שאל את הרב

  • הלכה
  • חזרת הש"ץ

חזרת הש"צ במניין מעורב

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ו מרחשון תשע"א
שאלה
מנין שרובו ספרדי והש"ץ מידי פעם אשכנזי. 1) האם במנין זה ניתן לסמוך על דעה שמופיעה ב"הגה" לענין חזרה בשישה שיכולים לענות? 2) כיצד לנהוג באופן שישנה התנגדות?
תשובה
עפ"י ההגה אפשר להמשיך את החזרה אם התחילו בעשרה ויצאו אחרי קדושה ונשאר רוב מנין. אבל אין לצאת לכתחילה על סמך זה כי יש צד איסור בביטול המנין שיש בו השראת שכינה. ובשעת הדחק שיצאו בגלל אונס אפשר לסיים את החזרה גם לפי הספרדים, ובלבד שלא יאמרו אח"כ קדיש תתקבל, ואם זה בתפילת שחרית שלא יאמרו ברכת כהנים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il