא לכל יחידה יש נציגות אישית אלא יתכנו יחידות שלהם נציג אחד.. ע"פ התקנון נקבע כי תקופת הכהונה הינה בת שנתיים ימים אלא אם מדובר במקום עבודה המונה מעל 250 עובדים ואינו נמנה על הועד הארצי. ביחידות הארציות היו בחירות מידי שנתיים. לאחרונה נקבע כי הפרשנות של התקנון היתה שגויה ותקופת הכהונה הינה בת 3 שנים. ע"פ דין תקנון כמוהו כחוזה והוא נכרת בהסכמת הניצע לקבל את המוצע ע"י המציע. אופן קבלת ההצעה יכול ע"פ הדין הנוהג (החוק בישראל) בדרכים שונות ובכלל התנהגות הצדדים. כלומר ניתן לטעון כי התקופה היא שנתיים שכן כך היה הננוהג. מאידך ישנם המחזיקים בדיעה כי מאחר ומקום העבודה אומנם מונה מתחת ל-250 עובדים אך הוא חלק בועד הארצי. (אף שלא כל יחידה איננה חלק מהועד הארצי אף שיש לה נציגות אזורית. אבקש את כב’ הרבנים להשמיעני דעת תורה בסוגיות הבאות. 1. האם יחידה שאין לה נציג אישי בועד הארצי הינה חלק ממנו. (והדגש על חלק מהועד ולא כפיפות או יצוג) 2. מהי התקופה הכהונה שנתיים ימים כפי שנהגו עד כה? או שמא האמור בתקנון שהינו המחייב. 3. האם על אף העובדה כי התקנון ע"פ הדין מהווה הסכם, איננו ניתן לשינוי כלל? או שמא כבכל הסכם הוא נכרת וניתן לשינוי ע"פ אומד דעת הצדדים, ואופן התנהגותם. בשל העובדה כי הקטגוריה האפשרית היא אחת סומנה הבחירה ע"פ דעת ההלכה, אולם אודה גם על מענה ברוח ההשקפה.
תשובה
שלום רב, א. ראשית נקדים ונאמר שאי אפשר לפסוק דין בלא לשמוע את טענות שני הצדדים ולכן אין בתשובה זו פסיקת דין. ב. ככלל, בעניינים מקצועיים פנים ארגוניים, כאשר באיגוד חברות מסויים מינו ועד או בית דין שמברר חילוקי דעות ומגשר בסכסוכים (כגון בית הדין לענייני עבודה של ההסתדרות), יש להחלטותיהם תוקף מחייב את אלה שקיבלו אותם על עצמם כציבור. ולכן נראה שאם ישנה החלטה של גורם כנזכר לעיל, הרי היא תחייב לנהוג כמוה. במידה ויש ערעור על ההחלטה ניתן לפנות ליועץ המשפטי של האיגוד, וגם זה בכלל הקבלה שקיבלו אותם. (עיין רמ"א חושן משפט סימן ח' סעיף א'. וכן רע"א שם סי' ג' סעיף א, בעניין תוקפו של מנהג הסוחרים). בכבוד רב, הרב יהודה אודסר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il