שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • טיולים בשבת

מלון בחו"ל בשבת

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ט שבט תשס"ז
שאלה
א. האם מותר להשתמש במים שהוחמו ע"י גוי בשבת בבית מלון בחו"ל כשרוב השוהים בו גויים, ומה במקרה שרוב השוהים יהודים? ב. מה דין יציאה מהמלון בחו"ל במקום שאין בו עירוב, אם מותר לצאת האם יש הגבלה על ההסתובבות מחוץ למלון? ג. האם וכיצד מותר לטלטל משאף לטיפול בקוצר נשימה במקום שאין בו עירוב?
תשובה
א. אם מדובר על ברז מים, אזי אסור לפתחו, מפני שאתה בעצמך מכניס מים קרים חדשים לדוד המים והם מתחממים. ואם מדובר במיחם, אזי גם כן אסור מפני שאם הרוב יהודים, זה נחשב שעושה בשביל היהודים. וגם אם הרוב גויים אסור, משום שגזרו שמא ירבה בשביל היהודי. ב. מותר לצאת, רק שאסור לטלטל שום דבר. ג. אסור לטלטל את המשאף, אלא גוי ילך עם מי שנצרך למשאף והגוי יטלטל אותו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il