שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ארועים מעורבים

חתונה מעורבת לכתחילה

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י מרחשון תשע"א
שאלה
לצערי אני רואה הרבה מחבריי וממכריי אשר מתחתנים ב"ה אולם הישיבה בחתונה מעורבת והריקודים בנפרד, ואיני מבין ומסכים לזאת. אני יודע מדברי הרמב"ם בהלכות שביתת יום טוב בפרק ו הלכה כ ואני מצטט: "חייבין בית דין להעמיד שוטרים ברגלים, שיהיו מסבבין ומחפשין בגינות ובפרדסים ועל הנהרות, כדי שלא יתקבצו לאכול ולשתות שם אנשים ונשים, ויבואו לידי עבירה. וכן יזהירו על דבר זה לכל העם, כדי שלא יתערבו אנשים ונשים בבתים לשמחה, ולא יימשכו ביין, שמא יבואו לידי עבירה." לטענת חבריי זה דבר מקובל ומאושר על ידי רבנים שלהם. תמיד היתה הפרדה והקפידו על זה במיוחד וגם אני יודע שבבית המקדש עשו הפרדה. אני יודע שבארץ מוצא אבותי בני המשפחה היו יושבים לאכול בנפרד ולא חסר דוגמאות בנושא. האם אפשר לקבל הסבר בנושא? מדוע איני שומע את הרבנים יוצאים כנגד התופעה הזאת? אני יודע שלגבי צניעות לא אמור להיות פשרות בענין.
תשובה
לכתחילה יש להקפיד שתהיה חתונה נפרדת. לצערנו יש חולשות בחוגים מסוימים ולפעמים אחד הצדדים דורש שהחתונה תהיה מעורבת, אחרת אורחים שלהם לא יבואו וכדו'. לפעמים נאלצים להשלים עם תופעה זו, אולם גם אז יש להקפיד שיהיה אגף נפרד לגברים ולנשים לאלו המעונינים בכך והשאר ישבו מעורב. ברור שהשאיפה צריכה להיות שכולם יעשו חתונות נפרדות, אולם הרמב"ם כבר כתב שאין לנו כח להעמיד משפטי הדת על תילם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il