שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

השכרת שטחים בשמיטה

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ז סיון תשס"ח
שאלה
1. אבי מורי הוא חקלאי המעוניין להשכיר את האדמות שבבעלותו. (שטחים של אפרסקים, ענבים ואדמות ריקות ). השכרה של אדמות בדרך כלל נעשית למשך שנים רבות מכיוון שהשוכר מעוניין לנטוע ובהן ולהנות מהן למשך שנים רבות. כתוצאה מכך עולה שאלה לגבי שנת השמיטה שתהיה בעוד שבע שנים, האם מצוות השמיטה חלה על המשכיר או השוכר או שניהם? כלומר, האם מוטלת חובה על אבי מורי לחייב את השוכר שאינו שומר תורה ומצוות לבצע היתר מכירה על האדמות שהוא ישכור ממנו או שפקעה כל אחריות מאבי לגבי מצוות השמיטה בפרט וכל מצוות התלויות בקרקע בכלל (ערלה וכדומה) והאחריות הבלעדית היא של השוכר? 2. בנוסף, ישנן מספר אדמות שכבר נטועות והשוכר מעוניין להמשיך ולעבדן, האם גם לגבן הדין זהה או שפה ישנה אחריות מיוחדת לאבי מורי מכיוון שהוא זה שנטע אותן? 3. בנוסף האם ההשכרה יכולה להתחיל כבר משנת השמיטה הזו (השתס"ח)? אם כן, השאלה הנ"ל שייכת גם לשנה זו. 4. בנוסף, רוב האדמות שבבעלות אבי כבר נקטפו דרך אוצר בית דין וכל טיפול בהן לאחר הקטיף הוא בעצם טיפול שתכליתו ותועלתו היא לגבי השנה הבאה, מה דינן? אודה לרב שיורנו את הדרך אשר נעלה בה .
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' 1. אפשר להשכיר את השדות לשנים מרובות למרות שבמהלך שנת השמיטה הבאה השוכר יצטרך לעשות היתר מכירה או אוצר בית דין, בכל אופן האחריות מוטלת עליו (יתכן שמכירה תצטרך להעשות גם על ידי אביך שי'). אנו פוסקים ששביעית דינה על האדם העובד ולא על האדמה, ולכן אפשר להשכיר לכל מי שרוצה, הדין זהה לאדם משכיר דירה לאדם שלא שומר שבת או שביעית שאיננו מונע ממנו לזרוע ולשתול בדירתו, שהרי האיסור על העושה ולא על בעל הקרקע. אמנם יש דעות חלוקות אבל כך אנו נוקטים להלכה, כמבואר בשבת הארץ ובמעדני ארץ. 2. האחריות היא על העובד כעת, מי שנטע אין לו חיובים, אמנם ראוי לדבר עם השוכר שלפחות יעשה היתר מכירה. 3. באופן עקרוני אפשר, אולם מכיוון שנשארו שלשה חדשים נראה לי שלא כדאי להתחיל השנה. 4. לא הבנתי מה השאלה, נא לפרט את השאלה על אלו מלאכות מדובר. בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il