שאל את הרב

  • הלכה
  • נחשב נדר?

מצווה במקום נדר

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"א אלול תשס"ג
שאלה
מי שנדר לתרום 1000 ש"ח לאוניברסיטה וכעת רוצה לתת את אותו הסכום לישיבה, האם יכול לעשות זאת? האם צריך לעשות התרת נדרים?
תשובה
נדר חל רק אם הוא לשם מצוה כמו שנאמר בלשון: נדרים או שבועות (כמו אני נשבע, או אני מתחייב שלא לאכול שלא לשתות אם לא אעשה דבר פלוני) אך אם נאמר בלשון סתמית, כמו אני מתחייב לתת כך וכך הדבר נחשב לנדר רק אם יש בו מצוה כמו לצורך לימוד תורה צדקה לעניים עזרה למוסדות יתומים, ביקור חולים הכנסת כלה וכדומה. לכן אם ההבטחה נאמרה בלשון סתמית אין בזה שום חיוב ובהחלט מותר להעביר את הסכום לישיבה ללא צורך בהתרת נדרים. אך אם ההתחייבות נאמרה בפני בני אדם יש בזה חשש איסור מצד שמירת דיבור של האדם כלפי חבירו, ועל כן יש צורך להתנצל לפני השומעים על הקושי שבגללו נמנעים מלקיים את ההתחייבות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il